Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Ổ HDD - SSD Sony Vaio SVE1413YPNB690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Sony Vaio E1411A690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Sony Vaio SVF15A13SNB690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Sony Vaio SVF1521ASNB690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Sony Canvas Vaio Z690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD Sony Vaio VJS131X0211B690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Flip SVF14N26SGB690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony SVD 11215CVB690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony SVD 11225PXB690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony SVF15322SG690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony SVF15328SG690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony SVP 1321DCXS690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony SVP 13223SG690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony SVS13 122CX690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony SVT13 134 CX690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Duo 11 SVD 11225CX690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Duo 11 SVD 11225PX690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Duo 13 SVD 13229SH690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Duo 13 SVD 1322BPX690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Duo 13 SVD 13231SG690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Duo SVD 11225CY690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio E SVE111B11W690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio EB4KFX690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 13A Flip SVF 13N13CX690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 13A Flip SVF 13N17PX690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 13A SVF 13N25CG690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 13A SVF 13N25SH690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 13A SVF 13N27PG690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 14A SVF 14N26SG690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 14A SVF14N19DJS690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 14E SVF 14329SG690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 14E SVF 14A16SG690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 14E SVF 14A16SH690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 15 SVF 15A13SH690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 15 SVF 15A1M2E690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 15 SVF 15A1S2E690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 15A SVF 15N2ACG690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 15A SVF15N17DJS690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 15E SVF 1532MSG690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 15E SVF 1532NSN690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit SVF 15N1Z2E690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit SVF14A16CXB690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio PRO 11 SVP112A1CM690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio PRO 11 SVP112A1CW690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio PRO13 SVP 13212SF690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio PRO13 SVP 1321XPN690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio S VJS132X0511S690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio S VJS132X0611S690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Sony SVE 1513RCX690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SV S151290X690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVD13211SGW690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVD13212SHB690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVE17 12ACXB690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVE17 137CX690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVE171C11L690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVF 15A190X690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVF14 A16SG690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVF14 N11CXB690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVF15328SGW690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVP 13218PG690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVP11216SG690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVP13213SG690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVS 13112CXS690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVS 15135CN690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVS13123CVB690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVT14 113CX690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVT14 124CX690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVZ 13116GGI690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVZ 1311EGX690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio VPCEB2PGX690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio VPCF13QFX690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio VPCS111FM690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio VPCS137GX690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio VPCSC41FM690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Z VJZ131X0111S690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Z VJZ131X0211S690,0001,290,00006-24 Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony VPC EA34FX I3690,0001,290,00006-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn