Giá Linh KiệnBảo Hành - Bảo Dưỡng


Mainboard Mobiistar E Selfie890,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar E1890,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Zumbo J890,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Zumbo J 2017890,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Zumbo J2890,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Zumbo S890,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Zumbo S 2017890,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Zumbo S 2017 Lite990,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Zumbo S2890,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Prime X 2017990,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Prime X Grand890,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Prime X Max890,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Prime X Max (2018)1,190,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Prime X Plus1,190,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar X890,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Zumbo Power890,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Bean 402M790,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Bean 402S790,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Bean 414690,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Bean 452C690,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Bean 452T690,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Kat 402C890,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Kat 452790,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Kool790,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar LAI 504C790,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar LAI 504K790,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar LAI 504M990,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar LAI 504Q890,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar LAI 512990,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Y890,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Yollo990,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Yuki590,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Yuna790,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Yuna C990,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Yuna S890,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Yuna X790,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Z790,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Z1790,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Z2790,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Zena790,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Zoro790,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Zoro 2990,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Lai Zoro 3790,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Luna Pro890,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Prime 508790,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Prime 558790,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Prime X890,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Prime X1990,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%
Mainboard Mobiistar Touch Bean 402C990,000BH1TH- - BD12THGiảm 3-20%

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn