Giá Linh KiệnBảo Hành - Bảo Dưỡng


Main Sony Xperia 5 II1,490,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Main Sony Xperia 8 Lite1,490,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Main Sony Xperia 10 II1,490,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Main Sony Xperia 1 II1,490,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Main Sony Xperia L41,490,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Main Sony Xperia 81,490,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Main Sony Xperia 51,490,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Main Sony Xperia Ace1,490,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Main Sony Xperia 1 Professional Edition1,490,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Main Sony Xperia 11,490,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Main Sony Xperia L31,490,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Main Sony Xperia 10 Plus1,490,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Main Sony Xperia 101,490,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Main Sony Xperia XZ31,390,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Main Sony Xperia XA2 Plus1,290,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Main Sony Xperia XZ2 Premium1,290,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Main Sony Xperia XZ2 Compact1,290,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Main Sony Xperia XZ21,290,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Main Sony Xperia L21,290,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Main Sony Xperia XA2 Ultra1,290,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Main Sony Xperia XA21,290,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Main Sony Xperia R1 Plus1,290,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Main Sony Xperia XA1 Plus1,290,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Main Sony Xperia XZ1 Compact1,290,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Main Sony Xperia XZ11,290,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Main Sony Xperia L11,290,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Main Sony Xperia XA11,290,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Main Sony Xperia XA1 Ultra1,290,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Main Sony Xperia XZs1,290,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony WT19i/ Coconut790,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony X1,290,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony X Compact/ F5321790,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony X10/ Docomo990,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony XA Ultra/ F3216990,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony XA/ XA Dual/ F3111/ F3113/ F3115890,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony XA1 Ultra/ G3221/ G3223/ G3226790,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony XA1/ G3121/ G3123/ G3125990,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony XA2/ H3113/ H3123/ H3133/ H4113/ H4133790,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia L1790,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia L2/ H4331890,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia X/ F5122590,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia X8/ E15i990,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia XA1 Plus/ G3416/ G3412890,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia XZ590,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia XZ1 Compact/ G8441/ SO-02K690,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia XZ1/ G8342/ G8341890,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia XZ2/ H8216/ H8266990,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia XZs/ XZs Dual/ G8332/ G8232990,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony XZ Premium/ G8141/ G8142/ SO-04J890,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Y1,390,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z Ultra/ XL39H890,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z/ C6602/ C6603590,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z1 Mini/ D5503/ Z1 Compad990,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z1/ C6902/ C6903590,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z116GG1,190,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z1S/ C6916890,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z2 LTE 4G790,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z2/ D6503/ D6502590,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z2A/ D6563990,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z2V/ Z3V Verizon/ D6707890,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z3 D6603/ D6643/ D6616790,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z3 Mini/ D5803890,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z3/ L55/ D6653890,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z3+/ Z4/ D6553990,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z4V/ Z4 Verizon/ E6508990,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z5 Mini/ E5803890,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z5 Premium Dual/ E6883790,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z5 Premium/ E6853890,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Z5/ Z5 Dual/ E6853890,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony ZL/ C6502890,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony ZL2/ SOL25790,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony LT15i/ LT18i790,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony LT22i/ Xperia P990,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony LT25i/ Xperia V990,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony LT26i/ Acro S790,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony LT26W590,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony LT28i/ Xperia ion LTE890,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony LT29i/ Xperia TX590,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony LT30i/ Xperia T990,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony M11M1E1,090,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony M2/ D2303/ D2305790,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony M4/ E2303/ E2306/ E2353690,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony M5/ M5 Dual/ E5603/ E5606790,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony MK16i/Xperia Pro790,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony MT11i/Xperia Neo V790,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony MT25i/Xperia Neo L790,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony MT27i/Xperia Sola990,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia Acro HD590,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia C890,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia C4890,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia E4890,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia E5890,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia GX890,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia Ion890,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia L1890,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia L2890,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia M2 Aqua890,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia M3890,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%
Mainboard Sony Xperia M4 Aqua890,000BH 1TH - BD6THGiảm 3-20%

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn