Bảng Giá Mainboard Laptop Axioo

Tên Sản PhẩmGiá Linh KiệnGiá Chính Hãng

Giá Thu Mua

Mainboard Laptop Axioo Aerobook1,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop Axioo CNW 55221,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop Axioo CNW 56231,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop Axioo CNW 56451,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop Axioo HNM 32251,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop Axioo HNM 54431,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop Axioo HNM 54451,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop Axioo HNM 70431,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop Axioo HNM 70471,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop Axioo HNM 70871,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop Axioo HNM 72471,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop Axioo HNW 72871,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop Axioo MKU P3231,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop Axioo Neon RNO 55251,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop Axioo Neon W246HU1,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO CNC 32221,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO CNW 35231,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO CNW 36231,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO CNW 55221,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO CNW 56231,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO CNW 56431,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO CNW 56451,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO DJJ 6151,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO HNM 31231,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO HNM 31251,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO HNM 31451,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO HNM 32251,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO HNM 36231,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO HNM 53231,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO HNM 53251,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO HNM 53471,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO HNM 54431,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO HNM 54451,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO HNM 70431,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO HNM 70471,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO HNM 70871,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO HNM 72471,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO HNM 72851,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO HNM C6231,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO HNM P0231,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO HNM P0251,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO HNM P1221,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO HNM P1231,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO HNM P2231,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO HNW 31231,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO HNW 32231,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO HNW 32251,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO HNW 53231,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO HNW 54231,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO HNW 54251,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO HNW 72871,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO MKU P3231,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO MLC 02621,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO MLC 22251,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO MLC 24221,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO MLC 2D221,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO MLC P0251,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO MLM 20251,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO MLM 25421,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO MMI 23251,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO MNC1,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO MNC 01521,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO MNC 015P1,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO MNC 02621,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO MNC 0262P1,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO MNG 21151,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO MNG 24101,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO MNG 24221,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO MNG P0151,090,0001,890,000800,000
Mainboard Laptop AXIOO MNN 21201,090,0001,890,000800,000

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, hỏng main, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

Xem bảng giá Thu gọn

Mainboard Axioo 7H

1,690,000₫

Mainboard Axioo 7H2

1,690,000₫

Mainboard Axioo 7Hl

1,690,000₫

Mainboard Axioo Hnm

1,690,000₫

Mainboard Axioo M5

1,690,000₫

Mainboard Axioo M5C

1,690,000₫

Mainboard Axioo M5S

1,690,000₫

Mainboard Axioo M6

1,690,000₫

Mainboard Axioo S1L

1,690,000₫