Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Mainboard Dell 0NK7T1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell 13 Y549932HIN81,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell 13 Y560901IN91,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell 13 Z569933SIN91,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell 15 ANW151429SLV1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell 15 R3 Z569984SIN91,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell 17 7000 77731,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell 2JVJK1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell 3000 34801,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell 4VY8N1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell 5000 53791,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell 53791,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell 5480 AD1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell 55751,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell 640V41,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell 8V22N1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Alienware 153,290,0004,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Alienware 173,290,0004,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell AW17R3-3758SLV3,290,0004,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell AW17R3-4175SLV3,290,0004,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell ChromeBook1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell ChromeBook 111,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell ChromeBook 31801,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell ChromeBook 31891,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell ChromeBook 3380-6TXJ41,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell ChromeBook 3380-D44PV1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell ChromeBook C3181-C895GRY1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell ChromeBook CRM3120-1667BLK1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell FF8R61,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell G32,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell G3 15 35002,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell G3 15 35792,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell G3 35792,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell G3579-5941BLK-PUS2,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell G3579-5958BLK2,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell G3779-5499BLK2,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell G52,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell G5 15 55002,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell G5 15 55872,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell G5 15 SE 55052,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell G5 G5587-7037RED-PUS2,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell G7 15 75882,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell G7 15 75902,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell G7 75882,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell i15Z 1520SLV1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell I5481-3083GRY-PUS1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell I5558-2147BLK1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 111,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 11 31621,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 11 31681,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 131,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 13 50001,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 13 5000 53681,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 13 53781,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 13 70001,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 13 7000 73481,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 14 3000 34671,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 14 54551,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 14 74601,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 152,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 15 30002,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 15 3000 35672,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 15 35212,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 15 35412,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 15 35422,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 15 35582,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 15 35762,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 15 50002,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 15 5000 55672,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 15 5000 55702,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 15 5000 55772,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 15 5000 55782,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 15 55212,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 15 55582,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 15 55662,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 15 55702,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 15 55782,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 15 55792,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 15 55802,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 15 70002,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 15 75672,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 15 75722,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 15 75772,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 15 I5570-5262SLV2,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 15 I5570-72792,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 15-35672,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 15R I15RMT-4902LV2,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 15R I15RVT-6143BLK2,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 15R N51102,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 15R-I15RM-5128SLV2,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 172,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 17 50002,090,0002,690,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 30002,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 3000 31692,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 3000 34602,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 3000 34802,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 3000 35422,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 3000 35432,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 3000 35512,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 3000 35522,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 3000 35552,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 3000 35652,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 3000 35672,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 31482,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 31582,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 31792,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 34422,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 34432,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 34522,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 34672,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 35422,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell inspiron 35432,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 35522,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 35552,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 35582,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 35592,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 35652,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 35672,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 35732,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 35762,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 50002,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 5000 53702,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 5000 53782,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 5000 53792,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 5000 55552,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 5000 55582,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 5000 55592,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 5000 55662,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 5000 55672,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 5000 55702,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 5000 55752,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 5000 55772,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 5000 55782,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 5000 57702,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 53682,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 53702,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 53782,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 54582,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 54592,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 5545-3750SLV2,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 55472,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 55482,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 55552,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 55582,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 5558-2571BLK2,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 5558-5003BLK2,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 55592,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Dell Inspiron 55652,290,0002,890,00003-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn

Mainboard Dell 1088

1,890,000₫

Mainboard Dell 1446

1,890,000₫

Mainboard Dell 1545

1,890,000₫

Mainboard Dell 2420

1,890,000₫