Bảng Giá Mainboard Laptop Fujitsu

Tên Sản PhẩmGiá Linh KiệnGiá Chính Hãng

Giá Thu Mua

Mainboard Laptop Fujitsu XBUY-U937-0011,290,0002,090,0001,000,000
Mainboard Laptop Fujitsu Lifebook A5551,290,0002,090,0001,000,000
Mainboard Laptop Fujitsu Lifebook1,290,0002,090,0001,000,000
Mainboard Laptop Fujitsu VFY A5141,290,0002,090,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU 17181,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU A11101,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU A11201,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU A12201,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU A5301,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU A5311,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU A5321,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU A62201,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU A62301,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU AH5301,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU AH5311,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU AH5321,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU AH5441,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU AH5501,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU AH5511,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU AH5521,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU AH5551,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU AH5641,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU AH7011,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO A3667G1,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO L1310G1,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO LA17031,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO LI17181,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO LI27271,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO LI39101,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO PA15101,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO PA15381,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO PA25101,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO PI15361,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO PRO V10001,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO PRO V20001,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO PRO V20101,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO PRO V20201,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO PRO V20301,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO PRO V20351,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO PRO V20401,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO PRO V20451,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO PRO V20551,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO PRO V20601,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO PRO V20651,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO PRO V20851,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO PRO V32051,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO PRO V34051,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO PRO V35051,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO PRO V35151,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO PRO V35251,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO PRO V35451,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO PRO V70101,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO PRO V80101,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO PRO V82101,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO SA 36501,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO SI15201,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO SI26361,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO SI36551,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO UI35201,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO XA25281,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO XA35301,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO XI15261,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO XI15461,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO XI24281,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO XI25281,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO XI25501,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU AMILO XI36501,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU BH5311,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU CELSIUS H7001,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU CELSIUS H7101,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU CELSIUS H7201,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU CELSIUS H7601,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU CELSIUS H9101,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU CELSIUS H9201,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU CELSIUS H9701,490,0002,290,0001,000,000
Mainboard Laptop FUJITSU E5441,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU E5541,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU E7331,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU E7341,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU E7431,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU E7441,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU E7511,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU E7521,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU E7531,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU E7541,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU E7551,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU E7801,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D95001,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D95101,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D95151,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M94001,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M94101,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M94151,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U92001,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U92101,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U92151,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V55151,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V55451,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V55551,090,0001,690,000800,000
Mainboard Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V65051,090,0001,690,000800,000

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, hỏng main, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

Xem bảng giá Thu gọn