Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Mainboard Laptop LG Gram 14T90N1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG Gram 14Z90N1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG Gram 15Z90N1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG Gram 17Z90N1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG Gram Thin 15Z975-U.AAS7U11,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG Gram Thin 13Z980-U.AAW5U11,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG Gram 14Z960-G1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG Gram 15Z960-G1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG 13Z9351,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG 13Z9401,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG 13ZD9401,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG 13ZD9401,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG 14U5301,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG A5051,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG A5101,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG Aurora Xnote S4301,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG Aurora Xnote S5301,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG B530K1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG E5001,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG G.AX7HK1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG GE3CK1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG GH50K1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG GRAM 13Z9401,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG GRAM 13Z9501,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG GRAM 13Z9601,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG GRAM 13Z9701,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG GRAM 13Z9751,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG GRAM 14Z9501,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG GRAM 14Z9601,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG GRAM 14Z9701,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG GRAM 15Z9501,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG GRAM 15Z9601,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG GRAM 15Z9701,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG GRAM 15Z9751,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG GT50K1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG GX30K1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG GX50K1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG GX58K1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG GX59K1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG GX5GK1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG GX5SK1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG GX70K1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG GX7HK1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG KH50K1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG KT5DK1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG KX50K1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG LX10K1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG LX15K1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG LX1FK1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG LX20K1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG MFS5L1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG P2201,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG P3001,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG PH70K1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG PH7OK1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG PT70K1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG RFLGL1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG S9001,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG UT50K1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG Xnote A5301,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG Xnote N4501,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG Xnote N5501,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG Xnote P2101,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG XNote P3301,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG Xnote R4051,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG Xnote Z3301,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG Xnote Z3501,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG Xnote Z4301,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG Xnote Z4501,290,0001,890,00003-24 Tháng
Mainboard Laptop LG X Note R4001,290,0001,890,00003-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn

Mainboard LG 16Gb

3,690,000₫

Mainboard LG 360 Cam

3,690,000₫

Mainboard LG k1

890,000₫

Mainboard LG u560

890,000₫