Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Mainboard Sony Vaio SVE1413YPNB1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony Vaio E1411A1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony Vaio SVF15A13SNB1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony Vaio SVF1521ASNB1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony Canvas Vaio Z1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony Vaio VJS131X0211B1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony CA1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony CR1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony CR3091,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony CS1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony CW1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony CW21FD1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony E1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony E1/ D20051,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony E3 Dual/ D2202/ D22031,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony E4/ E2105/ E21151,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony E5/ F3311/ F33131,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony EA2VFX1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony EB12FX1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony F1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony FE 770G1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony FJ1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony FS1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony FW1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony FW16L1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony FX1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony FZ1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony FZ2201,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony N1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony N3251,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony NR1201,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony NR1601,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony NW1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony NW240F1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony NW3501,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony P1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony PCG-5G3L1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony PCG-71312L1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony S1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony S1151,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony S135FG1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony S170B1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony S561,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SB1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SK17i/ Xperia Mini Pro1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SR1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SR531,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony ST15i/Xperia mini1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony ST17i/Xperia Active1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony ST18i/ Xperia Ray1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony ST21i/Xperia Tipo1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony ST23i/Xperia Miro1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony ST25i/Xperia U1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony ST26i/ Xperia J1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony ST27i/ Xperia Go1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVE141,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVE14-132CV-CX1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVE14-135CX1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVE14-13APX-BCX-TCX1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVE14-A27CX1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVE14-A35CXH1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVE151,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVE15-12JCX1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVE15-137CX1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVE15-13JCX-KCX-MCX-RCX-TCX1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVE17-127CX1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVE17-12ACX1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVE17-137CX1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVF 1532,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVF14212,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVF14-21 BPX2,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVF14-215 CX2,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVF14-217SGB-W2,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVF14-21DSGW-B2,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVF14-21PSGB-QSGB2,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVF14-327SG2,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVF15-213CX2,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVF15-218CX2,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVF15-21BGX-DCX-ECX2,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVF15-21BY-GB2,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVF15-322SG2,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVF15-328SG2,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVS13-122CX2,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVS13-132VP2,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVT13-116FX2,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVT13-124CX2,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVT13-125CD-CX2,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVT13-126CX-CY2,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVT13-128CX-CY2,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVT13-134 CX2,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVT13-135 CX2,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVT13-1390X2,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVT14-113CX2,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SVT14-124CX2,290,0002,890,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SZ1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SZ6401,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony SZ7401,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony T2 Ultra/ D5302/ D5306/ D5322/ XM50H1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Mainboard Sony T3/ D5103/ D5106/ M50W1,890,0002,490,00003-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn

Mainboard Sony AW47

1,890,000₫

Mainboard Sony Bps22

1,890,000₫

Mainboard Sony Bps24

1,890,000₫

Mainboard Sony CA

1,890,000₫

Mainboard Sony CR

1,890,000₫

Mainboard Sony CR309

1,890,000₫

Mainboard Sony CS

1,890,000₫

Mainboard Sony CW

1,890,000₫

Mainboard Sony D6602

1,890,000₫

Mainboard Sony E

890,000₫

Mainboard Sony F

890,000₫