Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Mainboard Toshiba Tecra A50-D2,090,0002,690,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Tecra Z50-C2,090,0002,690,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Tecra C50-C2,090,0002,690,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Satellite C55D-A51702,090,0002,690,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba 752,090,0002,690,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Tecra A50-D15382,090,0002,690,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Tecra A50-E2,090,0002,690,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Tecra C40-C14112,090,0002,690,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Tecra C50-C15132,090,0002,690,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Tecra A50-D15322,090,0002,690,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Satellite Pro A40-CX41002,090,0002,690,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Satellite C850-E00102,090,0002,690,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Satellite C50D-BM00102,090,0002,690,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Satellite L55-A52842,090,0002,690,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Satellite U945-S41102,090,0002,690,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Satellite L15-B13302,090,0002,690,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Satellite P55W-C5210-4K2,090,0002,690,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba PS581U-00Y01L2,090,0002,690,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Tecra A50-01R01S2,090,0002,690,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Satellite C50-A E01102,090,0002,690,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Satellite C50-A I01162,090,0002,690,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Satellite C50-A I001C2,090,0002,690,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Satellite C50-A I00162,090,0002,690,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba ChromeBook CB301,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba ChromeBook CB351,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook AX1,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook CX1,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook EX1,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook MX1,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook N3001,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook N5101,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook R7301,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook R7321,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook R7411,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook R7421,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook R7511,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook R7521,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook RX31,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook RX3W1,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite B2521,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite B2531,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite B2541,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite B3521,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite B3531,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite B3541,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite B371,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite B3721,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite B3731,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite B3741,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite B4531,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite B5531,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite J601,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite J611,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite J621,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite J631,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite K101,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite K111,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite K151,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite K161,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite K171,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T101,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T111,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T121,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T201,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T301,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T311,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T401,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T411,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T421,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T431,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T571,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T5721,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T5731,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T5741,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T6421,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T671,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T7521,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T7721,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook SS M351,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook SS M361,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook SS M371,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook SS M401,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook SS M411,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook SS M421,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook SS M4601,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook SS M501,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook SS M511,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook SS M521,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook SS MX1,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook T3501,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook T3511,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook T4531,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook T5521,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook T5531,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook T6521,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook T6531,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook TB571,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook TB671,890,0002,490,00006-24 Tháng
Mainboard Toshiba Dynabook TB771,890,0002,490,00006-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn