Bảng Giá Màn Hình Apple Watch

Tên Sản PhẩmGiá Linh KiệnGiá Chính Hãng

Thu Mua Máy Cao
Hư - Cũ - Lỗi

Màn hình Apple Watch Series 97,790,0008,790,000Thu máy giá cao 4.500.000đ
Màn hình Apple Watch Series 86,790,0007,790,000Thu máy giá cao 3.500.000đ
Màn hình Apple Watch Series 75,790,0006,790,000Thu máy giá cao 4.500.000đ
Màn hình Apple Watch Series 64,790,0005,790,000Thu máy giá cao 4.500.000đ
Màn hình Apple Watch Series 53,790,0004,790,000Thu máy giá cao 4.500.000đ
Màn hình Apple Watch Series 42,790,0003,790,000Thu máy giá cao 3.500.000đ
Màn hình Apple Watch Series 31,590,0002,590,000Thu máy giá cao 2.500.000đ
Màn hình Apple Watch Series 21,090,0001,490,000Thu máy giá cao 1.500.000đ
Màn hình Apple Watch Series 11,090,0001,590,000Thu máy giá cao 1.500.000đ
Xem bảng giá Thu gọn