0

Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Asus

Tên sản phẩm Giá linh kiện
Giá Màn Hình Asus 6Z 1,890,000₫
Giá Màn Hình Asus A42-A3 A42-A6 A3000 A6000 Z91e Z91 1,890,000₫
Giá Màn Hình Asus BLACK SHARK 2 PRO 1,490,000₫
Giá Màn Hình Asus F552,K450,K550 ,P450 ,P550,X452 1,890,000₫
Giá Màn Hình Asus FonePad Note FHD6 890,000₫
Giá Màn Hình Asus K00B 890,000₫
Giá Màn Hình Asus K012 890,000₫
Giá Màn Hình Asus K43S 1,290,000₫
Giá Màn Hình Asus K45A 1,290,000₫
Giá Màn Hình Asus L1 1,890,000₫
Giá Màn Hình Asus Live 1,890,000₫
Giá Màn Hình Asus P550L 1,890,000₫
Giá Màn Hình Asus PadFone Infinity 1,090,000₫
Giá Màn Hình Asus PadFone Infinity (Second Gen) 1,090,000₫
Giá Màn Hình Asus PadFone Infinity Lite 1,090,000₫
Giá Màn Hình Asus PadFone Mini 1,090,000₫
Giá Màn Hình Asus Padfone Mini 4.3 1,090,000₫
Giá Màn Hình Asus PadFone S 1,090,000₫
Giá Màn Hình Asus PadFone X 1,090,000₫
Giá Màn Hình Asus Pegasus 2 Plus 1,090,000₫
Giá Màn Hình Asus Pegasus 3 1,090,000₫
Giá Màn Hình Asus Pegasus 4 1,090,000₫
Giá Màn Hình Asus Pegasus 4S 1,090,000₫
Giá Màn Hình Asus Pegasus 5000 1,090,000₫
Giá Màn Hình Asus PegAsus X002 1,090,000₫
Giá Màn Hình Asus Pegasus X005 1,090,000₫
Giá Màn Hình Asus Rog Phone 2,890,000₫
Giá Màn Hình Asus ROG Phone 2 2,890,000₫
Giá Màn Hình Asus Tab Tf100Ta 2,290,000₫
Giá Màn Hình Asus Tp301Ua 2,290,000₫
Giá Màn Hình Asus X00BD Zenfone Go 1,290,000₫
Giá Màn Hình Asus X451M 1,290,000₫
Giá Màn Hình Asus X550C 2,290,000₫
Giá Màn Hình Asus Z008D Zenfone 2 1,090,000₫
Giá Màn Hình Asus ZEN 3 ZOOM ZE553KL 1,090,000₫
Giá Màn Hình Asus ZEN 5A500CG 1,090,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenbook Q325Ua 2,890,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenbook Ux410Uq 2,890,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenbook Ux430Ua 2,890,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenbook Ux430Un 2,890,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenbook Ux430Uq 2,890,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenbook Ux510Uw 2,890,000₫
Giá Màn Hình Asus ZenFone 2 790,000₫
Giá Màn Hình Asus ZenFone 2 790,000₫
Giá Màn Hình Asus ZenFone 2 Deluxe 790,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenfone 2 Go 790,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenfone 2 Laser 790,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenfone 2 Laser 790,000₫
Giá Màn Hình Asus ZenFone 2 Laser (ZE601KL) 790,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenfone 2 Laser 5.5 790,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenfone 2 Laser 5.5 ZE550KL 790,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenfone 2 Laser 6.0 790,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenfone 2 Laser ZE500KL 790,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenfone 2 Laser ZE500KL 790,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenfone 2 Laser ZE550KL 790,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenfone 2 Laser ZE550KL 790,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenfone 2 Z00Ad Zenfone2 790,000₫
Giá Màn Hình Asus ZenFone 2 ZE500CL 790,000₫
Giá Màn Hình Asus ZenFone 2 ZE550ML 790,000₫
Giá Màn Hình Asus ZenFone 2 ZE600KL 790,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenfone 2 Zenfone2 790,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenfone 3 5.5 790,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenfone 3 Deluxe 790,000₫
Giá Màn Hình Asus ZenFone 3 Deluxe (ZS570KL) 790,000₫
Giá Màn Hình Asus ZenFone 3 Laser 790,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenfone 3 Max 790,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenfone 3 Max 790,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenfone 3 Max ZC520TL 790,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenfone 3 Max ZC520TL 790,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenfone 3 Max ZC553KL 790,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenfone 3 Max ZC553KL 790,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenfone 3 Max Zenfone3 790,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenfone 3 Ultra 790,000₫
Giá Màn Hình Asus ZenFone 3 Ultra (ZU680KL) 790,000₫
Giá Màn Hình Asus ZenFone 3 ZE520KL 790,000₫
Giá Màn Hình Asus ZenFone 3 ZE520KL 790,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenfone 3 ZE552KL 790,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenfone 3 ZE552KL 790,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenfone 3 Zenfone3 790,000₫
Giá Màn Hình Asus ZenFone 3 Zoom 790,000₫
Giá Màn Hình Asus ZenFone 3 Zoom ZE553KL 790,000₫
Giá Màn Hình Asus ZenFone 3S Max 790,000₫
Giá Màn Hình Asus ZenFone 4 790,000₫
Giá Màn Hình Asus ZenFone 4 A400CG 790,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenfone 4 A450CG 790,000₫
Giá Màn Hình Asus ZenFone 4 Max 790,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenfone 4 Max 2018 790,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenfone 4 Max Plus X015D 790,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenfone 4 Max Pro 790,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenfone 4 Max Pro 790,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenfone 4 Max Pro Zenfone4 790,000₫
Giá Màn Hình Asus ZenFone 4 Pro 790,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenfone 4 Pro ZS551KL Se 790,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenfone 4 Selfie 790,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenfone 4 Selfie 790,000₫
Giá Màn Hình Asus ZenFone 4 Selfie (ZB553KL) 790,000₫
Giá Màn Hình Asus ZenFone 4 Selfie DC (ZD553KL) 790,000₫
Giá Màn Hình Asus ZenFone 4 Selfie Lite 790,000₫
Giá Màn Hình Asus ZenFone 4 Selfie Pro 790,000₫
Giá Màn Hình Asus Zenfone 4 Tooj Zenfone4 790,000₫
Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Màn Hình Asus ZenFone 7 Pro                                     2,890,000                                     3,590,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenFone 7                                     2,590,000                                     3,290,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus ROG Phone 3                                     3,890,000                                     4,590,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus 6Z                                     2,890,000                                     3,390,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenFone 6 (2019)                                     2,290,000                                     2,590,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenFone Live L2                                     2,290,000                                     2,590,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus ROG Phone 2                                     2,890,000                                     3,590,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenFone 6 Edition 30                                     2,290,000                                     2,590,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenFone Max Plus M2                                     2,290,000                                     2,590,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenFone Max Shot                                     2,290,000                                     2,590,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenFone Max M2                                     2,290,000                                     2,590,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenFone Max Pro M2                                     2,590,000                                     3,290,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenfone 2 Laser/ ZE500KL690,000990,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenfone 2 laser/ ZE550KL690,000990,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenfone 2/ ZE500CL/ Z00D590,000890,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenfone 2/ ZE500ML690,000990,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenfone 2/ ZE550ML690,000990,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenfone 2/ ZE551ML690,000990,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenfone 4.5690,000990,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenfone 4/ A400/ T00690,000990,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenfone 5/ A500CG690,000990,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenfone Selfie/ ZD551KL/ Z00UD690,000990,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus Z370CG/ Z370C/ Zenpad 71,090,0001,690,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus Z380/ Zenpad 8 (đen)690,000990,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus Z380/ Zenpad 8 (trắng)1,290,0001,890,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenfone 2 Laser 5.0"/ ZE500KL690,000990,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenfone 2 Laser/ ZE550KG/ ZE550KL/ ZE551KL 5.5"690,000990,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenfone 3 Max 5.2/ X008D/ ZC520TL (đen)690,000990,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenfone 3 Max 5.2/ X008D/ ZC520TL (trắng)690,000990,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenfone 3 Max 5.5/ ZC553KL/ X00DD (đen)690,000990,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenfone 3 Max 5.5/ ZC553KL/ X00DD (trắng)690,000990,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenfone 3 Zoom/ Zoom S/ ZE553KL (đen)690,000990,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenfone 3 Zoom/ Zoom S/ ZE553KL (trắng)690,000990,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenfone 3/ ZC552KL (đen)690,000990,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenfone 3/ ZC552KL (trắng)690,000990,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenFone 3S Max/ ZC521TL (đen)690,000990,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenFone 3S Max/ ZC521TL (gold)690,000990,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenFone 3S Max/ ZC521TL (trắng)690,000990,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenfone 4 2017/ ZE554KL (đen)690,000990,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenfone 4 2017/ ZE554KL (trắng)690,000990,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenfone 4 Max Plus/ ZC550TL/ Z015D (đen)690,000990,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenfone 4 Max Pro/ ZC554KL/ Z00ID (đen)690,000990,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenfone 4 Max Pro/ ZC554KL/ Z00ID (trắng)690,000990,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenfone 4 MAX/ ZC520KL (đen)690,000990,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenfone 4 MAX/ ZC520KL (trắng)690,000990,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenfone 4 Pro/ ZS551KL (đen)690,000990,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenfone 4 Pro/ ZS551KL (trắng)690,000990,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenfone 4 Selfie Pro/ ZD552KL (đen)690,000990,00006-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenfone 4 Selfie Pro/ ZD552KL (trắng)690,000990,00006-12 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem thêm
Giá: 1,890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 1,290,000₫
Giá: 1,290,000₫
Giá: 1,890,000₫
Giá: 1,890,000₫
Giá: 1,890,000₫
Giá: 1,090,000₫
Giá: 1,090,000₫
Giá: 1,090,000₫
Giá: 1,090,000₫
Giá: 1,090,000₫
Giá: 1,090,000₫
Giá: 1,090,000₫
Giá: 1,090,000₫
Giá: 1,090,000₫
Giá: 2,890,000₫
Giá: 2,890,000₫
Giá: 2,290,000₫
Giá: 2,290,000₫
Giá: 1,290,000₫
Giá: 2,290,000₫
Giá: 1,090,000₫
Giá: 790,000₫
Giá: 790,000₫
Giá: 790,000₫