0

Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Samsung

Tên sản phẩm Giá linh kiện
Giá Lcd Bộ Samsung A8/ A800 (Đen) 1,390,000₫
Giá Màn Hình Galaxy E7 800,000₫
Giá Màn Hình Galaxy Nexus 2 590,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A3 2015/ A300 (Vàng) 1,390,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A3 2016/ A310 (Đen) 2,390,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A3 2016/ A310 (Trắng) 1,490,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A3 2017/ A320 (Đen) 1,690,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A3 2017/ A320 (Gold) 1,690,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A3 2017/ A320 (Hồng) 1,690,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A3 2017/ A320 (Xanh Ngọc) 1,690,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A3/ A300 (Đen) 1,490,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A3/ A300 (Trắng) 1,690,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A5 2017/ A520 (Hồng) 1,190,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A5.2016/ A510 (Đen) 1,290,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A5.2016/ A510 (Gold) 1,590,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A5.2016/ A510 (Trắng) 1,590,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A5/ A500 (Đen) 1,290,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A5/ A500 (Gold) 1,290,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A5/ A500 (Trắng) 1,290,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A6 Plus 1,290,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A600/ A6 2018 1,490,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A7 2016/ A710 (Đen) 2,190,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A7 2016/ A710 (Gold) 1,190,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A7 2016/ A710 (Trắng) 1,790,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A7 2017/ A720 (Đen) 1,190,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A7 2017/ A720 (Gold) 1,190,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A7 2017/ A720 (Hồng) 1,390,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A7 2017/ A720 (Xanh) 1,690,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A7 2018/ A750 1,990,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A7/ A700 (Đen) 1,190,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A7/ A700 (Trắng) 1,890,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A7/ A700 (Vàng) 1,690,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A7/ A700 (Xanh Đen) 1,490,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A8 2018/ A530 (Đen) 1,490,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A8 Plus 2018/ A730 (Đen) 2,190,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A8/ A800 (Trắng) 1,290,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A8/ A800 (Vàng) 1,190,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A9 2015/ A900 (Đen) 1,690,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A9 2015/ A900 (Gold) 1,690,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A9 2015/ A900 (Trắng) 1,690,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A9 Pro/ A910/ A9 2016 (Đen) 1,190,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A9 Pro/ A910/ A9 2016 (Gold) 2,790,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung A9 Pro/ A910/ A9 2016 (Trắng) 1,690,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung C5 Pro/ C5010 (Đen) 2,290,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung C5 Pro/ C5010 (Gold) 2,290,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung C5 Pro/ C5010 (Trắng) 2,290,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung C7 Pro/ C7010 (Đen) 1,190,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung C7 Pro/ C7010 (Gold) 1,290,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung C7 Pro/ C7010 (Trắng) 1,290,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung E5/ E500 (Đen) 1,490,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung E5/ E500 (Trắng) 1,490,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung E7/ E700 (Đen) 1,090,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung E7/ E700 (Trắng) 1,390,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung E7/ E700 (Vàng) 1,490,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung G850/ Galaxy Anpha (Đen) 1,390,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung G850/ Galaxy Anpha (Gold) 1,390,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung G850/ Galaxy Anpha (Trắng) 1,390,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung G870/ S5 Active (Đen) 2,390,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung G870/ S5 Active (Trắng) 2,390,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung Galaxy A10/ Sm-A105G 990,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung Galaxy A70 2019 1,290,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung Galaxy C5/ C5000 (Đen) 2,490,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung Galaxy C5/ C5000 (Gold) 2,390,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung Galaxy C5/ C5000 (Trắng) 2,390,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung Galaxy C7 (Đen) 1,190,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung Galaxy C7 (Gold) 1,190,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung Galaxy C7 (Trắng) 1,190,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung Galaxy C9/ C9 Pro (Đen) 1,390,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung Galaxy C9/ C9 Pro (Trắng) 2,790,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung Galaxy J5 Prime/ G570 (Đen) 690,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung Galaxy J5 Prime/ G570 (Gold) 990,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung Galaxy J5 Prime/ G570 (Trắng) 590,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung Galaxy Poker 2/ G110 (Đen) 390,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung Galaxy Poker 2/ G110 (Trắng) 390,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung Galaxy S5 Mini/ G800 (Đen) 1,390,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung Galaxy S5 Mini/ G800 (Trắng) 1,390,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung I8190/ S3 Mini (Đen) 1,290,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung I8190/ S3 Mini (Trắng) 1,290,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung I9000/ S1 (Đen) 890,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung I9100/ S2 (Đen) 1,690,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung I9100/ S2 (Trắng) 1,690,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung I9190/ I9195 (Đen) 1,090,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung I9190/ I9195 (Trắng) 1,090,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung I9200/ Mega 6.3 (Đen) 1,690,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung I9200/ Mega 6.3 (Trắng) 1,390,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung I9200/ Mega 6.3 (Xanh Đen) 1,390,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung I9220/ N7000/ Note 1 (Đen) 2,690,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung I9220/ N7000/ Note 1 (Trắng) 2,690,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung I9250/ Google Nexus S 1,690,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung I9295/ S4 Active (Đen) 1,690,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung I9295/ S4 Active (Trắng) 1,690,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung I9300/ I9305/ S3 (Đen) 590,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung I9300/ I9305/ S3 (Trắng) 590,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung I9300/ I9305/ S3 (Xanh Đen) 990,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung I9500/ I9505/ S4 (Đen) 1,990,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung I9500/ I9505/ S4 (Trắng) 1,090,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung I9500/ I9505/ S4 (Xanh Đen) 1,090,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung I9525/ S4 Active Lte 1,690,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung I9600/ S5/ G900 (Đen) 1,290,000₫
Giá Màn Hình Lcd Bộ Samsung I9600/ S5/ G900 (Trắng) 1,390,000₫

 

 Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng

 

Màn Hình Galaxy E71,290,0001,590,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung A3 2015/ A300 (vàng)690,0002,490,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung A3 2017/ A320 (đen)1,690,0001,990,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung A3/ A300 (đen)690,0002,490,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung A3/ A300 (trắng)690,0002,490,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung A5 2017/ A520 (đen)1,290,0002,190,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung A5.2016/ A510 (đen)1,290,0002,190,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung A5/ A500 (đen)1,290,0001,990,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung A6 Plus1,290,0002,390,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung A600/ A6 20181,290,0001,890,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung A7 2016/ A710 (đen)1,190,0002,190,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung A7 2017/ A720 (đen)1,190,0002,790,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung A7 2018/ A75012,900,0002,290,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung A7/ A700 (đen)1,190,0001,890,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung A8 2018/ A530 (đen)1,890,0002,290,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung A8 Plus 2018/ A730 (đen)1,890,0002,490,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung A8/ A800 (đen)1,190,0002,090,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung A9 2015/ A900 (đen)1,190,0002,890,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung A9 Pro/ A910/ A9 2016 (đen)1,190,0002,890,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung Ativ Tab P85102,790,0003,290,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung C5 Pro/ C5010 (đen)2,190,0002,590,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung C7 Pro/ C7010 (đen)1,490,0002,890,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung E5/ E500 (đen)1,290,0001,690,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung E7/ E700 (đen)1,290,0001,690,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung G850/ Galaxy Anpha (đen)1,290,0001,690,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung G870/ S5 Active (đen)2,290,0002,590,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung Galaxy A01790,0001,090,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung Galaxy A01 Core790,0001,090,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung Galaxy A10/ SM-A105G890,0001,290,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung Galaxy A10s990,0001,290,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung Galaxy A11990,0001,290,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung Galaxy A20s990,0001,290,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung Galaxy A21990,0001,290,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung Galaxy A21s990,0001,290,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung Galaxy A3990,0002,290,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung Galaxy A3 20161,390,0001,990,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung Galaxy A3 20171,690,0001,990,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung Galaxy A3 Duos1,690,0001,990,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung Galaxy A30s1,090,0001,990,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung Galaxy A311,290,0002,490,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung Galaxy A412,290,0002,690,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung Galaxy A42 5GLH: 18001236LH: 18001236BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung Galaxy A51,190,0001,690,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung Galaxy A5 20161,490,0001,990,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung Galaxy A5 20171,190,0002,190,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung Galaxy A50s2,390,0002,890,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung Galaxy A511,190,0001,990,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung Galaxy A51 5G2,890,0003,290,000BTTC - BH 1TH - BD12TH
Màn Hình Samsung Galaxy A61,290,0001,890,000BTTC - BH 1TH - BD12TH

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

  • Bạn có nhu cầu mua màn hình điện thoại samsung nhưng không biết nhà cung cấp dịch vụ nào đáng tin cậy?
  • Bạn mong muốn trung tâm bán màn hình samsung chất lượng, giá cả hợp lý, phù hợp với túi tiền của quý khách hàng?

Hãy đến với Trung Tâm BảoHànhOne để được tư vấn và báo giá nhanh nhất khi có thể. Đến với chúng tôi, quý khách hàng hoàn toàn có thể an tâm về chất lượng dịch vụ cũng như chi phí.

Với tiêu chí: “Khách hàng là thượng đế”, khi đến với Trung Tâm BảoHànhOne, quý khách hàng được phục vụ tận tình, chu đáo. Ngoài ra, nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi còn tư vấn tiết kiệm chi phí tối đa, giúp khách hàng lựa chọn được linh kiện màn hình ưng ý nhất, phù hợp với máy nhất.

Màn hình vô cực gắn liền với Samsung

  1. Màn hình vô cực xuất hiện lần đầu tiên trên Samsung. Và giờ đây, màn hình vô cực đã trở thành thương hiệu của hãng điện tử Samsung mỗi khi chúng ta nhắc đến nó.
  2. Thôi miên người dùng với những thiết kế ngày một lung linh hơn, Samsung còn liên tục “nhá hàng” những mẫu màn hình vô cực mới với cải tiến và nhiều biến thể “mới tinh” đó là: Infinity U, Infinity V, Infinity O, New Infnity và dự kiến có cả Infinity Flex.
  3. Bốn kiểu màn hình vô cực U, V, O và New Infinity đều được giới thiệu trong sự kiện Samsung ngày 7/11 tại Ấn Độ. Riêng màn hình vô cực Infinity Flex chỉ mới được nhắc đến trong các tin đồn cùng với chiếc điện thoại Samsung màn hình gập.

Trung Tâm BảoHànhOne – Nhà cung cấp màn hình samsung uy tín

  1. Vài năm trở lại đây, sự phát triển rực rỡ của công nghiệp điện tử nói chung và các dòng điện thoại nói riêng kéo theo các ngành dịch vụ đi kèm sôi nổi không kém.
  2. Điển hình như smartphone ra đời, trung tâm hoặc cửa hàng bán mặt kính, màn hình mọc lên như nấm. Không phải địa điểm nào cũng uy tín, chất lượng tốt xấu lẫn lộn, người không trong ngành khó mà biết được dịch vụ nơi nào chuyên nghiệp, nơi nào kém chất lượng.
  3. Hiểu được điều đó, Trung Tâm BảoHànhOne là một trong các doanh nghiệp đầu tiên nhập khẩu trực tiếp màn hình Samsung chính hãng, đảm bảo độ ổn định của máy.
  4. Khách hàng là nguồn tài sản quý báu nhất của Trung Tâm BảoHànhOne. Chúng tôi luôn tôn trọng và mong muốn đem đến cho quý khách hàng các dịch vụ tốt nhất. Với nỗ lực hết mình của toàn thế các thành viên trong công ty, nâng tầm chất lượng dịch vụ, đưa doanh nghiệp lên một tầng cao mới.
  5. Trung Tâm BảoHànhOne tự tin đem đến cho quý khách hành chất lượng dịch vụ mua bán màn hình điện thoại Samsung… tốt nhất bằng cách kết hợp công nghệ hiện đại, kinh nghiệm và chi phí cạnh tranh.

KIM QUY

27.8.2019


1,3,4,5,2


3,1,2

Xem thêm
Giá: 800,000₫
Giá: 590,000₫