Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Màn Hình Sony Xperia 5 IILiên HệLiên HệGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia 8 LiteLiên HệLiên HệGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia 10 IILiên HệLiên HệGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia 1 IILiên HệLiên HệGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia L4Liên HệLiên HệGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia 8Liên HệLiên HệGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia 5Liên HệLiên HệGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia AceLiên HệLiên HệGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia 1 Professional EditionLiên HệLiên HệGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia 1Liên HệLiên HệGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia L3Liên HệLiên HệGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia 10 PlusLiên HệLiên HệGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia 10Liên HệLiên HệGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XZ3Liên HệLiên HệGiảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XA2 Plus1,290,0001,590,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XZ2 Premium2,090,0002,590,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XZ2 Compact1,290,0001,890,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XZ21,290,0001,890,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia L2790,0001,090,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XA2 Ultra1,090,0001,490,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XA2790,0001,090,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia R1 Plus1,290,0001,690,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XA1 Plus890,0001,390,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XZ1 Compact990,0001,290,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XZ1990,0001,290,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia L1790,000109,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XA11,090,0001,490,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XA1 Ultra1,090,0001,490,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia XZs990,0001,390,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony C2105/ C2104/ Xperia L590,000790,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony C3/ D2533/ D2502 (đen)790,0001,090,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony C3/ D2533/ D2502 (trắng)790,0001,090,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony C4 dual/ E5303 (đen)790,0001,090,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony C4 dual/ E5303 (trắng)790,0001,090,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony C5 ultra dual/ E5533/ E5563 (trắng)890,0001,190,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony E3/ D2202/ D2203 (đen)690,000890,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony E3/ D2202/ D2203 (trắng)690,000890,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony E5/ F3311/ F3313 (đen)890,0001,090,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony E5/ F3311/ F3313 (trắng)890,0001,090,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony LT26i/ Acro S890,0001,090,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony LT26W790,000990,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony LT28i/ Xperia ion LTE790,000990,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony LT29i/ Xperia TX890,0001,090,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony LT30i/ Xperia T1,090,0001,390,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony M2/ D2305 (đen)590,000790,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony M2/ D2305 (trắng)590,000790,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony M4 Aqua/ E2306/ E2363/ E2333 (đen)690,000990,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony M4 Aqua/ E2306/ E2363/ E2333 (trắng)690,000990,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony M5 dual/ E5603 (đen)890,0001,190,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony M5 dual/ E5603 (trắng)890,0001,190,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony SK17i/ Xperia Mini Pro890,0001,190,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony ST17i/ Xperia Active890,0001,190,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony ST18i/ Xperia Ray590,000890,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony ST27i690,000890,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony SVD112A1SW4,290,0004,590,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony T2 Ultra (đen)990,0001,390,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony T2 Ultra (trắng)990,0001,390,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony T3/ D5106 (đen)990,0001,390,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony T3/ D5106 (trắng)990,0001,390,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony Tab 11 SVT1123,890,0004,290,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony Tablet S2,490,0002,890,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony Tablet Z/ Z1/ SGP321A2/ SGP3121,990,0002,390,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony Tablet Z22,990,0003,490,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony Tablet Z3/ SGP6213,290,0003,690,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony Tablet Z4 10.1" / SGP7714,290,0004,690,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony Tablet Z54,490,0004,890,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony UL/ SOL221,090,0001,390,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony X Compact/ F5321 (đen)2,290,0002,790,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony X Compact/ F5321 (trắng)2,290,0002,790,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony X/ F5122 (đen)1,090,0001,390,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony X/ F5122 (hồng)1,090,0001,390,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony X/ F5122 (trắng)1,090,0001,390,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony X/ F5122 (vàng)1,090,0001,390,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony XA Ultra/ F3116/ F3216 (đen)1,390,0001,690,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony XA Ultra/ F3116/ F3216 (trắng)1,390,0001,690,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony XA Ultra/ F3116/ F3216 (vàng)1,390,0001,690,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony XA/ F3111/ F3113/ F3115 (đen)790,0001,090,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony XA/ F3111/ F3113/ F3115 (gold)790,0001,090,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony XA/ F3111/ F3113/ F3115 (hồng)790,0001,090,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony XA/ F3111/ F3113/ F3115 (trắng)790,0001,090,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony XA1 Ultra/ G3221/ G3223/ G3226 (bạc)1,090,0001,490,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony XA1 Ultra/ G3221/ G3223/ G3226 (đen)1,090,0001,490,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony XA1 Ultra/ G3221/ G3223/ G3226 (gold)1,090,0001,490,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony XA1 Ultra/ G3221/ G3223/ G3226 (hồng)1,090,0001,490,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony XA1/ G3121/ G3123/ G3125 (đen)890,0001,090,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony XA1/ G3121/ G3123/ G3125 (gold)890,0001,090,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony XA1/ G3121/ G3123/ G3125 (hồng)890,0001,090,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony XA1/ G3121/ G3123/ G3125 (trắng)890,0001,090,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony XA2 Ultra/ H3213/ H3223/ H4213/ H4233 (đen)1,090,0001,490,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony XA2 Ultra/ H3213/ H3223/ H4213/ H4233 (gold)1,090,0001,490,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony XA2 Ultra/ H3213/ H3223/ H4213/ H4233 (trắng)1,090,0001,490,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony XA2/ H3113/ H3123/ H3133/ H4113/ H4133 (đen)890,0001,090,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony XA2/ H3113/ H3123/ H3133/ H4113/ H4133 (hồng)890,0001,090,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony XA2/ H3113/ H3123/ H3133/ H4113/ H4133 (trắng)890,0001,090,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony XA2/ H3113/ H3123/ H3133/ H4113/ H4133 (xanh)890,0001,090,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia L1/ G3311/ G3312/ G3313 (hồng)890,0001,090,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia L1/ G3311/ G3312/ G3313 (trắng)890,0001,090,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia L1/ G3311/ G3312/ G3313 (xám)890,0001,090,000Giảm 3-20%
Màn Hình Sony Xperia L2/ H4331 (đen)890,0001,090,000Giảm 3-20%

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn