Bảng Giá Màn Hình Laptop Axioo

Tên Sản PhẩmGiá Linh KiệnGiá Chính Hãng

Giá Thu Mua

Màn Hình Laptop Axioo Aerobook890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop Axioo CNW 5522890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop Axioo CNW 5623890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop Axioo CNW 5645890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop Axioo HNM 3225890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop Axioo HNM 5443890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop Axioo HNM 5445890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop Axioo HNM 7043890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop Axioo HNM 7047890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop Axioo HNM 7087890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop Axioo HNM 7247890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop Axioo HNW 7287890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop Axioo MKU P323890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop Axioo Neon RNO 5525890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop Axioo Neon W246HU890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO CNC 3222890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO CNW 3523890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO CNW 3623890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO CNW 5522890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO CNW 5623890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO CNW 5643890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO CNW 5645890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO DJJ 615890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO HNM 3123890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO HNM 3125890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO HNM 3145890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO HNM 3225890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO HNM 3623890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO HNM 5323890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO HNM 5325890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO HNM 5347890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO HNM 5443890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO HNM 5445890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO HNM 7043890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO HNM 7047890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO HNM 7087890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO HNM 7247890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO HNM 7285890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO HNM C623890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO HNM P023890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO HNM P025890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO HNM P122890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO HNM P123890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO HNM P223890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO HNW 3123890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO HNW 3223890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO HNW 3225890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO HNW 5323890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO HNW 5423890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO HNW 5425890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO HNW 7287890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO MKU P323890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO MLC 0262890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO MLC 2225890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO MLC 2422890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO MLC 2D22890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO MLC P025890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO MLM 2025890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO MLM 2542890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO MMI 2325890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO MNC890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO MNC 0152890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO MNC 015P890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO MNC 0262890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO MNC 0262P890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO MNG 2115890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO MNG 2410890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO MNG 2422890,0001,290,000800,000
Màn Hình Laptop AXIOO MNG P015890,0001,290,000800,000

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, hỏng main, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

Xem bảng giá Thu gọn