Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Màn Hình Dell 0NK7T1,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell 13 Y549932HIN81,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell 13 Y560901IN91,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell 13 Z569933SIN91,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell 15 ANW151429SLV1,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell 15 R3 Z569984SIN91,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell 17 7000 77731,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell 2JVJK1,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell 3000 34801,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell 4VY8N1,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell 5000 53791,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell 53791,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell 5480 AD1,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell 55751,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell 640V41,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell 8V22N1,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Alienware 152,690,0003,490,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Alienware 173,290,0003,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell AW17R3-3758SLV3,290,0003,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell AW17R3-4175SLV3,290,0003,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell ChromeBook890,0001,690,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell ChromeBook 11890,0001,690,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell ChromeBook 3180890,0001,690,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell ChromeBook 3189890,0001,690,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell ChromeBook 3380-6TXJ4890,0001,690,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell ChromeBook 3380-D44PV890,0001,690,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell ChromeBook C3181-C895GRY890,0001,690,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell ChromeBook CRM3120-1667BLK890,0001,690,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell FF8R6890,0001,690,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell G31,890,0002,690,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell G3 15 35001,890,0002,690,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell G3 15 35791,890,0002,690,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell G3 35791,890,0002,690,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell G3579-5941BLK-PUS1,890,0002,690,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell G3579-5958BLK1,890,0002,690,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell G3779-5499BLK1,890,0002,690,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell G51,890,0002,690,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell G5 15 55001,890,0002,690,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell G5 15 55871,890,0002,690,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell G5 15 SE 55051,890,0002,690,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell G5 G5587-7037RED-PUS1,890,0002,690,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell G7 15 75882,290,0002,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell G7 15 75902,290,0002,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell G7 75882,290,0002,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell i15Z 1520SLV890,0001,690,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell I5481-3083GRY-PUS890,0001,690,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell I5558-2147BLK890,0001,690,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron890,0001,690,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 11890,0001,690,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 11 3162890,0001,690,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 11 3168890,0001,690,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 131,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 13 50001,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 13 5000 53681,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 13 53781,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 13 70001,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 13 7000 73481,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 14 3000 34671,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 14 54551,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 14 74601,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 151,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 15 30001,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 15 3000 35671,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 15 35211,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 15 35411,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 15 35421,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 15 35581,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 15 35761,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 15 50001,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 15 5000 55671,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 15 5000 55701,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 15 5000 55771,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 15 5000 55781,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 15 55211,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 15 55581,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 15 55661,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 15 55701,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 15 55781,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 15 55791,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 15 55801,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 15 70001,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 15 75671,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 15 75721,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 15 75771,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 15 I5570-5262SLV1,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 15 I5570-72791,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 15-35671,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 15R I15RMT-4902LV1,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 15R I15RVT-6143BLK1,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 15R N51101,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 15R-I15RM-5128SLV1,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 171,690,0002,290,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 17 50001,690,0002,290,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 30001,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 3000 31691,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 3000 34601,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 3000 34801,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 3000 35421,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng
Màn Hình Dell Inspiron 3000 35431,290,0001,890,0003 Tháng - 24 Tháng

Laptop Dell là dòng sản phẩm quen thuộc với rất nhiều người nhưng không phải ai cũng biết, nhất là về màn hình laptop Dell. Thông thường, màn hình Dell được chia làm hai loại chính.

Các loại màn hình laptop Dell thường gặp

Hiện nay, thị trường linh kiện laptop, nhất là linh kiện màn hình laptop Dell có các loại như sau:

  1. Linh kiện chính hãng từ trung tâm: thường là do các trung tâm bảo hành Dell đặt hàng hãng về để bảo hành hoặc bán lẻ cho khách hàng hoặc lấy từ laptop đã sử dụng, gọi là "màn chính hãng đã sử dụng – màn bóc máy”. Giá bán lẻ của linh kiện loại này thấp nhất từ 1.500.000 VNĐ.
  2. Linh kiện từ bên thứ 3: là các cửa hàng bán lẻ linh kiện mua từ nhà cung cấp bên ngoài rồi bán lại cho khách hoặc đôi khi cũng có các trường hợp "màn chính hãng đã sử dụng – màn bóc máy”. Giá của màn hình laptop Dell loại này dao động từ 990.000VND đến 1.400.000 VNĐ (tính luôn công lắp ráp).

Để có phương án tiết kiệm nhất nhưng vẫn đảm bảo sự tin cậy khi mua mới màn hình laptop Dell, người dùng nên lựa chọn mua linh kiện từ các cửa hàng cung cấp uy tín.

Thông thường, màn hình laptop Dell mới sẽ được bảo hành trong khoảng từ 6 tháng (với những loại màn hình đặc trưng) đến 12 tháng (với những loại màn hình thông thường)

Làm sao lựa chọn  màn hình laptop Dell tốt nhất?

Thị trường màn hình laptop Dell hiện nay

Hiện nay trên thị trường rất đa dạng về mẫu mã và tính năng. Bí quyết để lựa chọn màn hình laptop Dell tốt nhất là:

  • Lựa chọn tần số quét phù hợp: tần số quét là số lần màn hình laptop hiển thị được một hình ảnh mới trong 1 giây. Nếu tần số quét không tương đồng sẽ gây nhiễu loạn bối cảnh và ảnh hưởng rất lớn trải nghiệm.
  • Độ phân giải và tỉ lệ màn hình đồng nhất.
  • Kích thước màn hình chính xác với máy đang sử dụng.
  • Tấm nền màn hình laptop phù hợp.

Đối với người sử dụng bình thường, chỉ nên quan tâm đến sự tương thích của các yếu tố kể trên. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng laptop gaming thì cần cân nhắc đến các chỉ số trên phải thật chất lượng để mang lại cảm giác trải nghiệm đỉnh cao.

Mua màn hình laptop Dell tại Trung Tâm BảoHànhOne

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Trung Tâm BảoHànhOne tự hào với vị trí hiện nay trên thị trường linh kiện điện tử và không ngừng hướng tới những dấu mốc thành công cao hơn.

Chúng tôi cam kết:

  • Sử dụng linh kiện màn hình laptop Dell chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và cụ thể
  • Chính sách bảo hành tận tâm, luôn đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng
  • Quy trình nhanh chóng, chuyên nghiệp và hữu ích đến quý khách hàng
  • Chương trình khuyến mãi và trợ giá tốt nhất cho người tiêu dùng

Gọi ngay đến hotline 18001236 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí!

Thảo Trân 2.9.19

Xem bảng giá Thu gọn

Màn Hình Dell 1088

1,090,000₫

Màn Hình Dell 1446

1,090,000₫

Màn Hình Dell 1545

1,090,000₫

Màn Hình Dell 2420

1,090,000₫