Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Màn Hình HP 10-P018WM890,0001,290,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 10-P035TU890,0001,290,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 11-V010WM890,0001,290,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 11-Y010WM890,0001,290,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 14-AX040NR1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 14-AX050NR1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 14-BF040WM1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 14-BK063ST1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 14-CB113WM1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 14-DF0020NR1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 14Q-BU101TU1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 14q-CS0005TU1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 14s (2020)1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15-AC172TU1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15-BA041AU1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15-BA077CL1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15-BA081NR1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15-BQ276NR1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15-BS008DS1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15-BS009DS1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15-BS012DS1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15-BS168CL1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15-BS191OD1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15-BU034TU1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15-BW010NR1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15-CC567NR1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15-DA0020NR1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15-DA0070TX1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15-DA0077TX1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15-DA0295TU1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15-DA0296TU1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15-DA0330TU1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15-DA0434TX1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15-DB0061CL1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15-DB0071NR1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15-DB0073NR1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15-DB0076NR1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15-DC0020NR1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15-DC0082TX1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15-DC0084TX1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15-DR0006TX1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15G-BR004TU1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15Q-BA055AU1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15Q-BU039TU1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15Q-BU041TU1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15Q-DS0000TU1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15Q-DS0002TU1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15Q-DS0004TX1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15Q-DS0005TU1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15Q-DS0016TU1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15Q-DS0029TU1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15-R074TU1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 15Z1,490,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 17-BS067CL1,690,0002,090,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 17Z1,690,0002,090,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 255 E2 71101,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 2DQ75UA1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 2UE55UA1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 2XP61UTABA1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 3TU25PA PRO1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 3VN32UA1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 3VQ42UA1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 3VQ45UA1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 3ZF66UA1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 450 G51,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 4AK77UA1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP 5AY25PA1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP AC121TX890,0001,290,00003-24 Tháng
Màn Hình HP BS066NR890,0001,290,00003-24 Tháng
Màn Hình HP ChromeBook 11 3NU57UT890,0001,290,00003-24 Tháng
Màn Hình HP ChromeBook 11 F2J08AA890,0001,290,00003-24 Tháng
Màn Hình HP ChromeBook 11 G5890,0001,290,00003-24 Tháng
Màn Hình HP ChromeBook 14-AK031NR890,0001,290,00003-24 Tháng
Màn Hình HP ChromeBook 3PH11UA890,0001,290,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Chromebook x3601,690,0002,290,00003-24 Tháng
Màn Hình HP DA0031NR890,0001,290,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Eclipse Notebook1,490,0002,090,00003-24 Tháng
Màn Hình HP EliteBook 1040 G31,490,0002,090,00003-24 Tháng
Màn Hình HP EliteBook 735 G51,490,0002,090,00003-24 Tháng
Màn Hình HP EliteBook 745 G41,490,0002,090,00003-24 Tháng
Màn Hình HP EliteBook 745 G51,490,0002,090,00003-24 Tháng
Màn Hình HP EliteBook 755 G51,490,0002,090,00003-24 Tháng
Màn Hình HP EliteBook 820 G41,490,0002,090,00003-24 Tháng
Màn Hình HP EliteBook 830 G71,490,0002,090,00003-24 Tháng
Màn Hình HP EliteBook 835 G71,490,0002,090,00003-24 Tháng
Màn Hình HP EliteBook 840 G41,490,0002,090,00003-24 Tháng
Màn Hình HP EliteBook 850 G31,490,0002,090,00003-24 Tháng
Màn Hình HP EliteBook Folio L4A51UTABA1,490,0002,090,00003-24 Tháng
Màn Hình HP EliteBook Folio L4A53UTABA1,490,0002,090,00003-24 Tháng
Màn Hình HP EliteBook Folio L4A55UTABA1,490,0002,090,00003-24 Tháng
Màn Hình HP EliteBook L3Z34UTABA1,490,0002,090,00003-24 Tháng
Màn Hình HP EliteBook L3Z41UTABA1,490,0002,090,00003-24 Tháng
Màn Hình HP EliteBook P0C66UTABA1,490,0002,090,00003-24 Tháng
Màn Hình HP EliteBook x360 1040 G71,490,0002,090,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Envy 13 (2020)1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Envy 13 4NL38PA1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Envy 14-k110nr1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Envy 15 (2020)1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Envy 171,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Envy 85501,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Envy X2 12-G018NR1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Envy x360 13 (2020)2,290,0002,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Envy x360 13-AG0035AU2,290,0002,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Envy x360 15 (2020)2,290,0002,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Envy x360 15M2,290,0002,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP F7W47UT890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Jaguar 15-bs080wm890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình HP M5D89USABA890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Mini 1104 C6Y78UT890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình HP NoteBook 14-DF0010NR890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình HP NoteBook 15890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình HP NoteBook 15-BA040NR890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình HP NoteBook 15-BS007DS890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình HP NoteBook 15-BW017CL890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình HP NoteBook 15-DA0047NR890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Notebook 15-da0295tu890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình HP NoteBook 15-G073NR890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình HP NoteBook 17-BY0055NR890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình HP NoteBook 1KU69UA890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình HP NoteBook 4BA40EA890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình HP NoteBook 4JC27UA890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Omen 15 (2020)1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Omen X 2S1,890,0002,490,00003-24 Tháng
Màn Hình HP P0C06UTABA1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Pavilion 14-bf050wm1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Pavilion 15-BC407TX1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Pavilion 15-BC408TX1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Pavilion 15-BC444TX1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Pavilion 15-CC067CL1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Pavilion 15-CC565NR1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Pavilion 15-CS0059NR1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Pavilion 15-CS1052TX1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Pavilion 15-CU0058NR1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Pavilion 15-CW00001,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Pavilion 15-CX0020NR1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Pavilion 15-CX0143TX1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Pavilion 15-DK0045TX1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Pavilion 15-P001TX1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Pavilion 15-P157CL1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Pavilion 17-G121WM1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Pavilion 1KT34UA1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Pavilion 1KU19UA1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Pavilion 4QA89A1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Pavilion Gaming 15 (AMD)2,690,0003,290,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Pavilion Gaming 162,690,0003,290,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Pavilion Notebook1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Pavilion X360 11-AD105TU2,290,0002,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Pavilion X360 11-AD106TU2,290,0002,890,00003-24 Tháng
Màn Hình HP Pavilion X360 13-U1572,290,0002,890,00003-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

HP là một hãng công nghệ điện tử khá quen thuộc với hầu hết người Việt Nam.Lúc trước, hãng chủ yếu tập trung phát triển các dòng máy in và máy fax. Nhưng thời buổi công nghệ phát triển đòi hỏi HP cũng phải hoàn thiện chính mình và kết quả đáng mong đợi là HP đã cho ra đời hàng loạt mẫu laptop hiện đại bậc nhất. Một trong những điểm sáng của sản phẩm này chính là màn hình laptop HP.

Sơ lược về màn hình laptop HP

Màn hình laptop HP là màn hình LCD, dưới đây là một số thông tin cụ thể.

Nguyên lý hoạt động của màn hình LCD

Màn hình laptop HP LCD được làm bằng hai mảnh thủy tinh phân cực có chứa tinh thể lỏng (nên màn hình LCD còn được gọi là màn hình tinh thể lỏng).  

Màn Hình Laptop HP

Để có thể hoạt động tốt, màn hình laptop HP sẽ tuân thủ đúng quy trình như sau:

  1. Một đèn nền tạo ra ánh sáng đi qua mảnh thủy tinh phân cực đầu tiên.
  2. Dòng điện làm cho các phân tử tinh thể lỏng thẳng hàng và làm cho các mức độ ánh sáng khác nhau đi qua mảnh thủy tinh phân cực thứ hai.
  3. Sau khi đi qua cả 2 mảnh thủy tinh phân cực, màu sắc và hình ảnh sẽ được truyền đến mắt người sử dụng.

Hai loại công nghệ LCD thường gặp

Màn hình laptop HP LCD có thể hiển thị dựa trên hai loại ma trận như sau:

  • Hiển thị ma trận chủ động: hầu hết các màn hình LCD hiện nay đều sử dụng công nghệ ma trận chủ động. Điện tích được giữ trong các tụ điện và hoạt động liên tục theo chu kỳ.
  • Hiển thị ma trận thụ động: dù ít tốn kém hơn nhưng hiện nay trở nên khan hiếm do thời gian đáp ứng chậm và điều khiển điện áp không chính xác.

Nên mua màn hình laptop HP ở đâu?

Như đã đề cập ở trên, màn hình laptop HP sử dụng là LCD - một trong những màn hình phổ biến và hiện đại nhất hiện nay. Chính vì vậy, giá thành của màn hình laptop HP ở tầm mức trung bình. Tại TPHCM hiện nay, có rất nhiều các cửa hàng thiếu uy tín và sự tận tâm khiến khách hàng dễ nhầm lẫn khi lựa chọn mua màn hình laptop HP mới.

Màn Hình Laptop HP

Khi quý khách hàng đặt mua màn hình laptop HP tại Trung Tâm BảoHànhOne, chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn hoàn toàn miễn phí về quy trình lắp ráp, cách sử dụng, cách lựa chọn phù hợp và cách thức hoạt động của màn hình LCD. Ngoài ra, chúng tôi còn có hàng loạt các ưu đãi hấp dẫn khác nhau mỗi tháng, nhanh chân liên hệ ngay cho chúng tôi để được hưởng những chính sách hấp dẫn nhất nhé!

Thảo Trân 11.9.18

Xem bảng giá Thu gọn