Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Màn Hình Samsung Galaxy Book Flex 5G1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung Galaxy Book S (2020)1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung Galaxy Chromebook1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung Galaxy Book Flex Alpha1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung Galaxy Book Ion 151,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung Galaxy Book Ion 131,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung Galaxy Book Flex 151,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung Galaxy Book Flex 131,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung Chromebook 4+1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung Chromebook 41,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung Galaxy Book S1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung NP355E5C-A01US1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung ChromeBook XE501,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung Spin 7 NP730QAA1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung NP730QAA-K01US1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung ChromeBook 3 XE501C13-K01US1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung ChromeBook Plus XE520QAB-K02US1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung ChromeBook Plus XE521QAB-K01US1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung NoteBook 5 NP550XTA-K01US1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung ChromeBook XE500C131,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung 3 NP300V5A-A031,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung Galaxy Book W720NZKB1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung Galaxy Book SM-W720NTKBXAR1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung Z NP850XAC-X01US1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung ATIV Book NP930X2K-K02US1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung Galaxy Book SM-W720NZKAXAR1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung NP900X3T-K01US890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung NP300E5E-A04IN890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung NP530U4C-S06IN890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung NP800G5M-X01US890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung NP800G5M-X02US890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung NP270E4E-K01US890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung NP900X5L-K02US890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung NP930QAA-K01US890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung NP900X5T-K01US890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung Galaxy Book890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung ChromeBook 3890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung 9-NP900X3N-K04US890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Samsung 5-NP500R5L-M02US890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung NP890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung NP300E4X890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung NP300E4Z890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung NP300E4Z i3890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung NP300E5Z890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung NP300V4Z890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung NP350U2Y i3890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung NP500R5L890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung NP600B4C890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung NP600B5BH890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung NP700G7A890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung NP700G7C890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung NP700Z3A890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung NP800G5H890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung NP900X4C890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung NP900X5N890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung NP930X2K890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung NP930X5J890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung NP930X5JI890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung NP940X3M890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung NP940X5JI890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung NP940X5M890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung NP940Z5L890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung Q330890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung Q530890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung Q70890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung Q700890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung QX310890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung QX410890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung QX411890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung QX412890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung QX510890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung R18890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung R25890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung R25PLUS890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung R408890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung R418890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung R425890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung R428890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung R439890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung R439 i5890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung R440890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung R455890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung R463890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung R469890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung R480890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung R505890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung R509890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung R517890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung R519890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung R520890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung R522890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung R523890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung R525890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung R528890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung R530890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung R538890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung R540890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung R55890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Màn Hình Samsung R560890,0001,490,00003-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn