Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Màn Hình Sony Vaio SVE1413YPNB890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio E1411A890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio SVF15A13SNB890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio SVF1521ASNB890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Canvas Vaio Z890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio VJS131X0211B890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony SVS13 13.3 SLIM 1600*900890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony VGN-CR/ VGN-C/ VGN-CS/ VGN-FJ/ PCG-3/ PCG-5/ PCG-7 Series 14.1 Wide gương890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony VGN-G 12.1 SLIM890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony VGN-SR Màn Hình 13.3 LED890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony VGN-SZ Series 13.3 Wide Gương890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony VGN-TX/ VGN-TZ/ VGN-TT 11.1 SLIM890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony VPCB/ PCG-2/ VGN-BX/ VGN-BZ/ VGN-F/ VGN-FZ/ VGN-FE/ VGN-N/ VGN-NR/ VGN-NS/ PCG-4 Series 15.890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony VPCCA 14.0 SLIM890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony VPC-CB/ VPC-EB/ VPC-EE/ VPC-EH/ VPC-EL 15.6 LED dày890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony VPC-EG/ VPC-EK 14.0 LED dày890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony VPC-M/ VPC-W Màn Hình 10.1 LED dày890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony VPC-S/ VPC-SB/ VPC-SC/ VPC-Y 13.3 SLIM890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony VPC-YB/ VPC-YA 11.6 SLIM890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony VPCZ Màn Hình 13.1 SLIM Core 2890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony VPCZ Màn Hình 13.1 SLIM Core I FHD890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony WT18i/ Walkman890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony X10/Docomo890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Z890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Z Ultra/ XL39H890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Z2890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Z3890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Z3 mini890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony FLIP SVF14N26SGB890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony S890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony SGP-T111890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony SVD 11215CVB890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony SVD 11225PXB890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony SVF15 218CX1,090,0001,690,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony SVF15322SG1,090,0001,690,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony SVP 1321DCXS1,090,0001,690,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony SVP 13223SG1,090,0001,690,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony SVS13 122CX1,090,0001,690,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony SVT 13 134 CX1,090,0001,690,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Duo 11 SVD 11215CA890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Duo 11 SVD 11215CN890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Duo 11 SVD 11215CV890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Duo 11 SVD 11216PG890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Duo 11 SVD 11225PX890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Duo 13 SVD 13229SH890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Duo 13 SVD 1322BPX890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Duo 13 SVD 13231SG890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Duo SVD 11225CY890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio E SVE111B11W890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio EB4KFX890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Fit 13A FLIP SVF 13N13CX1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Fit 13A FLIP SVF 13N17PX1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Fit 13A SVF 13N25CG1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Fit 13A SVF 13N25SH1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Fit 13A SVF 13N27PG1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Fit 14A SVF 14N22SG1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Fit 14A SVF 14N26SG1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Fit 14A SVF14N19DJS1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Fit 14E SVF 14329SG1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Fit 14E SVF 14A16SG1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Fit 14E SVF 14A16SH1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Fit 15 SVF 15A1M2E1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Fit 15 SVF 15A1S2E1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Fit 15A SVF 15N22SG1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Fit 15A SVF 15N26SH1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Fit 15A SVF 15N27SA1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Fit 15A SVF 15N2ACG1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Fit 15A SVF15N17DJS1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Fit 15E SVF 1532H4E1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Fit 15E SVF 1532JCG1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Fit 15E SVF 1532LSG1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Fit 15E SVF 1532NSN1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Fit SVF 15A1DPX1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Fit SVF 15N190X1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Fit SVF 15N1Z2E1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Fit SVF14A16CXB1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Pro 11 SVP112A1CM1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Pro 11 SVP112A1CW1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Pro 13 SVP 1321GGXI1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Pro 13 SVP13213CX1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Pro 13 SVP1321M2EB1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio Pro13 SVP 13212SF1,290,0001,890,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio S VJS132X0411S890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio S VJS132X0611S890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio SV S151290X890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio SVD 13219SC890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio SVD112A1SW890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio SVD13211SGW890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio SVD13212SHB890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio SVE 1513KCXS890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio SVE 1513MCXS890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio SVE 1513MPX890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio SVE 17135CG890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio SVE 17137CX890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio SVE11890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio SVE13890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio SVE14 A35CXH890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio SVE141R11W890,0001,490,00003-24 Tháng
Màn Hình Sony Vaio SVE15137CXS890,0001,490,00003-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn