Bảng Giá Màn Hình Macbook Air

Tên Sản PhẩmGiá Linh KiệnGiá Chính Hãng

Thu Mua Máy Cao
Hư - Cũ - Lỗi

Full Cụm Màn Hình MacBook Air 20208,900,00010,900,000Thu Mua Lại Máy 12,500,000
Full Cụm Màn Hình MacBook Air MREA2HN/A6.900,0008.900,000Thu Mua Lại Máy 7,500,000
Full Cụm Màn Hình MacBook Air MRE82HN/A6.900,0008.900,001Thu Mua Lại Máy 7,500,000
Full Cụm Màn Hình MacBook Air MREC2HN/A6.900,0008.900,002Thu Mua Lại Máy 7,500,000
Full Cụm Màn Hình MacBook Air MREE2HN/A6.900,0008.900,003Thu Mua Lại Máy 7,500,000
Full Cụm Màn Hình MacBook Air MRE92HN/A6.900,0008.900,004Thu Mua Lại Máy 7,500,000
Full Cụm Màn Hình MacBook Air Z0UV0HN/A6,900,0008.900,005Thu Mua Lại Máy 7,500,000
Full Cụm Màn Hình MacBook Air MD711HN/A5,900,0006,590,000Thu Mua Lại Máy 7,500,000
Full Cụm Màn Hình MacBook Air MD760HN/B5,900,0006,590,000Thu Mua Lại Máy 7,500,000
Full Cụm Màn Hình MacBook Air MJY42HN/A5,900,0006,590,000Thu Mua Lại Máy 5,000,000
Full Cụm Màn Hình MacBook Air MJVE2HN/A5,900,0006,590,000Thu Mua Lại Máy 5,000,000
Full Cụm Màn Hình MacBook Air MJVE2LL/A5,900,0006,590,000Thu Mua Lại Máy 5,000,000
Full Cụm Màn Hình MacBook Air MD712HN/B5,900,0006,590,000Thu Mua Lại Máy 5,000,000
Full Cụm Màn Hình MacBook Air MD760HN/A5,900,0006,590,000Thu Mua Lại Máy 5,000,000
Full Cụm Màn Hình MacBook Air MMGF2HN/A2,900,0003,900,000Thu Mua Lại Máy 5,000,000
Full Cụm Màn Hình MacBook Air MJVM2HN/A2,900,0003,900,000Thu Mua Lại Máy 5,000,000
Full Cụm Màn Hình MacBook Air A14662,900,0003,900,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình MacBook Air MJVG2HN/A2,900,0003,900,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình (Apple 2013) A1465 NGUYÊN CỤM3,990,0004,900,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình (Apple A1126,A1260,1266) 15.4 Led3,990,0004,900,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình (Apple Macbook Air Retina 12" 2015-2016 A1534) NGUYÊN CỤM đủ màu3,990,0004,900,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình (Macbook Air 13.3 "A1466 2012 2013 2014 2015)3,990,0004,900,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình (Macbook Air 13.3 "A1466 2012) nguyên cụm3,990,0004,900,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình (Macbook Air A1369) 13.3 INCH Led Slim3,990,0004,900,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air 11 inch A13703,990,0004,900,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air 11 inch A14653,990,0004,900,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air A1465 (2013, 2014) 11.6" Mỏng3,990,0004,900,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air A1465 (2013, 2014) 11.6" NGUYÊN CỤM3,990,0004,900,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Pro 13 inch A13423,990,0004,900,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook 12 inch MNYK2SA2,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air 11 inch2,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air 13 inch2,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air 13 inch 20112,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air 13 inch 20172,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air 13.32,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air 20082,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air 20102,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air 20112,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air 20122,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air 20132,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air 20143,490,0004,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air 2014 MD711B3,490,0004,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air 2014 MD712B3,490,0004,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air 20153,490,0004,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air 2015 MJVE2ZP3,490,0004,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air 2015 MJVP23,490,0004,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air 2015 MJVP2ZP3,490,0004,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air 20164,490,0005,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air 2016 MMGF2 134,490,0005,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air 20174,490,0005,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air 20184,490,0005,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air A11854,490,0005,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air A12784,490,0005,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air A13694,490,0005,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air A13704,490,0005,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air A14064,490,0005,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air A14654,490,0005,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air A14664,490,0005,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air A15344,490,0005,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air MB0034,490,0005,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air MB5434,490,0005,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air MB9404,490,0005,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air MC5034,490,0005,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air MC503ZP2,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air MC5042,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air MC5052,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air MC5062,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air MC506LL2,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air MC9652,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air MC9662,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air MC9682,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air MC968LL2,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air MC968ZP2,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air MC9692,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air MC969ZP2,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air MD2232,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air MD761LL2,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Full Cụm Màn Hình Macbook Air MD761ZP2,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, hỏng main, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

Một khi chiếc Macbook Air của quý khách xảy ra hỏng hóc màn hình thì bạn chưa biết mình nên mua màn hình Macbook Air mới ở đâu uy tín để đảm bảo máy vẫn hoạt động tốt trở lại. Tránh tình trạng mua màn hình xong mất tiền rồi nhưng chỉ chạy được một thời gian là nó lại tái phát hư hỏng nữa lại mệt.

Là nhà cung cấp dịch vụ lâu năm nên Trung Tâm BảoHànhOne rất tự tin khi mang đến dịch vụ cung cấp màn hình Macbook Air với chất lượng như hãng nhưng chi phí tốt và thời gian bảo hành dài hạn cho quý khách hàng.

 

Đến với dịch vụ cung cấp màn hình Macbook Air uy tín và chất lượng tại Trung Tâm BảoHànhOne quý khách sẽ được đảm bảo:

  • Trung tâm chúng tôi luôn có sẵn tất cả các loại màn hình là máy của quý khách đang cần với đầy đủ kích thước và số lượng
  • Đảm bảo nguồn gốc xuất xứ màn hình là chính hãng 100%
  • Giá rẻ cho tất cả quý khách hàng
  • Chế độ bảo hành dài hạn nhất lên đến 12 tháng cùng chế độ bảo dưỡng lên đến 24 tháng
  • Trong quá trình lựa màn hình, máy của quý khách sẽ được nhân viên chúng tôi tư vẫn miễn phí.

Trung Tâm BảoHànhOne chuyên cung cấp tất cả các loại màn hình mà Macbook Air của quý khách đang cần như: 13-inch, 15 inch, 17 inch  Late 2013 ME864, Late 2013 ME866 13 inch,15 inch, 17 inch ...

Đến với Trung Tâm BảoHànhOne nhân viên kỹ thuật sẽ hướng dẫn cho quý khách cách chọn màn hình cho Macbook tốt nhất, phù hợp với cấu hình cũng như chức năng của máy.

Với giá ưu đãi chỉ có tại Trung Tâm BảoHànhOne, quý khách còn được tặng ngay chiếc thẻ vàng với nhiều ưu đãi nhất, giảm ngay 5% hóa đơn khi mua màn hình nên quý khách sẽ có được chất lượng dịch vụ tốt nhất.

 KIM QUY

16.9.19

Xem bảng giá Thu gọn