Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Màn Hình Asus Zenpad 3S 8.01,290,0001,690,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenpad 101,890,0002,290,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad 3S 10 LTE1,890,0002,290,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad Z101,890,0002,290,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad 3S 101,890,0002,290,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad 3S 10 (Z500M)1,890,0002,290,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad Z81,290,0001,690,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Transformer Book T100HA1,890,0002,290,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad 7.0 (Z370C)790,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad 8.0 (Z380C)1,290,0001,690,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad 8.0 (Z380KL)1,290,0001,690,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad 10 (Z300CG)1,890,0002,290,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad 10 (Z300C)1,890,0002,290,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad 10 (Z300CL)1,890,0002,290,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad C 7.0 (Z170C)790,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad C 7.0 (Z170CG)790,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad S 8.0 (Z580C)1,290,0001,690,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad S 8.0 (Z580CA)1,290,0001,690,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Fonepad 7 (FE375CL)790,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad 7.0 (Z370CG)790,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus FE375/ K019690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus FE380/ K016690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME102/ K00F690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME103/ K01E/ Memopad 10690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME170/ K017690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME172/ K0W690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME176/ K013690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME180/ K00L690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME301/ Memopad smart790,000990,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME302790,000990,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME370/ ME371MG/ K004790,000990,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME372/ ME175/ ME173X790,000990,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME400/ K0X1,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus T1001,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus TF101/ Eee Pad Transformer1,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus TF103/ K0101,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus TF200/ TF2011,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus TF3001,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus FE170/ K012590,000790,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus FE171/ K01N/ Fonepad 7 (đen)790,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus FE171/ K01N/ Fonepad 7 (trắng)790,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME102/ K00F (đen)690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME102/ K00F (trắng)690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME180A/ K00L đen690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME180A/ K00L trắng690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME370/ ME371/ K004690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME372CG/ K00E690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME400/K0X/ VivoTab Smart 10.1 (đen)890,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME560/ K00G/ Fonepad Note 6 (đen)890,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME560/ K00G/ Fonepad Note 6 (trắng)890,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME581/ K015 (đen)890,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME581/ K015 (trắng)890,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Memopad 7/ ME572CL/ K00R590,000790,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Padfone S A80/ PF500KL1,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Padfone X mini/ PF4501,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus PegMàn Hình Asus 2 Plus X550 (trắng)1,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus PegMàn Hình Asus 3 (đen)1,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus PegMàn Hình Asus 3 (gold)1,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus PegMàn Hình Asus 4A/ ZB500TL/ X00KD (đen)1,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus PegMàn Hình Asus 4A/ ZB500TL/ X00KD (trắng)1,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus PegMàn Hình Asus X002 (đen)1,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus PegMàn Hình Asus X002 (trắng)1,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus TF201 V1.0/ Eepad1,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus TF701/ TF701T/ Tranform Pad1,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus TF8101,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Transformer Book T200TA1,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Transformer Book T300 Chi/ 12.5-30P1,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Transformer Book T300 Chi/ T300L/ T300LA/ T300SA/ 12.5-40P1,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Transformer Pad 10.1/ TF3101,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Transformer Pad 10/ TF103CG/ K018 (đen)1,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Transformer Pad 10/ TF103CG/ K018 (trắng)1,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Transformer Prime TF3011,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenpad 10 Z300CL/Z300M (đen)1,890,0002,290,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenpad 10 Z300CL/Z300M (trắng)1,890,0002,290,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenpad 10/ P021/ P00C/ Z300M (đen)1,890,0002,290,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenpad 10/ P021/ P00C/ Z300M (trắng)1,890,0002,290,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenpad 3 8.0 Z581KL1,290,0001,690,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenpad 3S 8.0/ Z582KL1,290,0001,690,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenpad C 7.0/ Z170790,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenpad S 8/ Z580 (đen)1,290,0001,690,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenpad S 8/ Z580 (trắng)1,290,0001,690,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenpad Z10 / ZT500KL1,890,0002,290,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenpad Z8/ ZT581KL1,290,0001,690,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenpad Z8S/ ZT582KL1,290,0001,690,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad 101,890,0002,290,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad 3 8.01,290,0001,690,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad 3S 101,890,0002,290,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad 7.0790,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad 8.01,290,0001,690,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad C 7.0790,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad C 8.01,290,0001,690,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad S 8.01,290,0001,690,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad Z101,890,0002,290,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad Z8790,0001,090,00003-12 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn