0

Bảng Giá Màn Hình Tablet Asus

Tên sản phẩm Giá linh kiện
Giá Full LCD Asus Zenpad 10 Z301M Full HD Đen 890,000₫
Giá Full LCD Asus Zenpad 10 Z301M HD Trắng 890,000₫
Giá Full LCD Asus Zenpad 10 Z500KL Đen 790,000₫
Giá Full LCD Asus Zenpad 3S Z500M Đen 990,000₫
Giá Full LCD Asus Zenpad 3S Z500M Trắng 890,000₫
Giá Màn Hình Asus PADFONE 2 A68 10 1,090,000₫
Giá Màn Hình Asus TRANFORMER TRIO TX201LA 1,090,000₫
Giá Màn Hình LCD Asus FE170CG/ K012 590,000₫
Giá Màn Hình LCD Asus FE375/ K019 590,000₫
Giá Màn Hình LCD Asus FE380/ K016 590,000₫
Giá Màn Hình LCD Asus ME102/ K00F 590,000₫
Giá Màn Hình LCD Asus ME103/ K01E/ Memopad 10 590,000₫
Giá Màn Hình LCD Asus ME170/ K017 590,000₫
Giá Màn Hình LCD Asus ME172/ K0W 590,000₫
Giá Màn Hình LCD Asus ME176/ K013 590,000₫
Giá Màn Hình LCD Asus ME180/ K00L 590,000₫
Giá Màn Hình LCD Asus ME301/ Memo Pad Smart 590,000₫
Giá Màn Hình LCD Asus ME302 590,000₫
Giá Màn Hình LCD Asus ME370/ ME371MG/ K004 590,000₫
Giá Màn Hình LCD Asus ME372/ ME175/ ME173X 590,000₫
Giá Màn Hình LCD Asus ME400/ K0X 590,000₫
Giá Màn Hình LCD Asus T100 990,000₫
Giá Màn Hình LCD Asus TF101/ Eee Pad Transformer 990,000₫
Giá Màn Hình LCD Asus TF103/ K010 990,000₫
Giá Màn Hình LCD Asus TF200/ TF201 990,000₫
Giá Màn Hình LCD Asus TF300 990,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus FE170/ K012 690,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus FE171/ K01N/ Fonepad 7 (Đen) 690,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus FE171/ K01N/ Fonepad 7 (Trắng) 690,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus ME102/ K00F (Đen) 690,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus ME102/ K00F (Trắng) 690,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus ME172/ K0W 690,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus ME180A/ K00L Đen 690,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus ME180A/ K00L Trắng 690,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus ME301/ Memo Pad Smart 690,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus ME370/ ME371/ K004 690,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus ME372CG/ K00E 690,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus ME400/K0X/ VivoTab Smart 10.1 (Đen) 690,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus ME560/ K00G/ Fonepad Note 6 (Đen) 690,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus ME560/ K00G/ Fonepad Note 6 (Trắng) 690,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus ME581/ K015 (Đen) 690,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus ME581/ K015 (Trắng) 690,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus Memo Pad 7/ ME572CL/ K00R 690,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus TF201 V1.0/ Eepad 690,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus TF701/ TF701T/ Tranform Pad 690,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus TF810 690,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus Transformer Book T200TA 890,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus Transformer Book T300 Chi/ 12.5-30P 890,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus Transformer Book T300 Chi/ T300L/ T300LA/ T300SA/ 12.5-40P 890,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus Transformer Pad 10.1/ TF310 890,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus Transformer Pad 10/ TF103CG/ K018 (Đen) 890,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus Transformer Pad 10/ TF103CG/ K018 (Trắng) 890,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus Transformer Prime TF301 890,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus Z380/ Zenpad 8 (Đen) 890,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus Z380/ Zenpad 8 (Trắng) 890,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus Zenpad 10 Z300CL/Z300M (Đen) 1,290,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus Zenpad 10 Z300CL/Z300M (Trắng) 1,290,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus Zenpad 10/ P021/ P00C/ Z300M (Đen) 1,290,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus Zenpad 10/ P021/ P00C/ Z300M (Trắng) 1,290,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus Zenpad 3 8.0 Z581KL 1,290,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus Zenpad 3S 8.0/ Z582KL 1,290,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus Zenpad S 8/ Z580 (Đen) 1,290,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus Zenpad S 8/ Z580 (Trắng) 1,290,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus Zenpad Z10 / ZT500KL 1,290,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus Zenpad Z8/ ZT581KL 1,290,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Asus Zenpad Z8S/ ZT582KL 1,290,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Google Nexus 7 2012 590,000₫
Giá Màn Hình LCD Bộ Google Nexus 7 2013 590,000₫
Giá Màn Hình LCD Google Nexus 7 2012 790,000₫
Giá Màn Hình LCD Google Nexus 7 2013 790,000₫
Giá Màn Hình Tablet Asus FonePad 7 1,190,000₫
Giá Màn Hình Tablet Asus FonePad 8 1,190,000₫
Giá Màn Hình Tablet Asus FonePad Note 6 1,190,000₫
Giá Màn Hình Tablet Asus Memo Pad 10 1,190,000₫
Giá Màn Hình Tablet Asus Memo Pad 7 1,190,000₫
Giá Màn Hình Tablet Asus Memo Pad 8 1,190,000₫
Giá Màn Hình Tablet Asus Nexus 7 1,190,000₫
Giá Màn Hình Tablet Asus PADFONE X MINI 990,000₫
Giá Màn Hình Tablet Asus Transformer Book T100 990,000₫
Giá Màn Hình Tablet Asus Transformer Pad 990,000₫
Giá Màn Hình Tablet Asus Vivo Tab RT 990,000₫
Giá Màn Hình Tablet Asus VivoTab Smart 990,000₫
Giá Màn Hình Tablet Asus ZenPad 10 1,890,000₫
Giá Màn Hình Tablet Asus ZenPad 3 8.0 1,890,000₫
Giá Màn Hình Tablet Asus ZenPad 3S 10 1,890,000₫
Giá Màn Hình Tablet Asus ZenPad 7.0 990,000₫
Giá Màn Hình Tablet Asus ZenPad 8.0 990,000₫
Giá Màn Hình Tablet Asus ZenPad C 7.0 990,000₫
Giá Màn Hình Tablet Asus ZenPad C 8.0 990,000₫
Giá Màn Hình Tablet Asus ZenPad S 8.0 990,000₫
Giá Màn Hình Tablet Asus ZenPad Z10 1,890,000₫
Giá Màn Hình Tablet Asus ZenPad Z8 990,000₫
Giá Màn Hình Tablet Google Nexus 7 2012 ME370 1,190,000₫
Giá Màn Hình Tablet Google Nexus 7 2013 ME571 K008 K009 1,190,000₫
Giá Màn Hình Tablet Nexus 7 (2013) 790,000₫
Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Màn Hình Asus Zenpad 3S 8.01,290,0001,690,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenpad 101,890,0002,290,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad 3S 10 LTE1,890,0002,290,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad Z101,890,0002,290,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad 3S 101,890,0002,290,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad 3S 10 (Z500M)1,890,0002,290,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad Z81,290,0001,690,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Transformer Book T100HA1,890,0002,290,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad 7.0 (Z370C)790,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad 8.0 (Z380C)1,290,0001,690,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad 8.0 (Z380KL)1,290,0001,690,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad 10 (Z300CG)1,890,0002,290,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad 10 (Z300C)1,890,0002,290,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad 10 (Z300CL)1,890,0002,290,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad C 7.0 (Z170C)790,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad C 7.0 (Z170CG)790,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad S 8.0 (Z580C)1,290,0001,690,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad S 8.0 (Z580CA)1,290,0001,690,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Fonepad 7 (FE375CL)790,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad 7.0 (Z370CG)790,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus FE375/ K019690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus FE380/ K016690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME102/ K00F690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME103/ K01E/ Memopad 10690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME170/ K017690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME172/ K0W690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME176/ K013690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME180/ K00L690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME301/ Memopad smart790,000990,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME302790,000990,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME370/ ME371MG/ K004790,000990,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME372/ ME175/ ME173X790,000990,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME400/ K0X1,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus T1001,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus TF101/ Eee Pad Transformer1,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus TF103/ K0101,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus TF200/ TF2011,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus TF3001,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus FE170/ K012590,000790,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus FE171/ K01N/ Fonepad 7 (đen)790,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus FE171/ K01N/ Fonepad 7 (trắng)790,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME102/ K00F (đen)690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME102/ K00F (trắng)690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME180A/ K00L đen690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME180A/ K00L trắng690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME370/ ME371/ K004690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME372CG/ K00E690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME400/K0X/ VivoTab Smart 10.1 (đen)890,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME560/ K00G/ Fonepad Note 6 (đen)890,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME560/ K00G/ Fonepad Note 6 (trắng)890,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME581/ K015 (đen)890,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ME581/ K015 (trắng)890,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Memopad 7/ ME572CL/ K00R590,000790,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Padfone S A80/ PF500KL1,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Padfone X mini/ PF4501,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus PegMàn Hình Asus 2 Plus X550 (trắng)1,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus PegMàn Hình Asus 3 (đen)1,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus PegMàn Hình Asus 3 (gold)1,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus PegMàn Hình Asus 4A/ ZB500TL/ X00KD (đen)1,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus PegMàn Hình Asus 4A/ ZB500TL/ X00KD (trắng)1,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus PegMàn Hình Asus X002 (đen)1,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus PegMàn Hình Asus X002 (trắng)1,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus TF201 V1.0/ Eepad1,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus TF701/ TF701T/ Tranform Pad1,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus TF8101,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Transformer Book T200TA1,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Transformer Book T300 Chi/ 12.5-30P1,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Transformer Book T300 Chi/ T300L/ T300LA/ T300SA/ 12.5-40P1,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Transformer Pad 10.1/ TF3101,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Transformer Pad 10/ TF103CG/ K018 (đen)1,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Transformer Pad 10/ TF103CG/ K018 (trắng)1,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Transformer Prime TF3011,690,0002,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenpad 10 Z300CL/Z300M (đen)1,890,0002,290,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenpad 10 Z300CL/Z300M (trắng)1,890,0002,290,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenpad 10/ P021/ P00C/ Z300M (đen)1,890,0002,290,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenpad 10/ P021/ P00C/ Z300M (trắng)1,890,0002,290,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenpad 3 8.0 Z581KL1,290,0001,690,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenpad 3S 8.0/ Z582KL1,290,0001,690,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenpad C 7.0/ Z170790,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenpad S 8/ Z580 (đen)1,290,0001,690,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenpad S 8/ Z580 (trắng)1,290,0001,690,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenpad Z10 / ZT500KL1,890,0002,290,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenpad Z8/ ZT581KL1,290,0001,690,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus Zenpad Z8S/ ZT582KL1,290,0001,690,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad 101,890,0002,290,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad 3 8.01,290,0001,690,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad 3S 101,890,0002,290,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad 7.0790,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad 8.01,290,0001,690,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad C 7.0790,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad C 8.01,290,0001,690,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad S 8.01,290,0001,690,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad Z101,890,0002,290,00003-12 Tháng
Màn Hình Asus ZenPad Z8790,0001,090,00003-12 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem thêm
Giá: 590,000₫
Giá: 990,000₫
Giá: 990,000₫