Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Màn Hình bô Màn Hình Lenovo A3500/ A7-50690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Essential Màn Hình Lenovo G601,290,0001,690,00003-12 Tháng
Màn Hình full bộ Màn Hình Lenovo Helix 37011,290,0001,690,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenono A319690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenove Yoga 2 831690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo 310U690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo 503LV690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A1000 Mobile (đen)590,000790,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A1000 Mobile (trắng)590,000790,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A2010 (đen)590,000790,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A2010 (trắng)590,000790,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A2019590,000790,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A208T590,000790,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A2107 (đen)590,000790,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A2107 (trắng)590,000790,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A218590,000790,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A228 (đen)590,000790,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A228 (trắng)590,000790,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A238 (đen)590,000790,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A238 (trắng)590,000790,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A2580590,000790,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A269590,000790,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A3000690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A308690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A316690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A316i690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A318690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A319690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A326690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A328690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A328 (đen)690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A328 (trắng)690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A3300/ A3000/ A1000/ A5000/ Sam T111690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A3500690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A3500/ A7-50690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A369690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A376690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A378T (đen)690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A378T (trắng)690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A385690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A388690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A390690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A390 (đen)690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A390 (trắng)690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A396690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A398T690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A5690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A500690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A5000 Mobile (đen)690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A5000 Mobile (trắng)690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A516690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A516 (đen)690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A516 (trắng)690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A526690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A526 (đen)690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A526 (trắng)690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A529690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A536690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A536 (đen)690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A536 (trắng)690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A5500/ A8-50690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A5500/ A8-50 (đen)690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A5500/ A8-50 (trắng)690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A560690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A590690,000890,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A60+790,000990,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A6000790,000990,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A6000 Plus790,000990,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A628790,000990,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A628T790,000990,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A630T790,000990,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A656/ A766790,000990,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A66790,000990,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A6600790,000990,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A670 (đen)790,000990,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A670 (trắng)790,000990,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A678790,000990,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A680790,000990,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A680 (đen)790,000990,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A680 (trắng)790,000990,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A68E790,000990,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A700 TURBO890,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A7000/ K3 Note (đen)890,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A7000/ K3 Note (trắng)890,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A706890,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A706 (đen)890,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A706 (trắng)890,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A708 (đen)890,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A708 (trắng)890,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A760890,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A760 (đen)890,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A760 (trắng)890,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A7600/ A10-70890,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A770 (đen)890,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A770 (trắng)890,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A7700890,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A780 (đen)890,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A780 (trắng)890,0001,090,00003-12 Tháng
Màn Hình Lenovo A800890,0001,090,00003-12 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn