Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Touch Bean 402C390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Bean 402M390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Bean 402S390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Bean 414390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Bean 452C390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Bean 452T390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Kat 402C390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Kat 452390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Touch Kem 432390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Kool390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar LAI 504C390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar LAI 504K390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar LAI 504M390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar LAI 504Q390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar LAI 512390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Lai Zumbo J390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Lai Y390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Lai Z390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Lai Z1390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Lai Z2390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Luna Pro390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Lai Zoro390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Lai Zoro 2390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Lai Zoro 3390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Prime 508390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Prime 558390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Prime X390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Prime X1390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Prime X Grand590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Prime X Max590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Prime X Plus590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Lai Yollo290,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Lai Yuki290,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Lai Yuna290,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Lai Yuna C290,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Lai Yuna S290,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Lai Yuna X290,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Lai Zena290,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Zumbo290,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Zumbo J2290,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Zumbo S290,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Mobistar Zumbo S2/ S2 Dual290,000490,000Giảm 3-20%

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn