Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Xperia 5 IILiên HệLiên HệBTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Xperia 8 LiteLiên HệLiên HệBTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Xperia 10 IILiên HệLiên HệBTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Xperia 1 IILiên HệLiên HệBTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Xperia L4Liên HệLiên HệBTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Xperia 8Liên HệLiên HệBTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Xperia 5Liên HệLiên HệBTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Xperia AceLiên HệLiên HệBTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Xperia 1 Professional EditionLiên HệLiên HệBTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Xperia 1Liên HệLiên HệBTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Xperia L3Liên HệLiên HệBTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Xperia 10 PlusLiên HệLiên HệBTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Xperia 10Liên HệLiên HệBTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Xperia XZ3490,000590,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Xperia XA2 Plus490,000590,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Xperia XZ2 Premium490,000590,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Xperia XZ2 Compact490,000590,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Xperia XZ2490,000590,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Xperia L2490,000590,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Xperia XA2 Ultra490,000590,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Xperia XA2490,000590,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Xperia R1 Plus490,000590,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Xperia XA1 Plus490,000590,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Xperia XZ1 Compact490,000590,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Xperia XZ1490,000590,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Xperia L1490,000590,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Xperia XA1490,000590,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Xperia XA1 Ultra490,000590,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Xperia XZs490,000590,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony C1505/ C1605/ Xperia E Dual390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony C1904/ C1905/ Xperia M (đen)390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony C1904/ C1905/ Xperia M (trắng)390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony C2305/ Xperia C/ S39H (đen)390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony C2305/ Xperia C/ S39H (trắng)390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony C3/ C3 Dual/ D2533/ D2502 (đen)390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony C3/ C3 Dual/ D2533/ D2502 (trắng)390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony C4/ C4 Dual/ E5363 (đen)390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony C4/ C4 Dual/ E5363 (trắng)390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony C5 Ultra/ E5506/ E5553 (đen)390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony C5 Ultra/ E5506/ E5553 (trắng)390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony C5302/ M35H/ Xperia SP (đen)390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony C5302/ M35H/ Xperia SP (trắng)390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony C5502/ C5503/ Xperia ZR (đen)390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony E1/ D2005 (đen)390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony E3 Dual/ D2202/ D2203 (đen)390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony E3 Dual/ D2202/ D2203 (trắng)390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng sony E4/ E4 Dual/ E2105/ E2115 (đen)390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng sony E4/ E4 Dual/ E2105/ E2115 (trắng)390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony LT15i/ LT18i390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony LT25i/ Xperia V390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony M2/ M2 Dual/ D2303/ D2305 (đen)390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony M2/ M2 dual/ D2303/ D2305 (trắng)390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony M4/ E2303/ E2306/ E2353 (đen)390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony M4/ E2303/ E2306/ E2353 (trắng)390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony M5/ E5603/ E5606/ E5653 (đen)390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony M5/ E5603/ E5606/ E5653 (trắng)390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony MK16i/Xperia Pro390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony MT11i/Xperia Neo V390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony MT25i/ Xperia Neo L390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony MT27i/Xperia Sola390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony ST15i/Xperia Mini (đen)390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony ST15i/Xperia Mini (trắng)390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony ST17i/Xperia Active390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony ST21i/Xperia Tipo390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony ST23i/Xperia Miro390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony ST25i/Xperia U390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony ST26i/ Xperia J390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony ST27i/ Xperia Go390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony SVD13 (DUO 13)1,790,0002,190,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony SVE141,790,0002,190,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony SVF142/ SVF143/ Vỏ mặt B1,790,0002,190,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony SVF1431,790,0002,190,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony SVF14A1,790,0002,190,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony SVF1521,790,0002,190,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony SVF1531,790,0002,190,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony SVF15A1,790,0002,190,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony SVP111,790,0002,190,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony SVP131,790,0002,190,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony SVT13_124CX1,790,0002,190,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony SVT141,790,0002,190,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony SVT151,790,0002,190,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony T2 Ultra/ D5302/ D5306/ D5322/ XM50H (đen)490,000590,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony T2 Ultra/ D5302/ D5306/ D5322/ XM50H (trắng)490,000590,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony T3/ D5103/ D5106/ M50W (đen)490,000590,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony T3/ D5103/ D5106/ M50W (trắng)490,000590,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony WT19i/ Coconut490,000590,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony X10/ Docomo (trắng)290,000390,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony XA/ XA Dual/ F3111/ F3113/ F3115 (hồng)390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony XA/ XA Dual/ F3111/ F3113/ F3115 (trắng)390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony XA/ XA Dual/ F3111/ F3113/ F3115 (xám)390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Xperia X8/ E15i590,000690,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Z Ultra/ XL39H390,000490,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Z/ C6602/ C6603290,000390,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Z1 Mini/ D5503/ Z1 Compad290,000390,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Z1/ C6902/ C6903290,000390,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Z1S/ C6916290,000390,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Z2 LTE 4G290,000390,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng Sony Z2/ D6503/ D6502 (đen)290,000390,000BTTC- BH 3TH- BD12TH
Mặt Kính - Cảm Ứng sony Z2A/ ZL2/ SOL25290,000390,000BTTC- BH 3TH- BD12TH

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn