Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 10T Pro 5G590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 10T 5G590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Redmi 9i590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Redmi 9590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Redmi K30 Ultra590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 10 Ultra590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi 9 Prime590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Redmi 9C590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Redmi 9A590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi 9 (Global)590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Redmi 10X Pro 5G590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Redmi 10X 5G590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi Note 10 Lite590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Redmi 10X590,000690,000Giảm 3-20%
Mi 10 Lite Zoom Edition590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Redmi 8A Pro590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Redmi Note 9590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 10 Lite590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Redmi K30 Pro Zoom Edition590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Redmi Note 9S590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Redmi K30 Pro590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Redmi Note 9 Pro Max590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Redmi Note 9 Pro590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Redmi 8A Dual590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 10 Pro590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 10590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Redmi K30 5G590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Redmi K30590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi Note 10 Pro590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi Note 10590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi CC9 Pro590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Note 8T590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Redmi 8590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 9 Pro 5G590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Redmi 8A590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 9 Lite590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Redmi Note 8 Pro590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Redmi Note 8590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 9T Pro590,000690,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Hongmi (đen)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Hongmi 1S (đen)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Hongmi 2 (đen)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 1S (trắng)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 2 (đen)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 2A (đen)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 2S (đen)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 3 (đen)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 3 (trắng)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 4 (đen)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 4 (trắng)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 4C (đen)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 4C (trắng)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 4i (đen)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 4i (trắng)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 4S (đen)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 4S (gold)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 4S (trắng)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 5 High (đen)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi 5 Pro (đen)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi A1/ Mi 5X (đen)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi A1/ Mi 5X (trắng)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi Max (đen)490,000590,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi Max (trắng)490,000590,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi Max 2 (đen)490,000590,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi Max 2 (gold)490,000590,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi Max 2 (trắng)490,000590,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi Note 2 (đen)490,000590,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi Note 3 (đen)490,000590,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi Note Plus (đen)490,000590,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi Pad 2690,000790,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi Pad 2 (đen)690,000790,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Mi Pad 3 (đen)690,000790,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi MI-ONE390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi (đen)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 1S (đen)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 2 (đen)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 2 Prime (đen)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 2 Pro (đen)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 2A (đen)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 2A Prime390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 2S (đen)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 3 (đen)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 3 (gold)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 3 (trắng)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 3 Pro (đen)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 3S (đen)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 3S (gold)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 3S (trắng)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 3S Prime (đen)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 3S Pro (đen)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 3X (đen)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 4 (đen)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 4 (trắng)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 4 Prime (đen)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 4 Pro (đen)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 4 Pro (gold)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 4 Pro (trắng)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 4A (đen)390,000490,000Giảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Xiaomi Redmi 4A (gold)390,000490,000Giảm 3-20%

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn