Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S7+ LTE690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S7 LTE690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S7+690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S7690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S6 Lite690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A (2020) 8.4-inch LTE690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S6 5G690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S6 LTE690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S6690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) LTE690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) Wi-Fi690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy View 2690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A Plus 8.0 (2019) LTE690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab 10.1 (2019) (LTE)690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S5e (LTE)690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) (Wi-Fi)690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S5e (Wi-Fi)690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab Advanced2690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A 10.5 (LTE)690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A 10.5 (Wi-Fi)690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S7+ LTE690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S7 LTE690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S7+690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S7690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S6 Lite690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A (2020) 8.4-inch LTE690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S6 5G690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S6 LTE690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S6690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) LTE690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) Wi-Fi690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy View 2690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A Plus 8.0 (2019) LTE690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab 10.1 (2019) (LTE)690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S5e (LTE)690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) (Wi-Fi)690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab S5e (Wi-Fi)690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab Advanced2690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A 10.5 (LTE)890,0001,090,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A 10.5 (Wi-Fi)890,0001,090,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A 10.1 P585 (2016) đen890,0001,090,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A 10.1 P585 (2016) trắng890,0001,090,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A 10.1 T585 (2016) đen890,0001,090,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab A 10.1 T585 (2016) trắng890,0001,090,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab E 8.0/ T377 (đen)890,0001,090,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Galaxy Tab E 8.0/ T377 (trắng)890,0001,090,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Google Nexus 10 P8110890,0001,090,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung P550/ P555/ Tab A Plus 9.7 4G (đen)890,0001,090,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung P550/ P555/ Tab A Plus 9.7 4G (trắng)890,0001,090,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung T355/ P350/ Tab A 8.0 (đen)890,0001,090,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung T355/ P350/ Tab A 8.0 (trắng)890,0001,090,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung T555/ Tab A 9.7 (đen)890,0001,090,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung T555/ Tab A 9.7 (trắng)890,0001,090,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung T560/ T561/ Tab E 9.6 (đen)890,0001,090,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung T560/ T561/ Tab E 9.6 (trắng)890,0001,090,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab 2 8.9/ P7300690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab 7.7/ P6800690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab N5100/ Note 8.0 ((đen) )690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab N5100/ Note 8.0 (trắng)690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab N8000/ Note 10.1" (đen)690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab N8000/ Note 10.1" (trắng)690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P1000/ Galaxy Tab690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P3100/ Tab 2 7.0 (đen)690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P3100/ Tab 2 7.0 (trắng)690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P5100/ P5110/ Tab 2 10.1" (đen)690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P5100/ P5110/ Tab 2 10.1" (trắng)690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P5200/ Tab 3 10.1" (đen)690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P5200/ Tab 3 10.1" (trắng)690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P600/ P601/ Note 10.1 2014 (đen)890,0001,090,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P600/ P601/ Note 10.1 2014 (trắng)890,0001,090,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P6200/ Tab 7.0 Plus (đen)890,0001,090,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P6200/ Tab 7.0 Plus (trắng)890,0001,090,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P7100/ P7500/ P7510 Tab 10.1 (đen)890,0001,090,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P7100/ P7500/ P7510 Tab 10.1 (trắng)890,0001,090,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P900/ P901/ P905/ Note Pro 12.2 (đen)890,0001,090,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab P900/ P901/ P905/ Note Pro 12.2 (trắng)890,0001,090,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab Pro 12.2" T900/ T905 (đen)890,0001,090,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab Pro 12.2" T900/ T905 (trắng)890,0001,090,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T111/ T110/ Tab 3 Lite (đen)490,000690,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T111/ T110/ Tab 3 Lite (trắng)490,000690,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T116/ Tab 3V (đen)490,000690,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T116/ Tab 3V (trắng)490,000690,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T211/ T210/ Tab 3 7.0" (đen)490,000690,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T211/ T210/ Tab 3 7.0" (trắng)490,000690,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T230/ T231/ T235/ Tab 4 7.0 (đen)490,000690,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T230/ T231/ T235/ Tab 4 7.0 (trắng)490,000690,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T255/ Galaxy W (đen)490,000690,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T255/ Galaxy W (đỏ)490,000690,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T310/ T311/ Tab 3 8.0" (đen)490,000690,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T310/ T311/ Tab 3 8.0" (trắng)490,000690,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T320/ Tab Pro 8.4" (đen)490,000690,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T320/ Tab Pro 8.4" (trắng)490,000690,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T325/ Tab Pro 8.4" LTE (đen)490,000690,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T325/ Tab Pro 8.4" LTE (trắng)490,000690,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T330/ T331/ Tab 4 8.0 (đen)490,000690,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T330/ T331/ Tab 4 8.0 (trắng)490,000690,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T520/ T521/ Tab Pro 10.1 (đen)690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T520/ T521/ Tab Pro 10.1 (trắng)690,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Samsung Tab T530/ Tab 4 10.1 (đen)690,000890,00003-12 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn