Bảng Giá Ổ DVD iMac

Tên Sản PhẩmGiá Linh KiệnBảo Hành - Bảo Dưỡng

Giá Chính Hãng

Ổ DVD iMac 21.5 2013490,00006-12 Tháng690,000
Ổ DVD iMac 21.5 4K MNDY2490,00006-12 Tháng690,000
Ổ DVD iMac 21.5 4K MNE02490,00006-12 Tháng690,000
Ổ DVD iMac 21.5 Inch 2010590,00006-12 Tháng790,000
Ổ DVD iMac 21.5 Inch 2011590,00006-12 Tháng790,000
Ổ DVD iMac 21.5 Inch 2012390,00006-12 Tháng590,000
Ổ DVD iMac 21.5 Inch 2014490,00006-12 Tháng690,000
Ổ DVD iMac 21.5 Inch 2015490,00006-12 Tháng690,000
Ổ DVD iMac 21.5 MK142 2016590,00006-12 Tháng790,000
Ổ DVD iMac 21.5 MK442 2016590,00006-12 Tháng790,000
Ổ DVD iMac 21.5 MMQA2690,00006-12 Tháng890,000
Ổ DVD iMac 27 5K MK472 2016490,00006-12 Tháng690,000
Ổ DVD iMac 27 5K MK482 2016490,00006-12 Tháng690,000
Ổ DVD iMac 27 5K MNE92490,00006-12 Tháng690,000
Ổ DVD iMac 27 5K MNED2590,00006-12 Tháng790,000
Ổ DVD iMac 27 Inch 2010590,00006-12 Tháng790,000
Ổ DVD iMac 27 Inch 2011390,00006-12 Tháng590,000
Ổ DVD iMac 27 Inch 2012490,00006-12 Tháng690,000
Ổ DVD iMac 27 Inch 2013490,00006-12 Tháng690,000
Ổ DVD iMac MC309590,00006-12 Tháng790,000
Ổ DVD iMac MC508590,00006-12 Tháng790,000
Ổ DVD iMac MC509690,00006-12 Tháng890,000
Ổ DVD iMac MC812490,00006-12 Tháng690,000
Ổ DVD iMac MC813490,00006-12 Tháng690,000
Ổ DVD iMac MC814490,00006-12 Tháng690,000
Ổ DVD iMac MD093590,00006-12 Tháng790,000
Ổ DVD iMac MD094590,00006-12 Tháng790,000
Ổ DVD iMac MD095390,00006-12 Tháng590,000
Ổ DVD iMac MD096490,00006-12 Tháng690,000
Ổ DVD iMac ME086490,00006-12 Tháng690,000
Ổ DVD iMac ME087590,00006-12 Tháng790,000
Ổ DVD iMac ME088590,00006-12 Tháng790,000
Ổ DVD iMac ME089690,00006-12 Tháng890,000
Ổ DVD iMac MF883490,00006-12 Tháng690,000
Ổ DVD iMac Mini 2010490,00006-12 Tháng690,000
Ổ DVD iMac Mini 2011490,00006-12 Tháng690,000
Ổ DVD iMac Mini 2012590,00006-12 Tháng790,000
Ổ DVD iMac Mini 2013590,00006-12 Tháng790,000
Ổ DVD iMac Mini 2014390,00006-12 Tháng590,000
Ổ DVD iMac Mini 2015490,00006-12 Tháng690,000
Ổ DVD iMac Mini 2016490,00006-12 Tháng690,000
Ổ DVD iMac Mini 2017590,00006-12 Tháng790,000
Ổ DVD iMac Mini 2018590,00006-12 Tháng790,000
Ổ DVD iMac Mini 2019690,00006-12 Tháng890,000
Ổ DVD iMac Mini 2020490,00006-12 Tháng690,000
Ổ DVD iMac Mockup490,00006-12 Tháng690,000
Ổ DVD iMac Pro 2017490,00006-12 Tháng690,000
Ổ DVD iMac Pro 2018590,00006-12 Tháng790,000
Ổ DVD iMac Pro 2019590,00006-12 Tháng790,000
Ổ DVD iMac Pro 2020390,00006-12 Tháng590,000
Ổ DVD iMac Pro 5K490,00006-12 Tháng690,000
Ổ DVD iMac Retina 5K 27 Inch 2014490,00006-12 Tháng690,000

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, hỏng main, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

Xem bảng giá Thu gọn