Bảng Giá Ổ DVD Laptop Acer

Tên Sản PhẩmGiá Linh KiệnBảo Hành - Bảo Dưỡng

Giá Chính Hãng

Ổ DVD Acer A114-31-C4HH490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer A114-32-P7E5490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer A315490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer A315-21-95K490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer A315-41-R8UU490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer A7490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer AN515 51490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Aspire (A315-53-317G)490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Aspire 3490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Aspire 3 (2019)490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Aspire 3 A315490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Aspire 3 A315-21-27XS490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Aspire 3 A315-31-C514490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Aspire 3 A31531C7CF490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Aspire 3 A315-51-51SL490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Aspire 3 A315-51-56GT490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Aspire 3 A315-51-Z490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Aspire 3 A315-53-30BS490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Aspire 3 A315-53-50Y7490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Aspire 3 A315-53-55Y1490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Aspire 3 A315-53-57WF490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Aspire 5490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Aspire 5 (2019)490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Aspire 5 A514-53490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Aspire 5 A515490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Aspire 5 A515-51-513F490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Aspire 5 A515-51G-503E490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Aspire 5 A515-58GZ490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Aspire 5 A517-51-33Q4490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Aspire 7490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Aspire 7490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Nitro 5490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Nitro 5 (2019)490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Nitro 5 (2020)490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Nitro 5 AN515490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Nitro 5 AN515490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Nitro 5 AN515-53-55G9490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Nitro 5 Spin490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Nitro 7490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Nitro 7 (2020)490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Nitro VN7 571G 579B490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer NoteBook490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Predator 17490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Predator 21 X490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Predator 21X490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Predator 700490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Predator G5 793490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Predator G9490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Predator GX 792490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Predator Helios 300 (2019)490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Predator Helios 300 (2020)490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Predator Helios 700490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Predator Helios 700 (2020)490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Predator PH317 51490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Predator Triton 300490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Predator Triton 500490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Predator Triton 900490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer UltraBook490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Ultrabook S3490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Ultrabook S7 391490,00006-24 Tháng690,000
Ổ DVD Acer Aspire A315390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire A315-31 P0SY390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire A49120390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire A515390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire A715-79R9390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire AN515390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire E E5 573390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire E ES1-533-C55P390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire E1 470390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire E1 571390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire E5 471390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire E5 473G390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire E5 475390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire E5 573390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire E5 575G390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire E5 576G390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire E5 774G390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire ES1 5390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire F 15390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire F5390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire One A114-31-P0SY390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire R3390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire R7390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire S5 371390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire S7390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire Switch 12390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire Switch SW 016390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire Switch SW 3390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire V Nitro 15390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire V Nitro 17390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire V17390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire V3 372390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire V3 571390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire V5 171390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire V5 571390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire VN7 793G390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire VX 15390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire VX15390,00006-24 Tháng590,000
Ổ DVD Acer Aspire Z1402 35NV390,00006-24 Tháng590,000

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, hỏng main, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

Xem bảng giá Thu gọn