Bảng Giá Ổ DVD Laptop Axioo

Tên Sản PhẩmGiá Linh KiệnBảo Hành - Bảo Dưỡng

Giá Chính Hãng

Ổ DVD Laptop Axioo Aerobook290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop Axioo CNW 5522290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop Axioo CNW 5623290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop Axioo CNW 5645290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop Axioo HNM 3225290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop Axioo HNM 5443290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop Axioo HNM 5445290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop Axioo HNM 7043290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop Axioo HNM 7047290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop Axioo HNM 7087290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop Axioo HNM 7247290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop Axioo HNW 7287290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop Axioo MKU P323290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop Axioo Neon RNO 5525290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop Axioo Neon W246HU290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO CNC 3222290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO CNW 3523290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO CNW 3623290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO CNW 5522290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO CNW 5623290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO CNW 5643290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO CNW 5645290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO DJJ 615290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO HNM 3123290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO HNM 3125290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO HNM 3145290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO HNM 3225290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO HNM 3623290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO HNM 5323290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO HNM 5325290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO HNM 5347290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO HNM 5443290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO HNM 5445290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO HNM 7043290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO HNM 7047290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO HNM 7087290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO HNM 7247290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO HNM 7285290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO HNM C623290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO HNM P023290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO HNM P025290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO HNM P122290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO HNM P123290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO HNM P223290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO HNW 3123290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO HNW 3223290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO HNW 3225290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO HNW 5323290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO HNW 5423290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO HNW 5425290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO HNW 7287290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO MKU P323290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO MLC 0262290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO MLC 2225290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO MLC 2422290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO MLC 2D22290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO MLC P025290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO MLM 2025290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO MLM 2542290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO MMI 2325290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO MNC290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO MNC 0152290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO MNC 015P290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO MNC 0262290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO MNC 0262P290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO MNG 2115290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO MNG 2410290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO MNG 2422290,00006-24 Tháng490,000
Ổ DVD Laptop AXIOO MNG P015290,00006-24 Tháng490,000

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, hỏng main, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

Xem bảng giá Thu gọn