Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Ổ DVD HP 10-P018WM290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 10-P035TU290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 11-V010WM290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 11-Y010WM290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 14-AX040NR290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 14-AX050NR290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 14-BF040WM290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 14-BK063ST290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 14-CB113WM290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 14-DF0020NR290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 14Q-BU101TU290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 14q-CS0005TU290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 14s (2020)290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15-AC172TU290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15-BA041AU290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15-BA077CL290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15-BA081NR290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15-BQ276NR290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15-BS008DS290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15-BS009DS290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15-BS012DS290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15-BS168CL290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15-BS191OD290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15-BU034TU290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15-BW010NR290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15-CC567NR290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15-DA0020NR290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15-DA0070TX290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15-DA0077TX290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15-DA0295TU290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15-DA0296TU290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15-DA0330TU290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15-DA0434TX290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15-DB0061CL290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15-DB0071NR290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15-DB0073NR290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15-DB0076NR290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15-DC0020NR290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15-DC0082TX290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15-DC0084TX290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15-DR0006TX290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15G-BR004TU290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15Q-BA055AU290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15Q-BU039TU290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15Q-BU041TU290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15Q-DS0000TU290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15Q-DS0002TU290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15Q-DS0004TX290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15Q-DS0005TU290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15Q-DS0016TU290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15Q-DS0029TU290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15-R074TU290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 15Z290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 17-BS067CL290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 17Z290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 255 E2 7110290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 2DQ75UA290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 2UE55UA290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 2XP61UTABA290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 3TU25PA PRO290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 3VN32UA290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 3VQ42UA290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 3VQ45UA290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 3ZF66UA290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 450 G5290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 4AK77UA290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP 5AY25PA290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP AC121TX290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP BS066NR290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP ChromeBook 11 3NU57UT290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP ChromeBook 11 F2J08AA290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP ChromeBook 11 G5290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP ChromeBook 14-AK031NR290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP ChromeBook 3PH11UA290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Chromebook x360290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP DA0031NR290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Eclipse Notebook290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP EliteBook 1040 G3290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP EliteBook 735 G5290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP EliteBook 745 G4290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP EliteBook 745 G5290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP EliteBook 755 G5290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP EliteBook 820 G4290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP EliteBook 830 G7290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP EliteBook 835 G7290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP EliteBook 840 G4290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP EliteBook 850 G3290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP EliteBook Folio L4A51UTABA490,000690,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP EliteBook Folio L4A53UTABA490,000690,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP EliteBook Folio L4A55UTABA490,000690,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP EliteBook L3Z34UTABA290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP EliteBook L3Z41UTABA290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP EliteBook P0C66UTABA290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP EliteBook x360 1040 G7490,000690,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Envy 13 (2020)290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Envy 13 4NL38PA290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Envy 14-k110nr290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Envy 15 (2020)290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Envy 17290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Envy 8550290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Envy X2 12-G018NR290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Envy x360 13 (2020)490,000690,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Envy x360 13-AG0035AU490,000690,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Envy x360 15 (2020)490,000690,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Envy x360 15M490,000690,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP F7W47UT290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Jaguar 15-bs080wm290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP M5D89USABA290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Mini 1104 C6Y78UT290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP NoteBook 14-DF0010NR290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP NoteBook 15290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP NoteBook 15-BA040NR290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP NoteBook 15-BS007DS290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP NoteBook 15-BW017CL290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP NoteBook 15-DA0047NR290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Notebook 15-da0295tu290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP NoteBook 15-G073NR290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP NoteBook 17-BY0055NR290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP NoteBook 1KU69UA290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP NoteBook 4BA40EA290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP NoteBook 4JC27UA290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Omen 15 (2020)290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Omen X 2S290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP P0C06UTABA290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Pavilion 14-bf050wm290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Pavilion 15-BC407TX290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Pavilion 15-BC408TX290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Pavilion 15-BC444TX290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Pavilion 15-CC067CL290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Pavilion 15-CC565NR290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Pavilion 15-CS0059NR290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Pavilion 15-CS1052TX290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Pavilion 15-CU0058NR290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Pavilion 15-CW0000290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Pavilion 15-CX0020NR290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Pavilion 15-CX0143TX290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Pavilion 15-DK0045TX290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Pavilion 15-P001TX290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Pavilion 15-P157CL290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Pavilion 17-G121WM290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Pavilion 1KT34UA290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Pavilion 1KU19UA290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Pavilion 4QA89A290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Pavilion Gaming 15 (AMD)590,000790,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Pavilion Gaming 16590,000790,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Pavilion Notebook290,000490,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Pavilion X360 11-AD105TU490,000690,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Pavilion X360 11-AD106TU490,000690,00012-24 Tháng
Ổ DVD HP Pavilion X360 13-U157490,000690,00012-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn