Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Ổ DVD Sony Vaio SVE1413YPNB390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio E1411A390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio SVF15A13SNB390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio SVF1521ASNB390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Canvas Vaio Z390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio VJS131X0211B390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Flip SVF14N26SGB390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony SVD 11215CVB390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony SVD 11225PXB390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony SVF15322SG390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony SVF15328SG390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony SVP 1321DCXS390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony SVP 13223SG390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony SVS13 122CX390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony SVT13 134 CX390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Duo 11 SVD 11225CX390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Duo 11 SVD 11225PX390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Duo 13 SVD 13229SH390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Duo 13 SVD 1322BPX390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Duo 13 SVD 13231SG390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Duo SVD 11225CY390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio E SVE111B11W390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio EB4KFX390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit 13A Flip SVF 13N13CX390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit 13A Flip SVF 13N17PX390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit 13A SVF 13N25CG390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit 13A SVF 13N25SH390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit 13A SVF 13N27PG390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit 14A SVF 14N26SG390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit 14A SVF14N19DJS390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit 14E SVF 14214CX390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit 14E SVF 14A16SG390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit 14E SVF 14A16SH390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit 15 SVF 15A13SH390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit 15 SVF 15A1BCX390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit 15 SVF 15A1M2E390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit 15 SVF 15A1S2E390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit 15A SVF 14N13SG390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit 15A SVF 15N27SA390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit 15A SVF 15N2ACG390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit 15A SVF15N17DJS390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit 15E SVF 1532LSG390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit 15E SVF 1532MSG390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit 15E SVF 1532NSN390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit SVF 13N190X390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit SVF 13N1L2E390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit SVF 1421BSG390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit SVF 14A16SG390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit SVF 14A16SH390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit SVF 14N190X390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit SVF 14N1N2E390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit SVF 1521KSN390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit SVF 15323CX390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit SVF 1532APX390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit SVF 15A190X390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit SVF 15A1DPX390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit SVF 15N190X390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit SVF 15N1Z2E390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Fit SVF14A16CXB390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Pro 11 SVP112A1CM390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Pro 11 SVP112A1CW390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Pro 13 SVP13213CX390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Pro 13 SVP1321M2EB390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Pro13 SVP 13212SF390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Pro13 SVP 1321XPN390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio S VJS132X0511S390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio S VJS132X0611S390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio Sony SVE 1513RCX390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio SV S151290X390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio SVD 13219SC390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio SVD112A1SW390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio SVD13211SGW390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio SVD13212SHB390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio SVE 14A37CG390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio SVE 14A37CV390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio SVE 14AFG390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio SVE 1513KCXS390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio SVE 1513MCXS390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio SVE 1513MPX390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio SVE 17137CX390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio SVE 1713DCX390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio SVE11390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio SVE13390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio SVE14 A35CXH390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio SVE141D11L390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio SVE141R11W390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio SVE15127CVW390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio SVE15137CXS390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio SVE151A11W390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio SVE17 137CX390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio SVE171C11L390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio SVF 13N12SG I5390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio SVF 13N13CX390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio SVF 13N17PXB390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio SVF 14327SG390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio SVF 14328SG390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio SVF 14A14CX390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio SVF 14A190X390,000590,00006-24 Tháng
Ổ DVD Sony Vaio SVF 14A390X390,000590,00006-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn