Bảng Giá Ổ DVD Macbook Air

Tên Sản PhẩmGiá Linh KiệnBảo Hành - Bảo Dưỡng

Giá Chính Hãng

Ổ DVD MacBook Air 20201,590,0003-12 Tháng2,690,000
Ổ DVD MacBook Air MREA2HN/A790,0003-12 Tháng1,190,000
Ổ DVD MacBook Air MRE82HN/A790,0003-12 Tháng1,190,000
Ổ DVD MacBook Air MREC2HN/A790,0003-12 Tháng1,190,000
Ổ DVD MacBook Air MREE2HN/A790,0003-12 Tháng1,190,000
Ổ DVD MacBook Air MRE92HN/A790,0003-12 Tháng1,190,000
Ổ DVD MacBook Air Z0UV0HN/A790,0003-12 Tháng1,190,000
Ổ DVD MacBook Air MD711HN/A790,0003-12 Tháng1,190,000
Ổ DVD MacBook Air MD760HN/B790,0003-12 Tháng1,190,000
Ổ DVD MacBook Air MJY42HN/A790,0003-12 Tháng1,190,000
Ổ DVD MacBook Air MJVE2HN/A790,0003-12 Tháng1,190,000
Ổ DVD MacBook Air MJVE2LL/A790,0003-12 Tháng1,190,000
Ổ DVD MacBook Air MD712HN/B790,0003-12 Tháng1,190,000
Ổ DVD MacBook Air MD760HN/A790,0003-12 Tháng1,190,000
Ổ DVD MacBook Air MMGF2HN/A790,0003-12 Tháng1,190,000
Ổ DVD MacBook Air MJVM2HN/A790,0003-12 Tháng1,190,000
Ổ DVD MacBook Air A1466790,0003-12 Tháng1,190,000
Ổ DVD MacBook Air MJVG2HN/A790,0003-12 Tháng1,190,000
Ổ DVD MACBOOK AIR MD711490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR A1045490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR A1078490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR A1185490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR A1280490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR A1281490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR A1045490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR A1078490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR A1175490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR A1181490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR A1185490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR A1189490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR A1237490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR A1245490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR A1278490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR A1280490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR A1281490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR A1286490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR A1304490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR A1321490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR A1322490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR A1369490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR A1370490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR A1375490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR A1382490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR A1398490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR A1406490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR A1425490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR A1465490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR A1466490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR A1502490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR A1534490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR MB003490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR MB543490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR MB940490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR MC233490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR MC234490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR MC503490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR MC504490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR MC505490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR MC506490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR MC965490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR MC966490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR MC968490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR MC969490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR MD223490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR MD224490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR MD231490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR MD232490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR MD711490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR MD712490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR MD760490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR MD761490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR MD771490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR MG2Z490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR MJVM2490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR MMGF2490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR MNQ32490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR MNQ42490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR MQD32490,0003-12 Tháng790,000
Ổ DVD MACBOOK AIR MQD42490,0003-12 Tháng790,000

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, hỏng main, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

Xem bảng giá Thu gọn