Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Pin Mobiistar E Selfie390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar E1390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Zumbo J390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Zumbo J 2017390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Zumbo J2390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Zumbo S390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Zumbo S 2017390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Zumbo S 2017 Lite390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Zumbo S2390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Prime X 2017390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Prime X Grand390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Prime X Max390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Prime X Max (2018)390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Prime X Plus390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar X390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Zumbo Power390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Touch Bean 402C390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Bean 402M390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Bean 402S390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Bean 414390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Bean 452C390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Bean 452T390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Kat 402C390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Kat 452390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Touch Kem 432390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Kool390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai 504C390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai 504K390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai 504M390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai 504Q390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai 512390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Y390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Z390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Z1390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Z2390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Luna Pro390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Zoro390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Zoro 2390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Zoro 3390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Prime 508390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Prime 558390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Prime X390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Prime X1390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Yollo290,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Yuki290,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Yuna290,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Yuna C290,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Yuna S290,000390,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Yuna X390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Lai Zena390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Zumbo390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Zumbo J2390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Zumbo S390,000490,000Giảm 3-20%
Pin Mobiistar Zumbo S2/ S2 Dual390,000490,000Giảm 3-20%

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn