Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Pin Sony Xperia 5 II390,000590,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia 8 Lite390,000590,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia 10 II390,000590,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia 1 II390,000590,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia L4390,000590,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia 8390,000590,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia 5390,000590,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia Ace390,000590,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia 1 Professional Edition390,000590,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia 1390,000590,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia L3390,000590,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia 10 Plus390,000590,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia 10390,000590,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia XZ3390,000590,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia XA2 Plus390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia XZ2 Premium390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia XZ2 Compact390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia XZ2390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia L2390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia XA2 Ultra390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia XA2390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia R1 Plus390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia XA1 Plus390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia XZ1 Compact390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia XZ1390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia L1390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia XA1390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia XA1 Ultra390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia XZs390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony C3 Dual/ C3/ D2533/ T3/ D5103/ D5106/ LIS1546ERPC390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony C5/ Xperia X/ Z4/ F5122/ F8131/ E5553/ E5506/ LIS1579ERPC390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony C5302/ M35H/ Xperia SP/ LIS1509ERPC390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony C5502/ C5503/ Xperia ZR/ BA950390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony FLIP SVF14N26SGB390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony L35H/ Xperia ZL/ LIS1501ERPC390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony LT18i/ LT15i/ X12/ BA750390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony LT22i/ Xperia P/ AGPB009-A001390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony LT25i/ LT26i/ BA800390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony LT26W/ LIS1489ERPC390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony LT30i/ LIS1499ERPC390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony M5/ E5603/ E5606/ E5653/ LIC1621ERPC390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony PCG 81114L390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony PCGA-BP2E/ PCG-GR200/ PCG-GR250/ PCG-GR300/ PCG-GR Series390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony PCGA-BP2R/ PCG-R505/ PCG-R600/ PCG-Z505 Series390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony PCGA-BP2T/ PCG-TR Series390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony PCGA-BP2V/ PCG-V505/ PCG-Z1/ VGN-B Series390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony PCGA-BP71/ PCGA-BB8Z/ PCGA-BP1N/ PCGA-BP71/ PCGA-BP71A/ PCGA-BP71BB/ PCGA-BPN1/ PCG-FR/ PCG390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony S390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony SGP-T111390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony ST15i/ ST17i/ EP500390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony ST25i/ Xperia U/ BA600390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony ST27i/ Xperia Go/ AGPB009-A003390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony X Compact/ F5321/ LIS1634ERPC390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony X/ F8131/ F5122/ LIP1624390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony XA/ XA Dual/ E5/ F3311/ F3313/ F3111/ F3113/ F3115 / LIS1618ERPC390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony XA1 Ultra/ G3221/ G3223/ G3226 / C7/ LIP1641ERPXC390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony XA1/ G3121/ G3123/ G3125/ LIP1635ERPCS390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia acro HD390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia C390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia C4390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia E4390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia E4/ E2105/ E2115/ LIS1574ERPC390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia E5390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia GX390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia ion390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia Ion/ LT28i/ LIS1485ERP390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia L1390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia L1/ Xperia X F5121/XA1 ULTRA/ LIP1621ERPC390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia L2390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia M2 Aqua390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia M3390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia M4 Aqua390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia M4 Aqua/ E2303/ E2306/ LIS1576ERPC390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia M5390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia S390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia sola390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia T2 Ultra390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia T2 Ultra/ E3/ E3 Dual/ D2202/ D2203/ D5303/ LIS1554ERPC390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia Tablet Z/ Z1/ LIS3096ERPC390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia UL390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia X390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia X Compact390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia X Dua390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia X F5122390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia X Performance390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia XA390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony XPERIA XA F3115390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia XA Ultra390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia XA Ultra Dual390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia XA1390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia XA1 Plus390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia XA1 Plus/ G3416/ G3412/ LIS1653ERPC390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia XA1 Ultra390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia XA2390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia XA2 Ultra390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia XZ390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia XZ Premium390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia XZ/ XZ Dual/ XZs/ XZs Dual/ G8332/ G8232/ F8332/ F8331/ MT27i/ LIS1632ERPC390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Pin Sony Xperia XZ1390,000490,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn

Pin Sony 21

290,000₫

Pin Sony C1903

290,000₫

Pin Sony C2305

290,000₫

Pin Sony C3

290,000₫

Pin Sony C4

290,000₫

Pin Sony C5 Ultra

290,000₫

Pin Sony E2115

290,000₫

Pin Sony E3

290,000₫

Pin Sony Ericsson

290,000₫

Pin Sony G2

290,000₫

Pin Sony H8216

290,000₫

Pin Sony H8266

290,000₫

Pin Sony L23

290,000₫

Pin Sony L3

290,000₫

Pin Sony Live

290,000₫

Pin Sony M2 Aqua

290,000₫

Pin Sony M2 D2305

290,000₫

Pin Sony M4

290,000₫

Pin Sony M5

290,000₫

Pin Sony Sf-G

290,000₫