Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Pin Dell 0NK7T490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell 13 Y549932HIN8490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell 13 Y560901IN9490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell 13 Z569933SIN9490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell 15 ANW151429SLV490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell 15 R3 Z569984SIN9490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell 17 7000 7773490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell 2JVJK490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell 3000 3480490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell 4VY8N490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell 5000 5379490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell 5379490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell 5480 AD490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell 5575490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell 640V4490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell 8V22N490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Alienware 151,290,0001,690,00006-12 Tháng
Pin Dell Alienware 171,290,0001,690,00006-12 Tháng
Pin Dell AW17R3-3758SLV1,290,0001,690,00006-12 Tháng
Pin Dell AW17R3-4175SLV1,290,0001,690,00006-12 Tháng
Pin Dell ChromeBook390,000690,00006-12 Tháng
Pin Dell ChromeBook 11390,000690,00006-12 Tháng
Pin Dell ChromeBook 3180390,000690,00006-12 Tháng
Pin Dell ChromeBook 3189390,000690,00006-12 Tháng
Pin Dell ChromeBook 3380-6TXJ4390,000690,00006-12 Tháng
Pin Dell ChromeBook 3380-D44PV390,000690,00006-12 Tháng
Pin Dell ChromeBook C3181-C895GRY390,000690,00006-12 Tháng
Pin Dell ChromeBook CRM3120-1667BLK390,000690,00006-12 Tháng
Pin Dell FF8R6390,000690,00006-12 Tháng
Pin Dell G3590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell G3 15 3500590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell G3 15 3579590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell G3 3579590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell G3579-5941BLK-PUS590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell G3579-5958BLK590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell G3779-5499BLK590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell G5590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell G5 15 5500590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell G5 15 5587590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell G5 15 SE 5505590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell G5 G5587-7037RED-PUS590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell G7 15 7588590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell G7 15 7590590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell G7 7588590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell i15Z 1520SLV590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell I5481-3083GRY-PUS590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell I5558-2147BLK590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron390,000690,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 11390,000690,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 11 3162390,000690,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 11 3168390,000690,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 13490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 13 5000490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 13 5000 5368490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 13 5378490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 13 7000490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 13 7000 7348490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 14 3000 3467490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 14 5455490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 14 7460490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 15490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 15 3000490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 15 3000 3567490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 15 3521490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 15 3541490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 15 3542490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 15 3558490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 15 3576490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 15 5000490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 15 5000 5567490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 15 5000 5570490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 15 5000 5577490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 15 5000 5578490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 15 5521490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 15 5558490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 15 5566490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 15 5570490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 15 5578490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 15 5579490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 15 5580490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 15 7000490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 15 7567490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 15 7572490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 15 7577490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 15 I5570-5262SLV490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 15 I5570-7279490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 15-3567490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 15R I15RMT-4902LV490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 15R I15RVT-6143BLK490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 15R N5110490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 15R-I15RM-5128SLV490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 17490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 17 5000490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 3000490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 3000 3169490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 3000 3460490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 3000 3480490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 3000 3542490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 3000 3543490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 3000 3551490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 3000 3552490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 3000 3555490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 3000 3565490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 3000 3567490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 3148490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 3158490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 3179490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 3442490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 3443490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 3452490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 3467490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 3542490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell inspiron 3543490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 3552490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 3555490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 3558490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 3559490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 3565490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 3567490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 3573490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 3576490,000790,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 5000590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 5000 5370590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 5000 5378590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 5000 5379590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 5000 5555590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 5000 5558590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 5000 5559590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 5000 5566590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 5000 5567590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 5000 5570590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 5000 5575590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 5000 5577590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 5000 5578590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 5000 5770590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 5368590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 5370590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 5378590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 5458590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 5459590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 5545-3750SLV590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 5547590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 5548590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 5555590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 5558590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 5558-2571BLK590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 5558-5003BLK590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 5559590,000890,00006-12 Tháng
Pin Dell Inspiron 5565590,000890,00006-12 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn

Pin Dell 1088

490,000₫

Pin Dell 13-7359

490,000₫

Pin Dell 1300

390,000₫

Pin Dell 14 3446

490,000₫

Pin Dell 14 5447

490,000₫

Pin Dell 14-3458

490,000₫

Pin Dell 14-7437

490,000₫

Pin Dell 1435

390,000₫

Pin Dell 1446

490,000₫

Pin Dell 15 3521

490,000₫

Pin Dell 15 3542

490,000₫

Pin Dell 15-3531

490,000₫

Pin Dell 15-3543

490,000₫

Pin Dell 15-3878

490,000₫

Pin Dell 15-5458

490,000₫

Pin Dell 1535

390,000₫

Pin Dell 1545

490,000₫