Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Pin HP 10-P018WM490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP 10-P035TU490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP 11-V010WM490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP 11-Y010WM490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP 14-AX040NR490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP 14-AX050NR490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP 14-BF040WM490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP 14-BK063ST490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP 14-CB113WM490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP 14-DF0020NR490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP 14Q-BU101TU490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP 14q-CS0005TU490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP 14s (2020)490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP 15-AC172TU690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15-BA041AU690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15-BA077CL690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15-BA081NR690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15-BQ276NR690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15-BS008DS690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15-BS009DS690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15-BS012DS690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15-BS168CL690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15-BS191OD690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15-BU034TU690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15-BW010NR690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15-CC567NR690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15-DA0020NR690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15-DA0070TX690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15-DA0077TX690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15-DA0295TU690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15-DA0296TU690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15-DA0330TU690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15-DA0434TX690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15-DB0061CL690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15-DB0071NR690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15-DB0073NR690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15-DB0076NR690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15-DC0020NR690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15-DC0082TX690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15-DC0084TX690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15-DR0006TX690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15G-BR004TU690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15Q-BA055AU690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15Q-BU039TU690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15Q-BU041TU690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15Q-DS0000TU690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15Q-DS0002TU690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15Q-DS0004TX690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15Q-DS0005TU690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15Q-DS0016TU690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15Q-DS0029TU690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15-R074TU690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 15Z690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 17-BS067CL690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 17Z690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP 255 E2 7110490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP 2DQ75UA490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP 2UE55UA490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP 2XP61UTABA490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP 3TU25PA PRO490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP 3VN32UA490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP 3VQ42UA490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP 3VQ45UA490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP 3ZF66UA490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP 450 G5490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP 4AK77UA490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP 5AY25PA490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP AC121TX490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP BS066NR490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP ChromeBook 11 3NU57UT490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP ChromeBook 11 F2J08AA490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP ChromeBook 11 G5490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP ChromeBook 14-AK031NR490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP ChromeBook 3PH11UA490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP Chromebook x360490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP DA0031NR490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP Eclipse Notebook490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP EliteBook 1040 G3490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP EliteBook 735 G5490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP EliteBook 745 G4490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP EliteBook 745 G5490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP EliteBook 755 G5490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP EliteBook 820 G4490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP EliteBook 830 G7490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP EliteBook 835 G7490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP EliteBook 840 G4490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP EliteBook 850 G3490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP EliteBook Folio L4A51UTABA490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP EliteBook Folio L4A53UTABA490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP EliteBook Folio L4A55UTABA490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP EliteBook L3Z34UTABA490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP EliteBook L3Z41UTABA490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP EliteBook P0C66UTABA490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP EliteBook x360 1040 G7890,0001,290,00003-24 Tháng
Pin HP Envy 13 (2020)490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP Envy 13 4NL38PA490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP Envy 14-k110nr490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP Envy 15 (2020)690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP Envy 17690,000890,00003-24 Tháng
Pin HP Envy 8550490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP Envy X2 12-G018NR490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP Envy x360 13 (2020)890,0001,290,00003-24 Tháng
Pin HP Envy x360 13-AG0035AU890,0001,290,00003-24 Tháng
Pin HP Envy x360 15 (2020)890,0001,290,00003-24 Tháng
Pin HP Envy x360 15M890,0001,290,00003-24 Tháng
Pin HP F7W47UT490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP Jaguar 15-bs080wm490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP M5D89USABA490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP Mini 1104 C6Y78UT490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP NoteBook 14-DF0010NR490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP NoteBook 15490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP NoteBook 15-BA040NR490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP NoteBook 15-BS007DS490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP NoteBook 15-BW017CL490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP NoteBook 15-DA0047NR490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP Notebook 15-da0295tu490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP NoteBook 15-G073NR490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP NoteBook 17-BY0055NR490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP NoteBook 1KU69UA490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP NoteBook 4BA40EA490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP NoteBook 4JC27UA490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP Omen 15 (2020)890,0001,290,00003-24 Tháng
Pin HP Omen X 2S890,0001,290,00003-24 Tháng
Pin HP P0C06UTABA490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP Pavilion 14-bf050wm490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP Pavilion 15-BC407TX490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP Pavilion 15-BC408TX490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP Pavilion 15-BC444TX490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP Pavilion 15-CC067CL490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP Pavilion 15-CC565NR490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP Pavilion 15-CS0059NR490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP Pavilion 15-CS1052TX490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP Pavilion 15-CU0058NR490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP Pavilion 15-CW0000490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP Pavilion 15-CX0020NR490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP Pavilion 15-CX0143TX490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP Pavilion 15-DK0045TX490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP Pavilion 15-P001TX490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP Pavilion 15-P157CL490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP Pavilion 17-G121WM490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP Pavilion 1KT34UA490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP Pavilion 1KU19UA490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP Pavilion 4QA89A490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP Pavilion Gaming 15 (AMD)1,290,0001,690,00003-24 Tháng
Pin HP Pavilion Gaming 161,290,0001,690,00003-24 Tháng
Pin HP Pavilion Notebook490,000790,00003-24 Tháng
Pin HP Pavilion X360 11-AD105TU890,0001,290,00003-24 Tháng
Pin HP Pavilion X360 11-AD106TU890,0001,290,00003-24 Tháng
Pin HP Pavilion X360 13-U157890,0001,290,00003-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Sau một thời gian dài sử dụng, pin laptop của bạn gặp vấn đề, vậy có nên mua pin laptop HP chính hãng hay chọn tạm sử dụng phương án khác rẻ tiền hơn? Bạn không biết nên lựa chọn nơi bán pin laptop HP uy tín và chất lượng?

Vậy thì xin chúc mừng bạn, tất cả những thắc mắc trên sẽ được giải đáp ngay tại Trung Tâm BảoHànhOne.

Nên mua pin laptop HP chính hãng không?

Chọn mua pin laptop HP chính hãng hay sử dụng điện trực tiếp?

Nhiều người dùng đã nghĩ ra phương pháp tiết kiệm hơn sử dụng pin laptop HP chính hãng, đó chính là sử dụng nguồn điện trực tiếp từ adapter. Tuy nhiên, điều này được nhiều chuyên gia cảnh báo là không thể duy trì ổn định nguồn điện cho máy cũng như gây ra nguy cơ tiềm ẩn, đe dọa đến các linh kiện quan trọng khác như mainboard, ổ cứng... Các dữ liệu cũng sẽ không thể tự động lưu lại trong trường hợp có sự cố về điện xảy ra.

Chính vì các nguyên nhân trên, việc sử dụng nguồn điện trực tiếp không được đánh giá cao so với việc mua pin laptop HP chính hãng mới.

Pin laptop HP chính hãng

Chọn mua pin laptop HP chính hãng hay pin laptop HP giá rẻ?

Hiện nay, có nhiều cơ sở bán pin laptop HP giá rẻ với chất lượng không cao. Cụ thể, những sản phẩm đó được mua lại từ những chiếc laptop cũ đã hư xác nhưng một số bộ phận bên trong (trong đó có pin) vẫn còn có thể dùng lại. Một số trường hợp khác, các cửa hàng mua sản phẩm pin laptop không có nguồn gốc rõ ràng và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ bền của những linh kiện khác.

So với sử dụng pin laptop HP giá rẻ, trôi nổi từ các cửa hàng kém uy tín và chất lượng, người dùng cần tìm hiểu kỹ trước khi lựa chọn mua sản phẩm.

Mua pin laptop HP chính hãng ở đâu?

Không cần phải tìm đâu xa, chỉ ngay tại trung tâm TPHCM, chuỗi cửa hàng Trung Tâm BảoHànhOne chuyên cung cấp pin laptop HP chính hãng, chất lượng, có nguồn gốc cụ thể và rõ ràng. Quyền lợi khi quý khách hàng mua sản phẩm pin laptop HP tại đây bao gồm:

  1. Bảo hành lên đến 24 tháng
  2. Khách hàng được quyền test sản phẩm tại chỗ
  3. Mọi thông tin về sản phẩm đều được công khai đến quý khách hàng
  4. Tổng đài hỗ trợ 24/24 luôn tận tâm vì khách hàng

Hiện nay, chuỗi các cửa hàng của Trung Tâm BảoHànhOne trải rộng các quận tại TPHCM, quý khách hàng có thể lựa chọn cửa hàng gần nhất hoặc liên hệ đến số hotline 18001236 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về sản phẩm pin laptop HP.

Thảo Trân 16.9.19

Xem bảng giá Thu gọn

Pin HP 4420

390,000₫

Pin HP 6520

390,000₫

Pin HP DV2

390,000₫

Pin HP DV7/ DV8

390,000₫