Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Pin Sony Vaio SVE1413YPNB590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio E1411A590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio SVF15A13SNB590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio SVF1521ASNB590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony Canvas Vaio Z590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio VJS131X0211B590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony BA700/ MT11/ MT15/ ST18/ ST21i590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony BA900/ E1/ D2005/ ST26i/ C2105/ C1905/ LT29i590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony BPS11/ VGN-TZ Series590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony BPS13/BPS21590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony BPS14/ BLP14/ VGN-TT Series590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony BPS15/ BPS17/ BLP17/ VGN-P Series590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony BPS18/ BLP18/ VPCW Series590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony BPS19/ BPX9/ BPL19/ VPCX/ VPC-X Series590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony BPS2/ BPS2A/ PBS2B/ VGN-FS/ VGN-FE/ VGN-N/ VGN-S/ VGN-C/ VGN-Y/ VGN-FJ590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony BPS20/ VPCZ core I/ VPCZ2 Series590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony BPS22/ VPCEA/ VPCEB/ VPCEC/ VPCEE/ VPCEF/ PCG-6/ PCG-7590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony BPS23/ VPCP Series590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony BPS24/ VPC SA/ SB/ SC590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony BPS26/VPC CA/ VPC CB/ VPC EG/ VPC EH/ VPC EJ/ SVE141590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony BPS3/ BPS3A/ VGN-T/ VGN-T140/ VGN-T15/ VGN-T160/ VGN-T17 Series590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony BPS30/ SVT11/ SVT13 Series590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony BPS31/ SVD11590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony BPS33/ SVT14/ SVT15 Series590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony BPS35/ SVF152590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony BPS37/ SVP11 Series590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony BPS38/ BPS38A/ VPC-SVP13/ SVP13A Series590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony BPS4/ BPS4A/ VGN-AX/ VGN-BX Series590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony BPS40/ VPC-SVF14/ SVF14A/ SVF14N/ VPC-SVF15/ SVF15A/ SVF15N Series590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony BPS42/ VPC-SVF 11/ VPCSVF 11/ SVF11N590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony BPS5/ BPS5A/ VGN-TX Series590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony BPS6/ BPL6/ VGN-UX Series590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony BPS7/ BPS7A/ BPL7/ VGN-G1/ VGN-G2/ VGN-G11/ VGN-G21/ VGN-G118/ VGN-G218 series590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony BPS8/ BPL8/ BPS8A/ VGC-LB15/ VGN-FZ Series590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony SVD 11215CVB590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony SVD 11225PXB590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony SVF15328SG590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony SVP 1321DCXS590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony SVP 13223SG590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony SVS13 122CX590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony SVT13 134 CX590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony Tablet S/ SGPT111/ SGPT112/ SGPBP04890,0001,290,00003-24 Tháng
Pin Sony Tablet Z3/ SGP621/ SGP611/ LIS1569ERPC890,0001,290,00003-24 Tháng
Pin Sony Tablet Z4 SGP771 / SGP772/ LIS2210ERPX890,0001,290,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Duo 11 SVD 11215CA790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Duo 11 SVD 11215CN790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Duo 11 SVD 11215CV790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Duo 11 SVD 11216PG790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Duo 11 SVD 11225CX790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Duo 11 SVD 11225PX790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Duo 13 SVD 1321APX790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Duo 13 SVD 1321BPX790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Duo 13 SVD 13223CX790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Duo 13 SVD 13225PX790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Duo 13 SVD 13229SH790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Duo 13 SVD 13231SG790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Duo SVD 11225CY790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio E SVE111B11W590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio EB4KFX590,000890,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 13A FLIP SVF 13N13CX790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 13A FLIP SVF 13N17PX790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 13A SVF 13N22SA790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 13A SVF 13N22SG790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 13A SVF 13N25CG790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 13A SVF 13N25SH790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 13A SVF 13N27PG790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 14A SVF 14N16SN790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 14A SVF 14N19SG790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 14A SVF 14N22SA790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 14A SVF 14N22SG790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 14A SVF 14N26SG790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 14A SVF14N19DJS790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 14E SVF 14327SG790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 14E SVF 14328SG790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 14E SVF 14328SH790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 14E SVF 14329SG790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 14E SVF 14A16SG790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 14E SVF 14A16SH790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 15 SVF 15A13SH790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 15 SVF 15A16CX790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 15 SVF 15A1ACX790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 15 SVF 15A1BCX790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 15 SVF 15A1M2E790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 15 SVF 15A1S2E790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 15A SVF 15N22SG790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 15A SVF 15N26SH790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 15A SVF 15N27SA790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 15A SVF 15N2ACG790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 15A SVF15N17DJS790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 15E SVF 1532GSG790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 15E SVF 1532H4E790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 15E SVF 1532JCG790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 15E SVF 1532LSG790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 15E SVF 1532MSG790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit 15E SVF 1532NSN790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit SVF 13N190X790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit SVF 13N1L2E790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit SVF 14A16CX790,0001,090,00003-24 Tháng
Pin Sony Vaio Fit SVF 14A16SG790,0001,090,00003-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn