Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Pin Toshiba Tecra A50-D590,000890,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Tecra Z50-C590,000890,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Tecra C50-C590,000890,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Satellite C55D-A5170590,000890,00006-24 Tháng
Pin Toshiba 75590,000890,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Tecra A50-D1538590,000890,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Tecra A50-E590,000890,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Tecra C40-C1411590,000890,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Tecra C50-C1513590,000890,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Tecra A50-D1532590,000890,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Satellite Pro A40-CX4100590,000890,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Satellite C850-E0010590,000890,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Satellite C50D-BM0010590,000890,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Satellite L55-A5284590,000890,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Satellite U945-S4110590,000890,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Satellite L15-B1330590,000890,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Satellite P55W-C5210-4K590,000890,00006-24 Tháng
Pin Toshiba PS581U-00Y01L590,000890,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Tecra A50-01R01S590,000890,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Satellite C50-A E0110590,000890,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Satellite C50-A I0116590,000890,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Satellite C50-A I001C590,000890,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Satellite C50-A I0016590,000890,00006-24 Tháng
Pin Toshiba 1400 1405 1410 1415 1500 1550 1555 1800 1805 1830 2025 2115 2135 2230 225 2400 2405 2410490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba 3356/A50/A55/U200490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba 3420/L10/L15/L20/L25/L30/L35490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba 3465/ 3451/ A80/ A100/ A105/ M40490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba 3534/L200/L203/L202/L205/L20/A200/A203/A205/A210/A215/A300/A300D/A305/M200/M205/M210/M21490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba 3634/M300/M330/M305/M302/M303/M801/M802/M803/M805/U400/U405/L310/L311/L314/L315490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba 3817/L600/L630/L600D/L650/L655/L750/L700/L730/L750D/L700D/L735/L745/L755/L755D/L770/L775490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba A660490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba A80490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba C55490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba C55/ C55B/ C55T/ C55D/ C50D/ L50B/ L40-B/ PA5184U/ PA5185U490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba C600490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba C640490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Chromebook 2 CB35-B/ CB35-B3330/ CB35-B3340/ Satellite E45W/ P55W/ E55T/ U940/ Fusion L5490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba ChromeBook CB30-102/ CB35-A3120/ PA5171U-1BRS490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Dynabook490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Dynabook R634490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Dynabook Satellite J10/ J11/ J12/ J60/ J61/ J62/ K10/ K11/ K15/ K16/ K17/ Qosmio E10/ E1490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Dynabook SS M3/ SS4000/ Portege 4000/ 4005/ 4010/ A200/ M100/ Satellite 6000/ Tecra 9000490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba E205490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba E45T490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Equium L350/ P200/ Satellite L350/ L355/ P200/ P205/ P300/ P305/ X200/ X205/ Satellite P490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba L35W/ PA5187U490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba L40490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba L630490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba L635490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba L645490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba L650490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba L655490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba L670490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba L735490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba M30/ M35/ PA3331U490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba M40/M41/U300/U305/E340/E360/M600/M601/M602/M603/M606/M610490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba M780490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Mini NB100/ NB105/ PA3689U-1BAS490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Mini NB200/ NB201/ NP255/ PA3732U-1BAS/ PA3733U-1BRS (đen)490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Mini NB200/ NB201/ NP255/ PA3732U-1BAS/ PA3733U-1BRS (trắng)490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Mini NB300/ NB301/ NB302/ NB303/ NB304/ NB305/ Dynabook UK-24/ Dynabook UX-23/ PA3782U-1490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Mini NB500/ NB505/ NB520/ NB525/ NB550/ NB550D/ Satellite Pro T230/ T210/ T215/ T230/ T2490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba NB205/ NB255/ PA3733U490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba P105490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba P55W/ PA5189U490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba P870490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Portege 2000/ 2010/ R100/ R200/ PA3155U490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Portege A100/ Satellite 5000/ 5005/ 5100/ 5105/ PA3178U/ PA3211U490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Portege M200/ M205/ M400/ M405/ M700/ Toshiba Satellite R10/ R15/ R20/ R25/ PA3128U490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Portege M500/ M510/ S100/ Dynabook Qosmio F20/ Satellite A50/ A55/ PA3357U490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Portege M750/ M780/ M700/ PA3199U490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Portege R700/ R705/ R830 R835/ Dynabook RX3/ R741/ R730/ R731/ Satellite R630/ R830/ R83490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Portege T110/ T115/ T130/ T131/ T132/ T133/ Satellite Pro T110/ T130/ Satellite T110/ T1490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Portege X30490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Portege Z30/ PA5136U490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Portege Z30T490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Portege Z835/ Z830/ Z930/ PA5013U-1BRS490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba PS569A490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Qosmio F30/ G30/ G40/ G50/ GX/ PA3475U-1BRS/ PA3476U-1BAS490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Qosmio T750/ F60/ F750/ F755/ PA3757U-1BRS490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Qosmio X500/ X502/ X505/ Satellite P500/ P505/ PA3729U-1BAS/ PA3729U-1BRS490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Qosmio X70/ X75/ X77/ X870/ PA5036U-1BRS490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Qosmio X75490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba R700490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Radius 14 L40490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba S500490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba S70 S870 S840 L70 L750 L770 M640 P840 P850 P870 Pro U400 U500 C800 C840 C850 C50D C55-A490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Satellite 1100/ 1105/ 1110/ 1115/ PA3209U-1BAS/ PA3210U-1BAS490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Satellite 1130/ 1135/ PA3251U-1BRS490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Satellite 1200/ 3000/ 3005/ PA3098U-1BAS490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Satellite 1600/ 1605/ 1620/ 1625/ 164/ 1650/ 1670/ 1675/ 1690/ 1695CDT/ PA3031U490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Satellite 1700/ 1715/ 1730/ 1735/ 1750/ 1755/ PA3055U-1BRS490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Satellite 1900/ 1905/ Acer Aspire 1400/ PA3166U490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Satellite 1950/ 1955/ PA3206U-1BAS/ PA3206U-1BRS490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Satellite 2430/ 2435/ A30/ A35/ Satellite Pro A30/ PA3250U-1BAS/ PA3335U-1BAS490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Satellite 2450/ 2455/ PA2522U-1BAS/ PA3287U-1BAS490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Satellite 5200/ 5205/ M30/ PA3216U-1BRS/ PA3288U-1BRS490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Satellite A40490,000790,00006-24 Tháng
Pin Toshiba Satellite C40490,000790,00006-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn