Bảng Giá Pin Macbook Air

Tên Sản PhẩmGiá Linh KiệnBảo Hành - Bảo Dưỡng

Giá Chính Hãng

Pin MacBook Air 20202,690,0006-24 Tháng3,590,000
Pin MacBook Air MREA2HN/A1,590,0006-24 Tháng2.690.000
Pin MacBook Air MRE82HN/A1,590,0006-24 Tháng2.690.000
Pin MacBook Air MREC2HN/A1,590,0006-24 Tháng2.690.000
Pin MacBook Air MREE2HN/A1,590,0006-24 Tháng2.690.000
Pin MacBook Air MRE92HN/A1,590,0006-24 Tháng2.690.000
Pin MacBook Air Z0UV0HN/A1,590,0006-24 Tháng2.290.000
Pin MacBook Air MD711HN/A1,190,0006-24 Tháng1.900.000
Pin MacBook Air MD760HN/B1,190,0006-24 Tháng1.900.000
Pin MacBook Air MJY42HN/A1,190,0006-24 Tháng1.900.000
Pin MacBook Air MJVE2HN/A1,190,0006-24 Tháng1.900.000
Pin MacBook Air MJVE2LL/A1,190,0006-24 Tháng1.900.000
Pin MacBook Air MD712HN/B1,190,0006-24 Tháng1.900.000
Pin MacBook Air MD760HN/A1,190,0006-24 Tháng1.900.000
Pin MacBook Air MMGF2HN/A1,190,0006-24 Tháng1.900.000
Pin MacBook Air MJVM2HN/A1,190,0006-24 Tháng1.900.000
Pin MacBook Air A14661,190,0006-24 Tháng1.790.000
Pin MacBook Air MJVG2HN/A1,190,0006-24 Tháng1.790.000
Pin Macbook 12 inch MNYK2SA890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin MacBook A1342 , A1331890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin MacBook A1342 , A1331890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook A1369890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook A1375890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook A1382/ A1281/ A1286890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook A1466890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air 11 inch890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air 11" (2012-2013) A1377 A1369890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air 11" A1370 A1406 A1495 A1465890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin MacBook Air 11" A1466 A1496 (2015)890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air 13 inch890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air 13 inch 2011890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin macbook air 13 inch 2017890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air 13" A1245, A1304890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air 13" A1245, A1304890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin MacBook Air 13" A1369 (2011) A1466 (2012)890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air 2010890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air 2011890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air 2011 11 inch890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air 2011 A1369890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air 2013890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air 2014890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin MacBook Air 2014 MD711B890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin MacBook Air 2014 MD712B890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air 2015890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air 2015 MJVE2ZP890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air 2015 MJVP2890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air 2015 MJVP2ZP890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air 2016890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air 2016 MMGF2 13890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air 2017890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air 2018890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air 2019890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air A1185890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air A1278890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air A1280/ A1278890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air A1322890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air A1369890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air A1369890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air A1370890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air A1370890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air A1405890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air A1406890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air A1406890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air A1465890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air A1465890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air A1466890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air A1466890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air A1534890,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air MB003790,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air MB543790,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air MB940790,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air MC503790,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air MC503ZP790,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air MC504790,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air MC505790,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air MC506790,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air MC506LL790,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air MC965790,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air MC966790,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air MC968790,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air MC968LL790,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air MC968ZP790,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air MC969790,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air MC969ZP790,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air MD223790,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air MD223LL790,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air MD223ZP790,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air MD224790,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air MD231790,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air MD231LL790,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air MD232790,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air MD232LL790,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air MD232ZP790,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air MD7790,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air MD711B790,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air MD711LL790,0006-24 Tháng1.290.000
Pin MacBook Air MD711ZP790,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air MD712790,0006-24 Tháng1.290.000
Pin Macbook Air MD712B790,0006-24 Tháng1.290.000

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, hỏng main, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

Xem bảng giá Thu gọn

Pin Macbook A1369

1,290,000₫

Pin Macbook A1375

1,290,000₫

Pin Macbook A1466

1,290,000₫