Bảng Giá Ram Laptop Axioo

Tên Sản PhẩmGiá Linh KiệnBảo Hành - Bảo Dưỡng

Giá Chính Hãng

Ram Laptop AXIOO CNC 3222390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO CNW 3523390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO CNW 3623390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO CNW 5522390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO CNW 5623390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO CNW 5643390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO CNW 5645390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO DJJ 615390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO HNM 3123390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO HNM 3125390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO HNM 3145390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO HNM 3225390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO HNM 3623390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO HNM 5323390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO HNM 5325390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO HNM 5347390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO HNM 5443390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO HNM 5445390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO HNM 7043390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO HNM 7047390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO HNM 7087390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO HNM 7247390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO HNM 7285390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO HNM C623390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO HNM P023390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO HNM P025390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO HNM P122390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO HNM P123390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO HNM P223390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO HNW 3123390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO HNW 3223390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO HNW 3225390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO HNW 5323390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO HNW 5423390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO HNW 5425390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO HNW 7287390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO MKU P323390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO MLC 0262390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO MLC 2225390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO MLC 2422390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO MLC 2D22390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO MLC P025390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO MLM 2025390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO MLM 2542390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO MMI 2325390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO MNC390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO MNC 0152390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO MNC 015P390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO MNC 0262390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO MNC 0262P390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO MNG 2115390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO MNG 2410390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO MNG 2422390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO MNG P015390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO MNN 2120390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO MNN 2125390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO MNN 2415390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO MNN 2420390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO MNN 2422390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO MNS 4422390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO MNW 2425390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO MNW P325390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO Neon MLC 0252390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO Neon MLC 125390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO Neon MLC 4222390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO Neon MLC P025390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO neon MNC 0252390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO Pico PJM AX523390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO Pico PJM AX615390,00006-24 Tháng690,000
Ram Laptop AXIOO Zetta MNS 0222390,00006-24 Tháng690,000

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, hỏng main, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

Xem bảng giá Thu gọn