Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Ram Dell 0NK7T490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell 13 Y549932HIN8490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell 13 Y560901IN9490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell 13 Z569933SIN9490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell 15 ANW151429SLV490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell 15 R3 Z569984SIN9490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell 17 7000 7773490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell 2JVJK490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell 3000 3480490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell 4VY8N490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell 5000 5379490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell 5379490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell 5480 AD490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell 5575490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell 640V4490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell 8V22N490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Alienware 15890,0001,290,00006-24 Tháng
Ram Dell Alienware 17890,0001,290,00006-24 Tháng
Ram Dell AW17R3-3758SLV890,0001,290,00006-24 Tháng
Ram Dell AW17R3-4175SLV890,0001,290,00006-24 Tháng
Ram Dell ChromeBook490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell ChromeBook 11490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell ChromeBook 3180490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell ChromeBook 3189490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell ChromeBook 3380-6TXJ4490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell ChromeBook 3380-D44PV490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell ChromeBook C3181-C895GRY490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell ChromeBook CRM3120-1667BLK490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell FF8R6490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell G3590,000890,00006-24 Tháng
Ram Dell G3 15 3500590,000890,00006-24 Tháng
Ram Dell G3 15 3579590,000890,00006-24 Tháng
Ram Dell G3 3579590,000890,00006-24 Tháng
Ram Dell G3579-5941BLK-PUS590,000890,00006-24 Tháng
Ram Dell G3579-5958BLK590,000890,00006-24 Tháng
Ram Dell G3779-5499BLK590,000890,00006-24 Tháng
Ram Dell G5590,000890,00006-24 Tháng
Ram Dell G5 15 5500590,000890,00006-24 Tháng
Ram Dell G5 15 5587590,000890,00006-24 Tháng
Ram Dell G5 15 SE 5505590,000890,00006-24 Tháng
Ram Dell G5 G5587-7037RED-PUS590,000890,00006-24 Tháng
Ram Dell G7 15 7588590,000890,00006-24 Tháng
Ram Dell G7 15 7590590,000890,00006-24 Tháng
Ram Dell G7 7588590,000890,00006-24 Tháng
Ram Dell i15Z 1520SLV490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell I5481-3083GRY-PUS490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell I5558-2147BLK490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 11490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 11 3162490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 11 3168490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 13490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 13 5000490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 13 5000 5368490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 13 5378490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 13 7000490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 13 7000 7348490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 14 3000 3467490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 14 5455490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 14 7460490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 15490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 15 3000490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 15 3000 3567490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 15 3521490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 15 3541490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 15 3542490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 15 3558490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 15 3576490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 15 5000490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 15 5000 5567490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 15 5000 5570490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 15 5000 5577490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 15 5000 5578490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 15 5521490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 15 5558490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 15 5566490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 15 5570490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 15 5578490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 15 5579490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 15 5580490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 15 7000490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 15 7567490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 15 7572490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 15 7577490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 15 I5570-5262SLV490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 15 I5570-7279490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 15-3567490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 15R I15RMT-4902LV490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 15R I15RVT-6143BLK490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 15R N5110490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 15R-I15RM-5128SLV490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 17490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 17 5000490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 3000490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 3000 3169490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 3000 3460490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 3000 3480490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 3000 3542490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 3000 3543490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 3000 3551490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 3000 3552490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 3000 3555490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 3000 3565490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 3000 3567490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 3148490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 3158490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 3179490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 3442490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 3443490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 3452490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 3467490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 3542490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell inspiron 3543490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 3552490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 3555490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 3558490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 3559490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 3565490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 3567490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 3573490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 3576490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 5000490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 5000 5370490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 5000 5378490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 5000 5379490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 5000 5555490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 5000 5558490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 5000 5559490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 5000 5566490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 5000 5567490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 5000 5570490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 5000 5575490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 5000 5577490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 5000 5578490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 5000 5770490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 5368490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 5370490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 5378490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 5458490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 5459490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 5545-3750SLV490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 5547490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 5548490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 5555490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 5558490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 5558-2571BLK490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 5558-5003BLK490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 5559490,000790,00006-24 Tháng
Ram Dell Inspiron 5565490,000790,00006-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn