Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Ram HP 10-P018WM490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 10-P035TU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 11-V010WM490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 11-Y010WM490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 14-AX040NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 14-AX050NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 14-BF040WM490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 14-BK063ST490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 14-CB113WM490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 14-DF0020NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 14Q-BU101TU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 14q-CS0005TU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 14s (2020)490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-AC172TU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-BA041AU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-BA077CL490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-BA081NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-BQ276NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-BS008DS490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-BS009DS490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-BS012DS490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-BS168CL490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-BS191OD490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-BU034TU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-BW010NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-CC567NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-DA0020NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-DA0070TX490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-DA0077TX490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-DA0295TU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-DA0296TU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-DA0330TU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-DA0434TX490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-DB0061CL490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-DB0071NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-DB0073NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-DB0076NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-DC0020NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-DC0082TX490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-DC0084TX490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-DR0006TX490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15G-BR004TU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15Q-BA055AU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15Q-BU039TU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15Q-BU041TU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15Q-DS0000TU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15Q-DS0002TU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15Q-DS0004TX490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15Q-DS0005TU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15Q-DS0016TU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15Q-DS0029TU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-R074TU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15Z490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 17-BS067CL490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 17Z490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 255 E2 7110490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 2DQ75UA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 2UE55UA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 2XP61UTABA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 3TU25PA PRO490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 3VN32UA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 3VQ42UA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 3VQ45UA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 3ZF66UA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 450 G5490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 4AK77UA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 5AY25PA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP AC121TX490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP BS066NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP ChromeBook 11 3NU57UT490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP ChromeBook 11 F2J08AA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP ChromeBook 11 G5490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP ChromeBook 14-AK031NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP ChromeBook 3PH11UA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Chromebook x360490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP DA0031NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Eclipse Notebook490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP EliteBook 1040 G3690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP EliteBook 735 G5690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP EliteBook 745 G4690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP EliteBook 745 G5690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP EliteBook 755 G5690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP EliteBook 820 G4690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP EliteBook 830 G7690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP EliteBook 835 G7690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP EliteBook 840 G4690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP EliteBook 850 G3690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP EliteBook Folio L4A51UTABA690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP EliteBook Folio L4A53UTABA690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP EliteBook Folio L4A55UTABA690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP EliteBook L3Z34UTABA690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP EliteBook L3Z41UTABA690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP EliteBook P0C66UTABA690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP EliteBook x360 1040 G7690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP Envy 13 (2020)490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Envy 13 4NL38PA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Envy 14-k110nr490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Envy 15 (2020)490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Envy 17490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Envy 8550490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Envy X2 12-G018NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Envy x360 13 (2020)690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP Envy x360 13-AG0035AU690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP Envy x360 15 (2020)690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP Envy x360 15M690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP F7W47UT490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Jaguar 15-bs080wm490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP M5D89USABA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Mini 1104 C6Y78UT490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP NoteBook 14-DF0010NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP NoteBook 15490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP NoteBook 15-BA040NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP NoteBook 15-BS007DS490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP NoteBook 15-BW017CL490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP NoteBook 15-DA0047NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Notebook 15-da0295tu490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP NoteBook 15-G073NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP NoteBook 17-BY0055NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP NoteBook 1KU69UA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP NoteBook 4BA40EA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP NoteBook 4JC27UA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Omen 15 (2020)690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP Omen X 2S690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP P0C06UTABA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 14-bf050wm490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 15-BC407TX490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 15-BC408TX490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 15-BC444TX490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 15-CC067CL490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 15-CC565NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 15-CS0059NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 15-CS1052TX490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 15-CU0058NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 15-CW0000490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 15-CX0020NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 15-CX0143TX490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 15-DK0045TX490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 15-P001TX490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 15-P157CL490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 17-G121WM490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 1KT34UA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 1KU19UA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 4QA89A490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion Gaming 15 (AMD)490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion Gaming 16490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion Notebook490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion X360 11-AD105TU790,0001,090,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion X360 11-AD106TU790,0001,090,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion X360 13-U157790,0001,090,00006-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn

Ram HP 1040 G2

590,000₫

Ram HP 11 R220Tu

590,000₫

Ram HP 11-K132Tu

590,000₫

Ram HP 11-V025Wm

590,000₫

Ram HP 11-Y010Wm

590,000₫

Ram HP 13 C002Tu

590,000₫

Ram HP 13-AD038TU

590,000₫

Ram HP 13-AF012DX

590,000₫