0

Bảng Giá Ram Laptop HP

Tên sản phẩm Giá linh kiện
Giá Ram HP - B Grade Elitebook 8570P 1,090,000₫
Giá Ram HP - Omen By HP Sequencer Wired Gaming Optical 890,000₫
Giá Ram HP -13 Ad075tu 890,000₫
Giá Ram HP 1 Tb 2.5" Internal Hard Drive - Sas 590,000₫
Giá Ram HP 1 Tb 2.5" Internal Hard Drive - Sata 590,000₫
Giá Ram HP 1 Tb 3.5" Internal Hard Drive 590,000₫
Giá Ram HP 1 Tb 3.5" Internal Hard Drive - Sas 590,000₫
Giá Ram HP 1 Tb 3.5" Internal Hard Drive - Sata 590,000₫
Giá Ram HP 1.20 Tb 2.5" Internal Hard Drive - Sas 590,000₫
Giá Ram HP 1.80 Tb 2.5" Internal Hard Drive 590,000₫
Giá Ram HP 1.80 Tb 2.5" Internal Hard Drive - Sas 590,000₫
Giá Ram HP 10 Business 890,000₫
Giá Ram HP 10 G2 - 2301 890,000₫
Giá Ram HP 10 Tb 3.5" Internal Hard Drive - Sas 590,000₫
Giá Ram HP 10 Tb 3.5" Internal Hard Drive - Sata 590,000₫
Giá Ram HP 1000 1305Tu 890,000₫
Giá Ram HP 1000 1418Tu 890,000₫
Giá Ram HP 1000 1418Tu (E4X74Pa) 890,000₫
Giá Ram HP 1000-1101Tx B6U67Pa 890,000₫
Giá Ram HP 1000-1140Tu 890,000₫
Giá Ram HP 1000-1201Tu 890,000₫
Giá Ram HP 1000-1201Tu C0N59Pa 890,000₫
Giá Ram HP 1000-1202Tu C0N60Pa 890,000₫
Giá Ram HP 1000-1203Tu C0N80Pa 890,000₫
Giá Ram HP 1000-1305Tu C9M70Pa 890,000₫
Giá Ram HP 1000-1306Tu 890,000₫
Giá Ram HP 1000-1306Tu C9M71Pa 890,000₫
Giá Ram HP 1000-1404Tu 890,000₫
Giá Ram HP 1000-1419Tu 890,000₫
Giá Ram HP 1000-1431TU 890,000₫
Giá Ram HP 1040 G2 890,000₫
Giá Ram HP 11 R220Tu 890,000₫
Giá Ram HP 11-Ab000 X360 890,000₫
Giá Ram HP 11-K132Tu 890,000₫
Giá Ram HP 11-P100 X360 890,000₫
Giá Ram HP 11-V025Wm 890,000₫
Giá Ram HP 11-Y010Wm 890,000₫
Giá Ram HP 13 C002Tu 890,000₫
Giá Ram HP 13-AD038TU 890,000₫
Giá Ram HP 13-AF012DX 890,000₫
Giá Ram HP 13-Aq0032tx 890,000₫
Giá Ram HP 13‑C110nf 890,000₫
Giá Ram HP 13-D049Tu 890,000₫
Giá Ram HP 13-D125Nd 890,000₫
Giá Ram HP 13-V006ur 890,000₫
Giá Ram HP 14 Ac026Tu 890,000₫
Giá Ram HP 14 Ac026Tu M7R79Pa 5200U 890,000₫
Giá Ram HP 14 Ac104Ne 890,000₫
Giá Ram HP 14 Am032Tx X1H07Pa Silver 890,000₫
Giá Ram HP 14 Am065Tu 890,000₫
Giá Ram HP 14 Am097Tu 890,000₫
Giá Ram HP 14 Amo33Ex 890,000₫
Giá Ram HP 14 Bs715Tu 3Mr99Pa 890,000₫
Giá Ram HP 14 Ck0067tu 4me84pa 890,000₫
Giá Ram HP 14 R220Tu L0K96Pa 890,000₫
Giá Ram HP 14 T041Tu 890,000₫
Giá Ram HP 14- Al103Tu Y4G07Pa 890,000₫
Giá Ram HP 14- Bs563Tu 2Ge31Pa 890,000₫
Giá Ram HP 14-Ab117Tu P3V24Pa 890,000₫
Giá Ram HP 14-AB119TU 890,000₫
Giá Ram HP 14-Ab151tx 890,000₫
Giá Ram HP 14-Ac000 890,000₫
Giá Ram HP 14-Ac023Tu 890,000₫
Giá Ram HP 14-Ac023Tu-M7R76Pa 890,000₫
Giá Ram HP 14-Ac025Tu M7R78Pa 5200U 890,000₫
Giá Ram HP 14-Ac100 890,000₫
Giá Ram HP 14-Ac100Na 890,000₫
Giá Ram HP 14-AC101NG 890,000₫
Giá Ram HP 14-Ac108Na 890,000₫
Giá Ram HP 14-Ac133Tu 890,000₫
Giá Ram HP 14-Ac133Tu P3D13Pa 890,000₫
Giá Ram HP 14-Ac141Tx 890,000₫
Giá Ram HP 14-Ac141Tx T9F57Pa 890,000₫
Giá Ram HP 14-Ac144Tu P3U54Pa 890,000₫
Giá Ram HP 14-Ac148Tu 890,000₫
Giá Ram HP 14-Ac148Tu P3V09Pa 890,000₫
Giá Ram HP 14-Ac149Tu 890,000₫
Giá Ram HP 14-Ac149Tu P3V10Pa 890,000₫
Giá Ram HP 14-Ac160Tu P4X91Pa Silver 890,000₫
Giá Ram HP 14-Ac180Tu 890,000₫
Giá Ram HP 14-Ac180Tu T5R45Pa 890,000₫
Giá Ram HP 14-Ac197Tu W0H59Pa 890,000₫
Giá Ram HP 14-Ak050Nr 890,000₫
Giá Ram HP 14-AL116TU 890,000₫
Giá Ram HP 14-Am032Tx X1H07Pa 890,000₫
Giá Ram HP 14-Am033Tx X1H08Pa 890,000₫
Giá Ram HP 14-Am049Tu X1G96Pa 890,000₫
Giá Ram HP 14-Am050Tu X1G97Pa 890,000₫
Giá Ram HP 14-Am056Tu 890,000₫
Giá Ram HP 14-Am056Tu X1H03Pa 890,000₫
Giá Ram HP 14-Am056Tu X1H03Pa 6200 890,000₫
Giá Ram HP 14-Am057Tu X1H04Pa 890,000₫
Giá Ram HP 14-Am059Tu X1H06Pa 890,000₫
Giá Ram HP 14-Am060Tu X1H09Pa 890,000₫
Giá Ram HP 14-Am097Tu X1G96Pa 890,000₫
Giá Ram HP 14-Am097Tu Z6Y20Pa 6006U 890,000₫
Giá Ram HP 14-Am118Tu Z4Q96Pa 890,000₫
Giá Ram HP 14-AM120TU 890,000₫
Giá Ram HP 14-Am121Tu Z4Q99Pa Silver 890,000₫
Giá Ram HP 14-Am121Tx Z4R01Pa 890,000₫
Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Ram HP 10-P018WM490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 10-P035TU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 11-V010WM490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 11-Y010WM490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 14-AX040NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 14-AX050NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 14-BF040WM490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 14-BK063ST490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 14-CB113WM490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 14-DF0020NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 14Q-BU101TU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 14q-CS0005TU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 14s (2020)490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-AC172TU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-BA041AU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-BA077CL490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-BA081NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-BQ276NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-BS008DS490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-BS009DS490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-BS012DS490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-BS168CL490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-BS191OD490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-BU034TU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-BW010NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-CC567NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-DA0020NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-DA0070TX490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-DA0077TX490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-DA0295TU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-DA0296TU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-DA0330TU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-DA0434TX490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-DB0061CL490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-DB0071NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-DB0073NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-DB0076NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-DC0020NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-DC0082TX490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-DC0084TX490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-DR0006TX490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15G-BR004TU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15Q-BA055AU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15Q-BU039TU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15Q-BU041TU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15Q-DS0000TU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15Q-DS0002TU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15Q-DS0004TX490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15Q-DS0005TU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15Q-DS0016TU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15Q-DS0029TU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15-R074TU490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 15Z490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 17-BS067CL490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 17Z490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 255 E2 7110490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 2DQ75UA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 2UE55UA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 2XP61UTABA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 3TU25PA PRO490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 3VN32UA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 3VQ42UA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 3VQ45UA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 3ZF66UA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 450 G5490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 4AK77UA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP 5AY25PA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP AC121TX490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP BS066NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP ChromeBook 11 3NU57UT490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP ChromeBook 11 F2J08AA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP ChromeBook 11 G5490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP ChromeBook 14-AK031NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP ChromeBook 3PH11UA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Chromebook x360490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP DA0031NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Eclipse Notebook490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP EliteBook 1040 G3690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP EliteBook 735 G5690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP EliteBook 745 G4690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP EliteBook 745 G5690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP EliteBook 755 G5690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP EliteBook 820 G4690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP EliteBook 830 G7690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP EliteBook 835 G7690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP EliteBook 840 G4690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP EliteBook 850 G3690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP EliteBook Folio L4A51UTABA690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP EliteBook Folio L4A53UTABA690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP EliteBook Folio L4A55UTABA690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP EliteBook L3Z34UTABA690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP EliteBook L3Z41UTABA690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP EliteBook P0C66UTABA690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP EliteBook x360 1040 G7690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP Envy 13 (2020)490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Envy 13 4NL38PA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Envy 14-k110nr490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Envy 15 (2020)490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Envy 17490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Envy 8550490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Envy X2 12-G018NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Envy x360 13 (2020)690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP Envy x360 13-AG0035AU690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP Envy x360 15 (2020)690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP Envy x360 15M690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP F7W47UT490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Jaguar 15-bs080wm490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP M5D89USABA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Mini 1104 C6Y78UT490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP NoteBook 14-DF0010NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP NoteBook 15490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP NoteBook 15-BA040NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP NoteBook 15-BS007DS490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP NoteBook 15-BW017CL490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP NoteBook 15-DA0047NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Notebook 15-da0295tu490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP NoteBook 15-G073NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP NoteBook 17-BY0055NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP NoteBook 1KU69UA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP NoteBook 4BA40EA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP NoteBook 4JC27UA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Omen 15 (2020)690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP Omen X 2S690,000990,00006-24 Tháng
Ram HP P0C06UTABA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 14-bf050wm490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 15-BC407TX490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 15-BC408TX490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 15-BC444TX490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 15-CC067CL490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 15-CC565NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 15-CS0059NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 15-CS1052TX490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 15-CU0058NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 15-CW0000490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 15-CX0020NR490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 15-CX0143TX490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 15-DK0045TX490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 15-P001TX490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 15-P157CL490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 17-G121WM490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 1KT34UA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 1KU19UA490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion 4QA89A490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion Gaming 15 (AMD)490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion Gaming 16490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion Notebook490,000790,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion X360 11-AD105TU790,0001,090,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion X360 11-AD106TU790,0001,090,00006-24 Tháng
Ram HP Pavilion X360 13-U157790,0001,090,00006-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem thêm
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫
Giá: 890,000₫