Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Sạc Mobiistar Touch Bean 402C90,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Bean 402M90,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Bean 402S90,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Bean 41490,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Bean 452C90,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Bean 452T90,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Kat 402C90,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Kat 45290,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Touch Kem 43290,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Kool90,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar LAI 504C90,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar LAI 504K90,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar LAI 504M90,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar LAI 504Q90,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar LAI 51290,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Lai Zumbo J90,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Lai Y90,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Lai Z90,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Lai Z190,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Lai Z290,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Luna Pro90,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Lai Zoro90,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Lai Zoro 290,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Lai Zoro 390,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Prime 50890,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Prime 55890,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Prime X90,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Prime X190,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Prime X Grand90,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Prime X Max90,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Prime X Plus90,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Lai Yollo90,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Lai Yuki90,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Lai Yuna90,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Lai Yuna C90,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Lai Yuna S90,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Lai Yuna X90,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Lai Zena90,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Zumbo90,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Zumbo J290,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Zumbo S90,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH
Sạc Mobiistar Zumbo S2/ S2 Dual90,000150,000BH 1TH- BH 6TH - BD12TH

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn