0

Bảng Giá Sạc Điện Thoại Samsung

Tên sản phẩm Giá linh kiện
Giá Sạc Adapter Galaxy E7 190,000₫
Giá Sạc Adapter Galaxy Nexus 2 190,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 100Nzc 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 19V 3.42A 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 1Tb 860 EMsata 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 270E 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 270E5E 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 300E 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 300E4A 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 300E4Z 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 300E5C 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 300E5E 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 300E5V 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 300E5X 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 300E5Z 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 300E7Z 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 300U1A 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 300V 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 300V3A 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 300V4A 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 300V5A 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 300V5Z 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 305E5A 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 305E5Z 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 305E7A 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 305U1A 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 305U1Z 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 305V5A 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 305V5Ad 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 305V5Z 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 350V 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 350V5X 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 355E 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 355E5C 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 355E5X 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 355V4C 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 355V5C 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 355V5X 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 43’’ Uhd 4K Non-Smart 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 46'' Led 1920X1080 8Ms-700 Cd/M2 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 470R4E 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 5 Np370R5E Np470R5E Np510R5E 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 530U 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 535U3C 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 535U4C 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 55’’ 3Yr Type 5000 6Ms 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 600B4B-A01 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 680Z5E 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 7 Np700Z7C Np700Z5B 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 740U3M-K01 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 9 Np900X3T-K02Us 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 9 Np900X5T-K02Us 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 9 Nt900X3N-K37Lkr 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 9 Nt900X3N-K59Kr 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 9 Nt900X3N-K59Lkr 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 9 Nt900X3N-Ksfkr 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 9 Nt900X5N-K39Wkr 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 9 Nt900X5N-K59Lkr 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 9 Nt900X5N-K59Wkr 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 9 Nt900X5N-Ksfkr 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 9 Nt900X5N-L37Lkr 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 9 Nt900X5N-X58Kr 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 9 Nt940X3M-K28Skr 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 9 Nt940X3M-K38Kr 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 9 Nt940X3M-K58Kr 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 9 Nt940X5M-X58Kr 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 9 Nt940X5M-X78Kr 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 9 Nt940X5M-X78Skr 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 9 Pro Np940X3M-K02Us 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 900X1A 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 900X3B 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 900X3C 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 900X3D 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 900X3E 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 900X4C-A88 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung 970 EPlus 500Gb 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung A10 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung A10s 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung A11 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung A20s 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung A3 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung A300 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung A300H 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung A310F 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung A40 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung A5 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung A5 - 2018 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung A50 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung A500 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung A50s 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung A510 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung A510 Đen 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung A510 Dual 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung A510F 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung A6 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung A6+ 2018 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung A6-T285 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung A60 129,000₫
Giá Sạc Adapter Samsung A6s 129,000₫
Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Sạc Samsung Galaxy S20 FE 5G90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy S20 FE90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A42 5G90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy Z Fold 290,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy M5190,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy Note 20 5G90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy Note 20 Ultra90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy Note 2090,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy M01 Core90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy Z Flip 5G90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A01 Core90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy M01s90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy M31s90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy M0190,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A21s90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy J2 Core 202090,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A51 5G90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A71 5G90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A2190,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy M1190,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A3190,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy M2190,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A4190,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A1190,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy S20+90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy S20 Ultra90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy Z Flip90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy S20 5G90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy S20+ 5G90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy S20 Ultra 5G90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy S2090,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy M3190,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy XCover Pro90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy S10 Lite90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy Note 10 Lite90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A5190,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A0190,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A7190,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung W20 5G90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A70s90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A20s90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy M10s90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A90 5G90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy M30s90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A50s90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A30s90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A10s90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy Note 1090,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem thêm
Giá: 190,000₫
Giá: 129,000₫
Giá: 129,000₫
Giá: 129,000₫
Giá: 129,000₫
Giá: 129,000₫
Giá: 129,000₫