Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Sạc Samsung Galaxy S20 FE 5G90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy S20 FE90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A42 5G90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy Z Fold 290,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy M5190,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy Note 20 5G90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy Note 20 Ultra90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy Note 2090,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy M01 Core90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy Z Flip 5G90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A01 Core90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy M01s90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy M31s90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy M0190,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A21s90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy J2 Core 202090,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A51 5G90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A71 5G90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A2190,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy M1190,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A3190,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy M2190,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A4190,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A1190,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy S20+90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy S20 Ultra90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy Z Flip90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy S20 5G90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy S20+ 5G90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy S20 Ultra 5G90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy S2090,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy M3190,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy XCover Pro90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy S10 Lite90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy Note 10 Lite90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A5190,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A0190,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A7190,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung W20 5G90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A70s90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A20s90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy M10s90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A90 5G90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy M30s90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A50s90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A30s90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy A10s90,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH
Sạc Samsung Galaxy Note 1090,000150,000BH1TH- BH6TH-BD12TH

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn