Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Sạc Sony Xperia 5 II90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia 8 Lite90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia 10 II90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia 1 II90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia L490,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia 890,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia 590,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia Ace90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia 1 Professional Edition90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia 190,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia L390,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia 10 Plus90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia 1090,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia XZ390,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia XA2 Plus90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia XZ2 Premium90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia XZ2 Compact90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia XZ290,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia L290,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia XA2 Ultra90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia XA290,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia R1 Plus90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia XA1 Plus90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia XZ1 Compact90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia XZ190,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia L190,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia XA190,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia XA1 Ultra90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia XZs90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia acro HD90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia C90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia C490,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia E490,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia E590,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia GX90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia ion90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia L190,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia L290,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia M2 Aqua90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia M390,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia M4 Aqua90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia M590,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia S90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia sola90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia T2 Ultra90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia UL90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia X90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia X Compact90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia X Dua90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia X F512290,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia X Performance90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia XA90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc SONY XPERIA XA F311590,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia XA Ultra90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia XA Ultra Dual90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia XA190,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia XA1 Plus90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia XA1 Ultra90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia XA290,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia XA2 Ultra90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia XZ90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia XZ Premium90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia XZ190,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia XZ290,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia XZ2 Compact90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia XZ2 Premium90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia XZs90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia Z190,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia Z290,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia Z390,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia Z3 Compact90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia Z3 Plus90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia Z490,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia Z590,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia Z5 Compact90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia Z5 Premium90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony XZ90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH
Sạc Sony Xperia TX90,000150,000BH1TH- BD6TH - BD12TH

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn