Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Sạc Xiaomi Mi 10T Pro 5G90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Mi 10T 5G90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Redmi 9i90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Redmi 990,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Redmi K30 Ultra90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Mi 10 Ultra90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi 9 Prime90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Redmi 9C90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Redmi 9A90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi 9 (Global)90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Redmi 10X Pro 5G90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Redmi 10X 5G90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Mi Note 10 Lite90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Redmi 10X90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Mi 10 Lite Zoom Edition90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Redmi 8A Pro90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Redmi Note 990,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Mi 10 Lite90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Redmi K30 Pro Zoom Edition90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Redmi Note 9S90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Redmi K30 Pro90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Redmi Note 9 Pro Max90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Redmi Note 9 Pro90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Redmi 8A Dual90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Mi 10 Pro90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Mi 1090,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Redmi K30 5G90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Redmi K3090,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Mi Note 10 Pro90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Mi Note 1090,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Mi CC9 Pro90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Note 8T90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Redmi 890,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Mi 9 Pro 5G90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Redmi 8A90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Mi 9 Lite90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Redmi Note 8 Pro90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Redmi Note 890,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Mi 9T Pro90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Black Shark90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Mi 390,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Mi 490,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Mi 4i90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Mi 5 Plus90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Mi 5S90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Mi 5S Plus90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Mi 5X90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Mi 690,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Mi 6X90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Mi 890,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Mi A190,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Mi A290,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Mi Mix 290,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Mi Mix 2S90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Mi Note90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Mi Note 290,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Mi Note 2 Pro90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Mi Note 390,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Mi Note Plus90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Mi Note Pro90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Mi Pocophone F190,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Mi X690,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Mi590,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Note 3 Pro90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Note 490,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Note 590,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Note 5 Pro90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Note 5A90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Note 5A Prime90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Redmi 1S90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Redmi 290,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Redmi 2A90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Redmi 3s90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Redmi 3S Prime90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Redmi 4X90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Redmi 590,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Redmi 5 Plus90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Redmi 690,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Redmi 6 Pro90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Redmi Mi 5 Plus90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Redmi Note90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Redmi Note 2 Prime90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Redmi Note 390,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Redmi Note 3 Pro90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Redmi Note 4X90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Redmi Note 590,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Redmi Note 5 Pro90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Redmi Note 5A90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Redmi Note 6 Pro90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Redmi Note Prime90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Redmi Pro90,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Redmi Redmi 490,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH
Sạc Xiaomi Redmi S290,000150,000BH1TH- BH6TH- BD12TH

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn