Bảng Giá Sạc iMac

Tên Sản PhẩmGiá Linh KiệnBảo Hành - Bảo Dưỡng

Giá Chính Hãng

Sạc IMAC A1002890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC A1058890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC A1076890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC A1144890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC A1145890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC A1173890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC A1174890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC A1195890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC A1200890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC A1207890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC A1208890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC A1224890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC A1225890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC A1311890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC A1312890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC A1418890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC A1419890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC A1862890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC M6709L890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC M7469890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC M8535890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC M8672890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC M885X890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC M9248890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC M9249890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC M9250890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC M9290890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC M9363890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC M9823890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC M9824890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC M9843890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC M9844890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC M9845890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MA063890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MA064890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MA199890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MA200890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MA406890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MA456890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MA589890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MA590890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MA710890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MA876890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MA876890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MA877890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MA878890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MB199890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MB200890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MB201890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MB322890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MB323890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MB323890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MB324890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MB324890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MB325890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MB325890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MB388890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MB391890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MB393890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MB398890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MB417890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MB418890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MB419890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MB420890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MB950890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MB952890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MB952890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MB953890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MC019890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MC020890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MC021890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MC022890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MC309890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MC413890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MC508890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MC509890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MC510890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MC511890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MC511890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MC812890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MC813890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MC814890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MD093890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MD094890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MD095890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MD096890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC ME086890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC ME087890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC ME088890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC ME089890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MF883890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MF886890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MG022890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MK142890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MK452890,00006-12 Tháng1,290,000
Sạc IMAC MK462890,00006-12 Tháng1,290,000

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, hỏng main, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

Xem bảng giá Thu gọn