Bảng Giá Sạc Laptop Acer

Tên Sản PhẩmGiá Linh KiệnBảo Hành - Bảo Dưỡng

Giá Chính Hãng

Sạc Acer Nitro 5 (2019)490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Acer Nitro 5 (2020)490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Acer Nitro 5 AN515490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Acer Nitro 5 AN515-53-55G9490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Acer Nitro 7490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Acer Nitro 7 (2020)490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Acer NoteBook490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Acer One 14490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Acer Predator Helios 300 (2019)490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Acer Predator Helios 300 (2020)490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Acer Predator Helios 700490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Acer Predator Helios 700 (2020)490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Acer Predator Triton 300490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Acer Predator Triton 500490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Acer Predator Triton 900490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Acer UltraBook490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 2510490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 3000490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 3100490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 4010490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 4100490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 4120490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 4130490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 4210490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 4220490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 4230490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 4253490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 4420490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 4620490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 4620Z490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 4630490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 4630Z490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 4630ZG490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5220490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5230490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5230E490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5235490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5410490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5420490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5420G490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5430490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5510Z490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5610490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5610G490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5620490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5620ZG490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5630490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5630EZ490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5630G490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5630Z490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5635G490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 5635Z490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 7230490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 7230E490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 7420490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 7620490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 7620G490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 7620Z490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 7630490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 7630 ZG490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 7630EZ490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 7630G490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Laptop ACER EXTENSA 7630Z490,00006-12 Tháng690,000
Sạc Acer A114-31-C4HH390,00006-12 Tháng590,000
Sạc Acer A114-32-P7E5390,00006-12 Tháng590,000
Sạc Acer A315-21-95K390,00006-12 Tháng590,000
Sạc Acer A315-41-R8UU390,00006-12 Tháng590,000
Sạc Acer A7390,00006-12 Tháng590,000
Sạc Acer Aspire (A315-53-317G)390,00006-12 Tháng590,000
Sạc Acer Aspire 3 (2019)390,00006-12 Tháng590,000
Sạc Acer Aspire 3 A315390,00006-12 Tháng590,000
Sạc Acer Aspire 3 A315-21-27XS390,00006-12 Tháng590,000
Sạc Acer Aspire 3 A315-31-C514390,00006-12 Tháng590,000
Sạc Acer Aspire 3 A31531C7CF390,00006-12 Tháng590,000
Sạc Acer Aspire 3 A315-51-51SL390,00006-12 Tháng590,000
Sạc Acer Aspire 3 A315-51-56GT390,00006-12 Tháng590,000
Sạc Acer Aspire 3 A315-51-Z390,00006-12 Tháng590,000
Sạc Acer Aspire 3 A315-53-30BS390,00006-12 Tháng590,000
Sạc Acer Aspire 3 A315-53-50Y7390,00006-12 Tháng590,000
Sạc Acer Aspire 3 A315-53-55Y1390,00006-12 Tháng590,000
Sạc Acer Aspire 3 A315-53-57WF390,00006-12 Tháng590,000
Sạc Acer Aspire 5 (2019)390,00006-12 Tháng590,000
Sạc Acer Aspire 5 A514-53390,00006-12 Tháng590,000
Sạc Acer Aspire 5 A515390,00006-12 Tháng590,000
Sạc Acer Aspire 5 A515-51-513F390,00006-12 Tháng590,000
Sạc Acer Aspire 5 A515-51G-503E390,00006-12 Tháng590,000
Sạc Acer Aspire 5 A515-58GZ390,00006-12 Tháng590,000
Sạc Acer Aspire 5 A517-51-33Q4390,00006-12 Tháng590,000
Sạc Acer Aspire 7390,00006-12 Tháng590,000
Sạc Acer Aspire A315-31 P0SY390,00006-12 Tháng590,000
Sạc Acer Aspire A49120390,00006-12 Tháng590,000
Sạc Acer Aspire A715-79R9390,00006-12 Tháng590,000
Sạc Acer Aspire E E5 573390,00006-12 Tháng590,000
Sạc Acer Aspire E ES1-533-C55P390,00006-12 Tháng590,000
Sạc Acer Aspire One A114-31-P0SY390,00006-12 Tháng590,000
Sạc Acer R11390,00006-12 Tháng590,000
Sạc Acer R13390,00006-12 Tháng590,000
Sạc Acer R52500U390,00006-12 Tháng590,000
Sạc Acer Spin 1 SP111-33-C6UV390,00006-12 Tháng590,000

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, hỏng main, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

Xem bảng giá Thu gọn