Bảng Giá Sạc Laptop Fujitsu

Tên Sản PhẩmGiá Linh KiệnBảo Hành - Bảo Dưỡng

Giá Chính Hãng

Sạc Fujitsu XBUY-U937-001390,00006-24 Tháng590,000
Sạc Fujitsu Lifebook A555390,00006-24 Tháng590,000
Sạc Fujitsu Lifebook390,00006-24 Tháng590,000
Sạc Fujitsu VFY A514390,00006-24 Tháng590,000
Sạc Laptop Fujitsu AH532290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu AH532GFX290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu AH544290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu AH544G32290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu AH552290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu AH552 SL290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu AH552SL290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu AH562290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu AH564290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu E544290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu E554290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu E556290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu E736290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu E743290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu E753290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu E754290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu Lifebook T904 Ultrabook390,00006-24 Tháng590,000
Sạc Laptop Fujitsu Lifebook T935 Ultrabook390,00006-24 Tháng590,000
Sạc Laptop Fujitsu Lifebook U904390,00006-24 Tháng590,000
Sạc Laptop Fujitsu P702290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu P771290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu P772290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu PH530290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu Q704290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu S752290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu S761 VPRO290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu S762290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu S781290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu S904290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu S935290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu T730290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu T900290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu T901290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu TH700290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu U554290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu U574 Ultrabook390,00006-24 Tháng590,000
Sạc Laptop Fujitsu U745390,00006-24 Tháng590,000
Sạc Laptop Fujitsu U745 Ultrabook390,00006-24 Tháng590,000
Sạc Laptop Fujitsu U747290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu U772290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu UH554290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu UH574290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop Fujitsu 3.16A290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop FUJITSU 1718290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop FUJITSU A1110290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop FUJITSU A1120290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop FUJITSU A1220290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop FUJITSU A530290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop FUJITSU A531290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop FUJITSU A532290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop FUJITSU A6220290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop FUJITSU A6230290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop FUJITSU AH530290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop FUJITSU AH531290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop FUJITSU AH532290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop FUJITSU AH544290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop FUJITSU AH550290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop FUJITSU AH551290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop FUJITSU AH552290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop FUJITSU AH555290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop FUJITSU AH564290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop FUJITSU AH701290,00006-24 Tháng490,000
Sạc Laptop FUJITSU AMILO A3667G490,00006-24 Tháng690,000
Sạc Laptop FUJITSU AMILO L1310G490,00006-24 Tháng690,000
Sạc Laptop FUJITSU AMILO LA1703490,00006-24 Tháng690,000
Sạc Laptop FUJITSU AMILO LI1718490,00006-24 Tháng690,000
Sạc Laptop FUJITSU AMILO LI2727490,00006-24 Tháng690,000
Sạc Laptop FUJITSU AMILO LI3910490,00006-24 Tháng690,000
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PA1510490,00006-24 Tháng690,000
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PA1538490,00006-24 Tháng690,000
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PA2510490,00006-24 Tháng690,000
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PI1536490,00006-24 Tháng690,000
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V1000490,00006-24 Tháng690,000
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V2000490,00006-24 Tháng690,000
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V2010490,00006-24 Tháng690,000
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V2020490,00006-24 Tháng690,000
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V2030490,00006-24 Tháng690,000
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V2035490,00006-24 Tháng690,000
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V2040490,00006-24 Tháng690,000
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V2045490,00006-24 Tháng690,000
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V2055490,00006-24 Tháng690,000
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V2060490,00006-24 Tháng690,000
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V2065490,00006-24 Tháng690,000
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V2085490,00006-24 Tháng690,000
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V3205490,00006-24 Tháng690,000
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V3405490,00006-24 Tháng690,000
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V3505490,00006-24 Tháng690,000
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V3515490,00006-24 Tháng690,000
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V3525490,00006-24 Tháng690,000
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V3545490,00006-24 Tháng690,000
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V7010490,00006-24 Tháng690,000
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V8010490,00006-24 Tháng690,000
Sạc Laptop FUJITSU AMILO PRO V8210490,00006-24 Tháng690,000
Sạc Laptop FUJITSU AMILO SA 3650490,00006-24 Tháng690,000
Sạc Laptop FUJITSU AMILO SI1520490,00006-24 Tháng690,000
Sạc Laptop FUJITSU AMILO SI2636490,00006-24 Tháng690,000

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, hỏng main, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

Xem bảng giá Thu gọn