Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Sạc HP 10-P018WM390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP 10-P035TU390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP 11-V010WM390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP 11-Y010WM390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP 14-AX040NR390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP 14-AX050NR390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP 14-BF040WM390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP 14-BK063ST390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP 14-CB113WM390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP 14-DF0020NR390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP 14Q-BU101TU390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP 14q-CS0005TU390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP 14s (2020)390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP 15-AC172TU490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15-BA041AU490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15-BA077CL490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15-BA081NR490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15-BQ276NR490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15-BS008DS490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15-BS009DS490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15-BS012DS490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15-BS168CL490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15-BS191OD490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15-BU034TU490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15-BW010NR490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15-CC567NR490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15-DA0020NR490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15-DA0070TX490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15-DA0077TX490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15-DA0295TU490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15-DA0296TU490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15-DA0330TU490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15-DA0434TX490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15-DB0061CL490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15-DB0071NR490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15-DB0073NR490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15-DB0076NR490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15-DC0020NR490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15-DC0082TX490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15-DC0084TX490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15-DR0006TX490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15G-BR004TU490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15Q-BA055AU490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15Q-BU039TU490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15Q-BU041TU490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15Q-DS0000TU490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15Q-DS0002TU490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15Q-DS0004TX490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15Q-DS0005TU490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15Q-DS0016TU490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15Q-DS0029TU490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15-R074TU490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 15Z490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 17-BS067CL490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 17Z490,000690,00006-24 Tháng
Sạc HP 255 E2 7110390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP 2DQ75UA390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP 2UE55UA390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP 2XP61UTABA390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP 3TU25PA PRO390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP 3VN32UA390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP 3VQ42UA390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP 3VQ45UA390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP 3ZF66UA390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP 450 G5390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP 4AK77UA390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP 5AY25PA390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP AC121TX390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP BS066NR390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP ChromeBook 11 3NU57UT390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP ChromeBook 11 F2J08AA390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP ChromeBook 11 G5390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP ChromeBook 14-AK031NR390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP ChromeBook 3PH11UA390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Chromebook x360390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP DA0031NR390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Eclipse Notebook390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP EliteBook 1040 G3390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP EliteBook 735 G5390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP EliteBook 745 G4390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP EliteBook 745 G5390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP EliteBook 755 G5390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP EliteBook 820 G4390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP EliteBook 830 G7390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP EliteBook 835 G7390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP EliteBook 840 G4390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP EliteBook 850 G3390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP EliteBook Folio L4A51UTABA390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP EliteBook Folio L4A53UTABA390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP EliteBook Folio L4A55UTABA390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP EliteBook L3Z34UTABA390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP EliteBook L3Z41UTABA390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP EliteBook P0C66UTABA390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP EliteBook x360 1040 G7390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Envy 13 (2020)390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Envy 13 4NL38PA390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Envy 14-k110nr390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Envy 15 (2020)390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Envy 17390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Envy 8550390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Envy X2 12-G018NR390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Envy x360 13 (2020)690,000890,00006-24 Tháng
Sạc HP Envy x360 13-AG0035AU690,000890,00006-24 Tháng
Sạc HP Envy x360 15 (2020)690,000890,00006-24 Tháng
Sạc HP Envy x360 15M690,000890,00006-24 Tháng
Sạc HP F7W47UT390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Jaguar 15-bs080wm390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP M5D89USABA390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Mini 1104 C6Y78UT390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP NoteBook 14-DF0010NR390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP NoteBook 15390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP NoteBook 15-BA040NR390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP NoteBook 15-BS007DS390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP NoteBook 15-BW017CL390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP NoteBook 15-DA0047NR390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Notebook 15-da0295tu390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP NoteBook 15-G073NR390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP NoteBook 17-BY0055NR390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP NoteBook 1KU69UA390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP NoteBook 4BA40EA390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP NoteBook 4JC27UA390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Omen 15 (2020)590,000790,00006-24 Tháng
Sạc HP Omen X 2S590,000790,00006-24 Tháng
Sạc HP P0C06UTABA390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Pavilion 14-bf050wm390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Pavilion 15-BC407TX390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Pavilion 15-BC408TX390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Pavilion 15-BC444TX390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Pavilion 15-CC067CL390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Pavilion 15-CC565NR390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Pavilion 15-CS0059NR390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Pavilion 15-CS1052TX390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Pavilion 15-CU0058NR390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Pavilion 15-CW0000390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Pavilion 15-CX0020NR390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Pavilion 15-CX0143TX390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Pavilion 15-DK0045TX390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Pavilion 15-P001TX390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Pavilion 15-P157CL390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Pavilion 17-G121WM390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Pavilion 1KT34UA390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Pavilion 1KU19UA390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Pavilion 4QA89A390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Pavilion Gaming 15 (AMD)390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Pavilion Gaming 16390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Pavilion Notebook390,000590,00006-24 Tháng
Sạc HP Pavilion X360 11-AD105TU690,000890,00006-24 Tháng
Sạc HP Pavilion X360 11-AD106TU690,000890,00006-24 Tháng
Sạc HP Pavilion X360 13-U157690,000890,00006-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Sạc laptop HP là một trong những linh kiện dễ hư hỏng nhất do người dùng thường sử dụng không đúng cách như làm rơi bộ sạc, để sạc ở nơi ẩm ướt hoặc để trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.

Một số lưu ý dưới đây sẽ giúp người dùng cẩn thận hơn trong việc lựa chọn sạc laptop HP chính hãng.

Lưu ý khi mua sạc laptop HP chính hãng

Lưu ý tem bảo hành

Để đảm bảo đó là sản phẩm chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thì điều cần làm nhất là bạn hãy xem kỹ tem bảo hành của sản phẩm. Một chiếc sạc chất lượng cần được dán tem từ nhà phân phối uy tín cùng các thông số kỹ thuật rõ ràng, cụ thể.

Thông tin trên tem phải thật rõ ràng, cụ thể và tuyệt đối không được méo mó hoặc bị mờ nhòe.

Lựa chọn các thông số kỹ thuật cẩn thận

Trước khi chọn mua bộ sạc mới, bạn cần chú ý phần hiệu điện thế (đơn vị V) ở mục Output được in trên adapter xem có khớp với phần Input của laptop không. Về phần điện áp (đơn vị A) không nhất thiết phải bằng nhau, có thể chênh nhau một ít giữa máy và adapter vẫn có thể hoạt động tốt.

Lưu ý trọng lượng bộ sạc và adapter

Khi mua bộ sạc mới, bạn cần chú ý khối lượng sản phẩm với chiếc cũ ở nhà xem trọng lượng có tương đương nhau không. Thông thường, các sản phẩm kém chất lượng sẽ có khối lượng nhẹ hơn, cảm giác rỗng bên trong và rẻ hơn nhiều so với sạc laptop HP chính hãng.

Nếu không có điều kiện mua sạc laptop HP từ các trung tâm bảo hành của HP, bạn có thể chọn mua sạc oem với độ ổn định tương đương, chất lượng ngang bằng và giá sẽ nhỉnh hơn chút.

Xem xét cẩn thận phần đầu dây cắm

Cuối cùng, trước khi quyết định mua sạc laptop HP, bạn cần so sánh cẩn thận hình dáng và kích cỡ dây cắm trên adapter có giống với laptop đang sử dụng hay không để tránh các trường hợp "tiền mất, tật mang" không đáng có.

Mua sạc laptop HP tại Trung Tâm BảoHànhOne

Trung Tâm BảoHànhOne chuyên cung cấp sản phẩm sạc laptop HP chính hãng với giá phải chăng.

Chúng tôi cam kết về chất lượng và chế độ bảo hành cực uy tín. Ngoài ra, hàng loạt các chương trình khuyến mãi nhằm tri ân khách hàng sẽ giúp khách hàng mua được sản phẩm chất lượng với giá không thể tốt hơn ở bất cứ đâu tại TPHCM.

Hãy đến ngay Trung Tâm BảoHànhOne!

Hàng loạt các chính sách hấp dẫn cho quý khách hàng chọn mua sạc laptop HP tại Trung Tâm BảoHànhOne. Chần chừ gì mà không đến ngay cửa hàng Trung Tâm BảoHànhOne gần nhất để đặt mua sạc laptop HP chính hãng với giá cực rẻ bạn nhỉ?

Gọi ngay đến hotline 18001236 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhé!

Thảo Trân 16.9.19

Xem bảng giá Thu gọn