Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Sạc LG Gram 14T90N290,000490,00006-24 Tháng
Sạc LG Gram 14Z90N290,000490,00006-24 Tháng
Sạc LG Gram 15Z90N290,000490,00006-24 Tháng
Sạc LG Gram 17Z90N290,000490,00006-24 Tháng
Sạc LG Gram Thin 15Z975-U.AAS7U1290,000490,00006-24 Tháng
Sạc LG Gram Thin 13Z980-U.AAW5U1290,000490,00006-24 Tháng
Sạc LG Gram 14Z960-G290,000490,00006-24 Tháng
Sạc LG Gram 15Z960-G290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG 11T740-GH30K290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG 11T740-GH50K290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG 13Z940-G.AT5SA290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG 13Z940-G.AT7WA290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG 13Z940-GH5BK290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG 13Z940-GT30K290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG 13Z940-GT3HK290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG 13ZD940290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG 14U530290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG Aurora Xnote S430290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG Aurora Xnote S530290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG E500290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG GRAM 13Z970290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG GRAM 13Z970-A.AAS5U1290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG GRAM 13Z980290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG GRAM 14Z970290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG GRAM 15Z970290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG GX50K290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG GX5GK290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG GX5SK290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG GX70K290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG KX50K290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG P220290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG P300290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG UT50K290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG Xnote N450290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG Xnote P210290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG Xnote Z450290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG 11T740290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG 13Z935290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG 13Z940290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG 13ZD940290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG 13ZD940290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG 14U530290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG A505290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG A510290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG Aurora Xnote S430290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG Aurora Xnote S530290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG B530K290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG E500290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG G.AX7HK290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG GE3CK290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG GH50K290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG GRAM 13Z940290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG GRAM 13Z950290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG GRAM 13Z960290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG GRAM 13Z970290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG GRAM 13Z975290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG GRAM 14Z950290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG GRAM 14Z960290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG GRAM 14Z970290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG GRAM 15Z950290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG GRAM 15Z960290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG GRAM 15Z970290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG GRAM 15Z975290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG GT50K290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG GX30K290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG GX50K290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG GX58K290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG GX59K290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG GX5GK290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG GX5SK290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG GX70K290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG GX7HK290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG KH50K290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG KT5DK290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG KX50K290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG LX10K290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG LX15K290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG LX1FK290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG LX20K290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG MFS5L290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG P220290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG P300290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG PH70K290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG PH7OK290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG PT70K290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG RFLGL290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG S900290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG UT50K290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG Xnote A530290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG Xnote N450290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG Xnote N550290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG Xnote P210290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG XNote P330290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG Xnote R405290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG Xnote Z330290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG Xnote Z350290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG Xnote Z430290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG Xnote Z450290,000490,00006-24 Tháng
Sạc Laptop LG X Note R400290,000490,00006-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn